LỚP 6

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu
Bạn đang xem: Lớp 6

*Xem thêm: Bảng Giờ Tàu Hà Nội Hải Phòng 2015, Bảng Giờ Tàu

Công nghệ lớp 6 | Giải công nghệ 6 kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng chế hay, ngăn nắp | Soạn công nghệ lớp 6


Xem thêm: Tập Làm Văn Lớp 5: Tả Cảnh Biển Vào Buổi Chiều, Tả Cảnh Biển Vào Buổi Chiều

Soạn, Giải bài tập công nghệ lớp 6 sách mới với giải mã được biên soạn cụ thể sẽ giúp học viên biết giải pháp làm bài xích tập với trả lời thắc mắc trong sách giáo khoa technology 6 của cả ba cuốn sách mới.


Mục lục Giải bài tập technology lớp 6 - kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Mục lục Giải bài tập công nghệ lớp 6 - Kết nối học thức với cuộc sống

Chương 1: nhà ở

Chương 2: bảo quản và bào chế thực phẩm

Chương 3: phục trang và thời trang

Chương 4: Đồ dùng điện trong già đình

Mục lục Giải bài tập công nghệ lớp 6 - Cánh diều

Chủ đề 1: bên ở

Chủ đề 2: bảo vệ và chế tao thực phẩm

Chủ đề 3: bộ đồ và thời trang

Chủ đề 4: Đồ sử dụng điện trong gia đình

Mục lục Giải bài tập công nghệ lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Chương 1: nhà ở

Chương 2: bảo quản và chế biếm thực phẩm

Chương 3: xiêm y và thời trang

Chương 4: Đồ cần sử dụng điện trong gia đình

Tham khảo thêm biên soạn văn, giải bài xích tập sách giáo khoa lớp 6 các môn khác: