HỢP CHẤT Y CÓ CÔNG THỨC MX2 TRONG ĐÓ M CHIẾM 46 67 VỀ KHỐI LƯỢNG

     

Hợp hóa học Y có công thức phân tử MX2, trong những số ấy M chỉ chiếm 46,67% về khối lượng. Trong phân tử nhân M tất cả số notron nhiều hơn thế nữa số proton là 4 hạt. Trong hạt nhân X số notron thông qua số proton. Tổng số proton trong MX2 là 58. Phân tử khối của Y là (chấp dìm nguyên tử khối có trị số bằng số khối)?

Từ đề bài lập được các phương trình:

ZM + 2.ZX= 58

–ZM + NM= 4

ZX= NX

(dfracN_M + Z_M58 + N_M + 2N_X.100\% = 46,67\% ) 

Giải hệ trên kiếm được số khối của M và X, từ đó tính được phân tử khối của Y.Bạn vẫn xem: Hợp chất y có công thức mx2 trong số đó m chiếm 46 67 về khối lượng

Tổng số proton vào MX2 là 58 hạt bắt buộc ZM + 2.ZX= 58 (1)

Trong phân tử nhân M bao gồm số notron nhiều hơn số proton là 4 hạt cần –ZM + NM= 4 (2)

Trong hạt nhân X số notron bằng số proton phải ZX= NX (3)

Phân tử khối của hợp hóa học Y bằng MY= ZM + NM + 2.(ZX + NX)= (ZM+ 2.ZX) + (NM+ 2.NX)= 58 + NM + 2.NX

Trong hợp hóa học MX2, nguyên tố M chiếm phần 46,67% về cân nặng nên ta có:

(dfracN_M + Z_M58 + N_M + 2N_X.100\% = 46,67\% ) (4)

Từ 4 hướng trình (1), (2), (3), (4) ta có ZM= 26, NM=30.

Bạn đang xem: Hợp chất y có công thức mx2 trong đó m chiếm 46 67 về khối lượng

Suy ra AM= ZM + NM= 26 + 30= 56 suy ra M là yếu tố Fe

Thay vào (4) ta tất cả NX= 16, ZX= 16 suy ra AX= NX + ZX= 32 suy ra X là yếu tố S.

Hợp hóa học Y là FeS2, hợp chất Y có phân tử khối bởi 56 + 2.32= 120

Đáp án nên chọn là: c

...

Bài tập có liên quan

Bài tập nhân tố nguyên tử Luyện ngay

*

*

*

*

*

Câu hỏi liên quan

Hạt nhân của hầu hết các nguyên tử được cấu tạo từ các loại hạt sau:

Trong các câu sau đây, câu nào không nên ?

Nguyên tử của hầu hết các yếu tắc được tạo ra thành từ

Trong các câu sau đây, câu nào không đúng ?

Điều xác định nào tiếp sau đây không đúng ?

Nguyên tử có 2 lần bán kính lớn gấp khoảng chừng 10000 lần 2 lần bán kính hạt nhân. Nếu như ta cường điệu hạt nhân lên thành một trái bóng có 2 lần bán kính 8 centimet thì đường kính nguyên tử đang là

Nguyên tử của yếu tắc X có tổng số phân tử là 40. Tổng cộng hạt có điện nhiều hơn tổng số hạt không có điện là 12 hạt. Nguyên tử X bao gồm số khối là

Một sắt kẽm kim loại M gồm số khối A = 54. Tổng số những hạt cơ bản trong nguyên tử M là 80. Kim loại M là

Tổng số hạt mang điện của phân tử XCl3 là 116. Biết số hiệu nguyên tử của clo là 17. Điện tích phân tử nhân X là

Tổng số phân tử của phân tử XY là 45. Tổng số hạt của phân tử XY2 là 69. Trong số nguyên tử X, Y đều phải sở hữu số hạt proton ngay số hạt nơtron. Quý giá đúng độc nhất với số khối của X, Y là

Nguyên tử kẽm có nửa đường kính r = 1,35.10-1 nm với có cân nặng nguyên tử là 65u. Trọng lượng riêng của kẽm là

