HÌNH THANG CÓ 2 ĐƯỜNG CHÉO VUÔNG GÓC

     

Contents

Hình thang là gì ?Tính hóa học của hình thangTính chất hình thang vuôngTính chất hình thang cân

Hình thang là gì ?

Hình thang là tứ giác gồm hai cạnh đối tuy vậy song.Bạn đang xem: Hình thang cân tất cả 2 đường chéo cánh vuông góc

Hai cạnh tuy vậy song điện thoại tư vấn là nhị đáy.

Bạn đang xem: Hình thang có 2 đường chéo vuông góc

Bạn đang xem: Hình thang bao gồm 2 đường chéo vuông góc

Hai cạnh còn lại gọi là hai cạnh bên.

Cách tính chu vi hình thang

công thức tính diện tích hình thang

dấu hiệu nhận thấy hình thoi

Tính hóa học của hình thang

tính chất về gócHai góc kề một ở bên cạnh của hình thang có tổng bằng 180 độ (nằm ở trong phần trong thuộc phía của nhị đoạn thẳng tuy vậy song là 2 cạnh đáy).Đối với hình thang cân thì nhì góc kề một cạnh đáy bằng nhau.

Tính chất về cạnh

Hình thang có 2 cạnh đáy đều nhau thì hai bên cạnh sẽ tuy vậy song và bởi nhau.Ngược lại, giả dụ hình thang tất cả 2 lân cận song tuy nhiên thì bọn chúng sẽ đều bằng nhau và 2 cạnh đáy bằng nhau.Hình thang cân có 2 đường chéo bằng nhau.

Tính hóa học về đường trung bình

Đường vừa phải là mặt đường thẳng nối trung điểm hai cạnh bên của hình thang.Tính hóa học 1: Đường thẳng trải qua trung điểm 1 ở bên cạnh của hình thang và tuy vậy song cùng với 2 cạnh đáy thì sẽ đi qua trung điểm của sát bên còn lại.Tính hóa học 2: Đường mức độ vừa phải của hình thang sẽ tuy nhiên song cùng với 2 cạnh đáy và bằng ½ tổng 2 đáy.

Có mấy 3 hình thang

Hình thang vuông

Hình thang cân

Hình thang vuông cân còn gọi là hình chữ nhật

Như vậy ta gồm nhận xét như sau :

Nếu một hình thang bao gồm hai lân cận song tuy nhiên thì hai kề bên bằng nhau, hai cạnh đáy bằng nhau.

Nếu một hình thang gồm hai cạnh đáy bằng nhau thì hai ở bên cạnh song tuy vậy và bằng nhau.


*

Tính hóa học hình thang vuông

Định nghĩa hình thang vuông:

Hình thang vuông là hình thang có một góc vuông. Hình thang vuông là 1 trường hợp quan trọng của hình thang .

Xem thêm: Các Tháng Dương Lịch Có 31 Ngày Trong Một Tháng Dương Lịch, Số Ngày Trong Tháng

Dấu hiệu nhận ra bình thang vuông

Ví dụ minh chứng hình thang vuông

Cho hình thang ABCD, đáy AB = 40 cm , CD = 80 cm, lân cận BC = 50 centimet và AD = 30 cm. Yêu thương cầu: chứng minh ABCD là hình thang vuông.


*

Lời giải

Từ đỉnh A kẻ mặt đường thẳng song song cùng với BC và cắt DC trên E.

Ta có: AE = BC = 50 cm; EC = AB = 40 cm

=> DE = 80 – 40 = 40 cm

Tam giác ADE tất cả AD = 30 cm, DE = 40 centimet và AE = 50 cm

nê AD² = 30² = 900 centimet , DE² = 40² = 1600 cm , AE² = 50² = 2500

AE² = AD² + DE² theo định lý pitago đảo cho tam giác vuông ADE

suy ra Â = D =90° suy ra tứ giác ABCD là hình thang vuông


*

Tính hóa học hình thang cân

Định nghĩa hình thang cân nặng :

Hình thang cân là hình thang tất cả hai góc kề một đáy bằng nhau.

Tính chất hình thang cân

Hai cạnh bên bằng nhau.

Hai góc kề cạnh đáy bằng nhau.

Hai đường chéo bằng nhau.

Hình thang cân nặng nội tiếp con đường tròn

Chứng minh như sau :

Định lí 1: trong một hình thang cân, hai ở bên cạnh bằng nhau, ABCD là hình thang cân nặng (đáy AB, CD) => AD = BC

Định lí 2: vào một hình thang cân, nhị đường chéo bằng nhau, ABCD là hình thang cân nặng (đáy AB, CD) => AC =

BD

Định lí 3: Hình thang gồm hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân. Hình thang ABCD (đáy AB, CD) tất cả AC = BD

=> ABCD là hình thang cân.

Xem thêm: Tìm Hiểu Chi Tiết Về Cái Boong Là Cái Gì ? Tại Sao Không Nên Dùng Cái Boong?

Dấu hiệu nhận thấy hình thang cân

Dấu hiệu nhận biết hình trang cân

Hình thang tất cả hai trục đối xứng của hai lòng trùng nhau là hình thang cân

Hình thang tất cả hai cạnh bên bằng nhau (nếu hai lân cận ấy không song song) là hình thang cân.