HÌNH HỘP ĐỨNG LÀ GÌ

     
Hình chóp, hình lăng trụ, hình hộp là gì?

Hình chóp, hình lăng trụ, hình vỏ hộp là phần nhiều hình cơ bản trong hình học không gian. Đa số các bài toán sống cấp trung học phổ thông đều làm việc trên những hình này. Để hoàn toàn có thể giải quyết được các bài toán không gian, cách đầu bọn họ ta đề nghị hiểu được đà nào là hình chóp, hình lăng trụ giỏi hình hộp.

Bạn đang xem: Hình hộp đứng là gì

SIÊU SALE - SIÊU SALE SIÊU SALE - SIÊU SALE

1. Hình chóp

Hình chóp là gì?

Cho nhiều giác $A_1A_2A_3… A_n$ nằm trong mặt phẳng $(P)$ và một điểm $S$ nằm bề ngoài phẳng $(P)$. Nối $S$ với những đỉnh của nhiều giác ta được $n$ miền tam giác $SA_1A_2, SA_2A_3,…, SA_nA_1$. Hình tạo vày $n$ tam giác đó với đa giác $A_1A_2A_3… A_n$ điện thoại tư vấn là hình chóp và kí hiệu là $S.A_1A_2A_3… A_n$.

SIÊU SALE - SIÊU SALE

Trong đó:


SIÊU SALE - SIÊU SALE $S$ được goi là đỉnh của hình chóp;$A_1A_2A_3… A_n$ là dưới đáy của hình chóp;$SA_1, SA_2,…, SA_n$ là các kề bên của hình chóp;A1A2, A2A3,…, AnA1 là các cạnh lòng của hình chiếu;Các miền tam giác $SA_1A_2, SA_2A_3,…, SA_nA_1$ là mặt bên của hình chóp.

Cách hotline tên hình chóp bằng tên của đỉnh với mặt đáy, ví dụ như hình vẽ sau là hình chóp $S.ABCDE$ hoặc cụ thể hơn là hình chóp ngũ giác $S.ABCDE$


SIÊU SALE - SIÊU SALE

*

SIÊU SALE - SIÊU SALE Đường cao của hình chóp là mặt đường vuông góc kẻ từ bỏ đỉnh của hình chóp cho mặt đáy.
SIÊU SALE - SIÊU SALE

Hình tứ diện

Cho bốn điểm A, B, C, D không đồng phẳng. Hình gồm bốn tam giác ABC, BCD, CDA, ABD call là tứ diện ABCD.


SIÊU SALE - SIÊU SALE A, B, C, D là các đỉnh của tứ diện;AB, BC, CD, CA là các cạnh bên của tứ diện;Các tam giác ABC, BCD, CDA, ABD là những mặt mặt của tứ diện;Hai cạnh ko đi sang một đỉnh được hotline là hai cạnh đối nhau;Đỉnh không nằm bên trên một phương diện được gọi là đỉnh đối diện với phương diện đó.

*


SIÊU SALE - SIÊU SALE

Hình chóp cùng hình tứ diện đều có 4 đỉnh, 4 mặt với 6 cạnh như nhau, cơ mà hình chóp gồm phân biệt mặt bên và phương diện đáy, trong khi hình tứ diện thì ko quy ước gọi đâu là phương diện đáy, đâu là khía cạnh bên.

SIÊU SALE - SIÊU SALE

Hình chóp đều

Định nghĩa: Hình chóp gần như là hình chóp bao gồm các kề bên bằng nhau và dưới mặt đáy là một đa giác đều.Tính chất: trong hình chóp đều, chân mặt đường cao của hình chóp trùng với vai trung phong đường tròn ngoại tiếp nhiều giác đáy.
*
Hình chóp đều có đáy theo lần lượt là tam giác đều, hình vuông (tứ giác đều) cùng lục giác đều

Như vậy, từ có mang suy ra:


SIÊU SALE - SIÊU SALE Hình chóp là hình chóp rất nhiều khi và chỉ khi đáy của chính nó là nhiều giác số đông và chân đường cao của nó trùng với chổ chính giữa của đa giác đáy.Hình chóp là hình chóp hầu hết khi và chỉ còn khi đáy của chính nó là đa giác hồ hết và các kề bên tạo với dưới đáy các góc bởi nhau.

