Hợp Chất Khí Với Hidro Của Một Nguyên Tố Là Rh4

     

Hợp hóa học khí cùng với hiđro của một thành phần là RH4. Oxit cao nhất của nó chứa 53,33% oxi về khối lượng. Nguyên tố đó là:


Tổng hóa trị của nhân tố trong hợp hóa học với H với trong oxit cao nhất có giá chỉ trị bởi 8.

Bạn đang xem: Hợp chất khí với hidro của một nguyên tố là rh4

- Lập bí quyết hóa học thân R và O

- tự %O => (M_R)


Hợp hóa học khí với hiđro của một nguyên tố là RH4 => R gồm hóa trị IV trong hợp chất khí với H

Hóa trị của R trong oxit tối đa là VIII – IV = IV => Oxit tối đa là RO2 

(eginarrayl\% m_O = dfrac2.16R + 2.16.100\% = 53,33\% \ o R = 28endarray)

Vậy R là đắm đuối (silic)


*
*
*
*
*
*
*
*

Trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hoá học, nguyên tố bao gồm tính kim loại vượt trội nhất (trừ những nguyên tố có tính phóng xạ) là


Nguyên tố X có thông số kỹ thuật electron là 1s22s22p3. Vậy địa điểm X trong bảng tuần trả và cách làm hợp chất khí với hiđro của X là:


Nguyên tố X thuộc nhóm IA, yếu tắc Y thuộc đội VIIA. Hợp hóa học được tạo nên từ 2 nguyên tố X với Y gồm công thức phân tử sinh hoạt dạng:


Biết thông số kỹ thuật electron của nguyên tử nguyên tố rất có thể xác định được các yếu tố như thế nào sau đây?

1. địa điểm của nguyên tố trong bảng tuần hoàn (STT; chu kì; nhóm).

2. đặc thù hóa học tập của nguyên tố.

3. Phương pháp oxit cao nhất và hiđroxit tương ứng.

4. So sánh đặc điểm hóa học với các nguyên tố khác.

5. Tính trọng lượng nguyên tử trung bình của nguyên tố.

6. Tính số p, n.


Phát biểu nào sau đây không đúng ?

Trong một chu kỳ, lúc đi từ bỏ trái lịch sự phải, qui hình thức biến thiên tuần hoàn như sau


Các nguyên tố trực thuộc cùng một đội nhóm A có đặc điểm hoá học tương tự nhau, vì chưng vỏ nguyên tử của các nguyên tố đội A có:


Trong một chu kỳ, theo chiều tăng của năng lượng điện hạt nhân nguyên tử, số oxi hóa tối đa của các nguyên tố nhóm A trong oxit thay đổi như chũm nào?


Nguyên tố Y tạo hợp hóa học khí với hydrogen tất cả công thức YH3. Vào hợp chất oxide cao nhất Y chỉ chiếm 25,92% về khối lượng. Xác minh Y?


Nguyên tử của yếu tố R có cấu hình electron 1s22s22p3, cách làm hợp hóa học khí với hidro và phương pháp oxit cao nhất là


Vị trí của Al vào chu kì với nhóm biểu lộ như sau:

*

Cho các nhận xét sau:

(a) tự Mg cho Si, nửa đường kính nguyên tử tăng.

(b) Al là sắt kẽm kim loại lưỡng tính vì chưng Mg là kim loại còn mê man là phi kim.

(c) toàn bô electron hóa trị của Mg, Al, Si bởi 9.

(d) Tính axit của những hidroxit giảm dần theo cô quạnh tự: H2SiO3, Al(OH)3, Mg(OH)2.

(e) nhân tố Mg, Al, đê mê không tạo nên hợp hóa học khí với hidro.

Xem thêm: Cách Lập Dàn Ý Bài Văn Tả Mẹ, Từ Ngắn Gọn Tới Chi Tiết Nhất Và 33 Mẫu Tả Mẹ

(f) Độ âm điện giảm dần theo lẻ tẻ tự: Si, Al, Mg, B.

Trong những phát biểu trên, số tuyên bố đúng là


Nguyên tử R có thông số kỹ thuật electron lớp bên ngoài cùng là ns2np3. Vào hợp hóa học khí cùng với hidro thì hydrogen chỉ chiếm 17,647% về khối lượng. R là


Trong một tổ A, theo chiều tăng cao của điện tích hạt nhân, tính kim loại và tính phi kim đổi khác như gắng nào?


Xét bố nguyên tố có cấu hình electron lần lượt:

X: 1s22s1

Y: 1s22s22p1

Z: 1s22s22p2

Tính acid của oxide tối đa tăng dần là


cho vị trí của các nguyên tố X, Y, Z, T, Q, M vào bảng tuần trả rút gọn (chỉ biểu diễn các nguyên tố đội A) như sau:

*

Có các nhân xét sau:

(1) trang bị tự bán kính tăng dần dần là X, Y, Z.

(2) lắp thêm tự tính phi kim sút dần là Q, T, Z.

(3) vật dụng tự tính acid của oxide tối đa tăng dần dần là X, Y, M.

(4) sản phẩm tự tính base của hydroxide tăng dần đều là Y(OH)2, XOH.

(5) máy tự độ âm điện tăng vọt là X, Y, Z, T, Q.

Số dấn xét đúng là


Phosphorus (P) là nhân tố thuộc nhóm VA, chu kì 3 của bảng tuần hoàn. Cho các phát biểu sau:

(1) Nguyên tử p có 5 electron hóa trị và 9 electron p.

(2) Nguyên tử p có 3 lớp electron và gồm 2 electron độc thân.

(3) phương pháp oxide tối đa của p. Có dạng P2O5 và là acidic oxide.

(4) Hydroxide cao nhất của phường có dạng H3PO4 và gồm tính acid.

Xem thêm: Cách Tìm Nghiệm Của Đa Thức 1 Biến Toán 7, Nghiệm Của Đa Thức Một Biến

(5) Nguyên tố phường có độ âm năng lượng điện thấp hơn nguyên tố bao gồm số hiệu nguyên tử là 9.

Số phát biểu đúng là


T, Q là hai nguyên tố thuộc thuộc nhóm cùng ở nhị chu kì liên tiếp. Tổng số năng lượng điện hạt nhân của T với Q là 58. Tuyên bố nào tiếp sau đây không đúng?


Oxide cao nhất của một thành phần R thuộc nhóm IVA, tất cả tỉ lệ cân nặng các thành phần mR:mO = 3:8. Xác minh nguyên tố R?