HỌC TOÁN LỚP 4 ONLINE

     

Học toán lớp 4 đã ngày càng đa dạng chủng loại đặc biệt là mang đến trẻ học online. Dưới đấy là những lịch trình học toán lớp 4 online miễn phí tốt nhất phụ huynh rất có thể tham khảo làm cho các nhỏ bé học.

1. Website học toán lớp 4 online miễn chi phí của bộ giáo dục và đào tạo và Đào Tạo

Chi phí: Miễn phí

Elearning là website học tập toán lớp 4 online miễn phú của bộ giáo dục.


Bạn đang xem: Học toán lớp 4 online


Xem thêm: Lập Dàn Ý Cho Bài Văn Tả Chiếc Áo Em Mặc Đến Lớp Hôm Nay (3 Mẫu)


Xem thêm: Toán Lớp 9 Bài 8 - Rút Gọn Biểu Thức Chứa Căn Bậc Hai


Đây là chỗ lưu trữ hệ thống các bài bác giảng của không những toán bên cạnh đó của vớ Tiếng Việt, tiếng Anh, Mỹ Thuật,… từ bỏ Bộ giáo dục và đào tạo và đào tạo. Website có toàn bộ 264 bài bác giảng.

*
*
*
*
*
*
*
Phương pháp Monkey Math

Với 60 chủ thể thuộc 7 chuyên đề, công tác học của Monkey Math xây dựng bám sát Chương trình giáo dục và đào tạo Phổ Thông bắt đầu cho trẻ mần nin thiếu nhi và tiểu học. Cụ thể hơn, 7 chuyên đề (6 chăm đề cơ bản, 1 chuyên đề nâng cao) trong áp dụng học tập Monkey Math bao gồm:

– Đếm với Tập phù hợp số (Count và Cardinality),

– Phép tính và tư duy Đại số (Operations and Algebraic Thinking),

– Số cùng Phép tính hệ Thập phân (Number & Operations in Base Ten),

– Đo lường (Measurement),

– Không gian và thời gian (Space & Time),

– Hình học (Geometry),

– (Chuyên đề nâng cao) tài liệu và đồ thị (Data & Graphs)

Phụ huynh bài viết liên quan thông tin về chương trình qua links toán lớp 4 Monkey Math