2. Hình chóp cụt

Hình chóp cụt


SIÊU SALE - SIÊU SALE

Hình chóp cụt đều

Cho hình chóp cụt các $S.A_1A_2…A_n$. Một mặt phẳng $(P)$ tuy vậy song với dưới mặt đáy cắt các ở kề bên $SA_1, SA_2,…,SA_n$ thứu tự tại $A’_1, A’_2,…, A’_n$. Phần hình nằm giữa đáy cùng mặt phẳng $(P)$ gọi là hình chóp đều.

Xem thêm: Chứng Minh X/2 = Y/3 = Z/4 Biết 3X, 2Y)/4 = (2Z


SIÊU SALE - SIÊU SALE Đa giác $A_1A_2A_3… A_n$ với thiết diện $A’_1A’_2A’_3… A’_n$ gọi là nhị mặt đáy;Các hình thang cân nặng $A_1A’_1A’_2A_2,…, A_nA’_nA’_1A_1$ là các mặt bên;Đoạn thẳng nối hai chổ chính giữa O và O’ của hai đáy hotline là mặt đường cao của hình chóp cụt đều.

3. Hình lăng trụ

Hình lăng trụ là gì?

Hình vừa lòng bởi những hình bình hành $A_1A’_1A’_2A_2,A_2A_3A’_3A’_2…, A_nA’_nA’_1A_1$ cùng hai miền đa giác $A_1A_2A_3… A_n; A’_1A’_2A’_3… A’_n$ bên trong hai khía cạnh phẳng tuy nhiên song đươc goi là hình lăng trụ.


SIÊU SALE - SIÊU SALE các hình bình hành $A_1A’_1A’_2A_2,A_2A_3A’_3A’_2…, A_nA’_nA’_1A_1$ là những mặt bên;Hai miền nhiều giác $A_1A_2A_3… A_n; A’_1A’_2A’_3… A’_n$ là hai dưới đáy (hai hình nhiều giác này bởi nhau);Các đoạn trực tiếp $A_1A’_1,…, A_nA’_n$ là các cạnh bên;Các đoạn thẳng $A_1A_2,A’_1A’_2,…, A_nA_1, A’_nA’_1$ là những cạnh lòng của hình lăng trụ.

Ký hiệu hình lăng trụ: $A_1A_2…A_n.A’_1A’_2…A’_n$.

SIÊU SALE - SIÊU SALE

Gọi tên lăng trụ theo tên các đa giác đáy: Lăng trụ tam giác (có đáy là tam giác), lăng trụ tứ giác (có lòng là tứ giác),…

SIÊU SALE - SIÊU SALE

*

SIÊU SALE - SIÊU SALE

Hình lăng trụ đứng

Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ có các lân cận vuông góc với khía cạnh đáy.Nhận xét: các mặt bên của hình lăng trụ đứng là những hình chữ nhật với vuông góc với mặt đáy.

*


SIÊU SALE - SIÊU SALE

Hình lăng trụ đều

Hình lăng trụ rất nhiều là hình lăng trụ đứng tất cả đáy là nhiều giác đều.Nhận xét: Các phương diện bên của hình lăng trụ phần đông là các hình chữ nhật bằng nhau. Ngoài ra, hình lăng trụ đều sở hữu các đặc thù của hình lăng trụ đứng.

4. Hình hộp

Hình hộp là gì?

*


SIÊU SALE - SIÊU SALE Sáu mặt (bốn mặt bên và nhị mặt đáy) đa số là những hình bình hành.Mỗi mặt bao gồm một mặt tuy vậy song cùng với nó, nhì mặt như thế gọi là nhị mặt đối diện.

Hình vỏ hộp đứng

Hình vỏ hộp đứng là hình lăng trụ đứng có đáy là hình bình hành.Nhận xét: Trong hình vỏ hộp đứng có bốn mặt bên là hình chữ nhật.

Hình hộp chữ nhật

Hình vỏ hộp chữ nhật là hình vỏ hộp đứng có đáy là hình chữ nhật.

Xem thêm: Tập Tin Và Thư Mục Trong Tin Học Ta Có Các Loại Thư Mục Nào, Tập Tin Và Thư Mục Trong Máy Tính Là Gì


SIÊU SALE - SIÊU SALE

*


SIÊU SALE - SIÊU SALE

Hình lập phương

Hình lập phương là hình hộp có toàn bộ sáu khía cạnh là hình vuông. (Các hình vuông vắn này bởi nhau).