Phân tử MX3 tất cả tổng số phân tử proton, nơtron và electron bằng 196, trong những số ấy hạt với điện nhiều hơn thế nữa số hạt không có điện là 60. Khối lượng nguyên tử của X lớn hơn của M là 8. Tổng số hạt trong X- nhiều hơn thế trong M3+ là 16. Số khối của X là

Bán kính nguyên tử và khối lượng mol nguyên tử fe lần lượt là 1,28A với 56 gam/mol. Biết rằng trong tinh thể, những nguyên tử Fe chiếm 74% thể tích, phần còn lại là rỗng. Cân nặng riêng của sắt là

Nguyên tử Au có bán kính và trọng lượng mol nguyên tử theo lần lượt là 1,44A và 197 g/mol. Biết trọng lượng riêng của Au là 19,36 g/cm3. Hỏi những nguyên tử Au chiếm bao nhiêu xác suất trong tinh thể ?

Cho 1u = 1,66.10-27 kg. Nguyên tử khối của Neon là 20,179. Vậy cân nặng theo đơn vị chức năng kg của Neon là

Các hạt kết cấu của số đông các nguyên tử là...

Trong phân tử nhân nguyên tử (trừ H), những hạt cấu trúc nên hạt nhân gồm:

Nguyên tử kali gồm 19 proton, 19 electron và đôi mươi nơtron. Số khối của nguyên tử kali là

Số nơtron và số proton bao gồm trong một nguyên tử nhôm ((_13^27Al)) theo lần lượt là 

Kí hiệu nguyên tử bộc lộ đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một yếu tắc hóa học bởi vì nó cho biết:

Nguyên tử là phần tử nhỏ dại nhất của chất:

Trong nguyên tử, hạt với điện là:

Cho các nhận xét sau:

(1) Một nguyên tử bao gồm điện tích phân tử nhân là +1,6a.10-19 culong thì số proton trong phân tử nhân là a.

(2) trong một nguyên tử thì số proton luôn bằng số nơtron.

(3) Khi bắn phá phân tử nhân tín đồ ta tra cứu thấy một các loại hạt có khối lượng gần bằng khối lượng của proton, hạt đó là electron.

(4) trong nguyên tử bất kể thì năng lượng điện của lớp vỏ luôn bằng năng lượng điện của hạt nhân nhưng lại ngược dấu.

Xem thêm: Ý Nghĩa Cái Chết Của Cô Bé Bán Diêm, Cái Chết Của Cô Bé Bán Diêm Cô Ý Nghĩa Gì

Số dấn xét đúng là:

Một nguyên tử gồm tổng số phân tử là 46. Trong các số đó tỉ số hạt có điện tích đối với hạt không có điện là 1,875. Khối lượng tuyệt đối của nguyên tử đó là (Cho biết me = 9,1094.10-31 kg; mP = 1,6726.10-27 kg; mn = 1,6748.10-27 kg).

Trong ion dương XY4+ gồm tổng số hạt bởi 29 và tổng số hạt sở hữu điện dương bằng 11. Nguyên tử X gồm số hạt mang điện dương nhiều hơn số hạt với điện dương vào Y bởi 6. Và số hạt không với điện X nhiều hơn nữa số hạt không mang điện vào Y bằng 7. Tổng số phân tử không có điện của nhì nguyên tử X với Y là:

Nguyên tử khối của nguyên tử M là 56, ion dương M2+ có số phân tử không có điện là 30. Số hạt sở hữu điện tron ion dương M2+ là

Trong ion âm X- gồm tổng số hạt là 29 và số hạt với điện chiếm 65,52% tổng số hạt. Số hạt mang điện trong X là

Ion âm X2- bao gồm tổng số hạt là 26. Nguyên tử X có số khối là 16. Số phân tử electron trong X2- là:

Ion dương M2+ bao gồm tổng số hạt là 91và tỉ trọng (fracen = frac2735). Số electron trong M là:

Nguyên tử Y bao gồm tổng số hạt là 30. Số hạt mang điện dương là

Nguyên tử X gồm số khối là 16, số hạt không mang điện là 8. Số hạt sở hữu điện là

Một nguyên tử X có số khối là 80, X tất cả tỉ lệ số hạt với điện với số hạt không mang điện là 14/9. Số phân tử không mang điện là 

Nguyên tử Y gồm tổng số hạt 60, con số các hạt trong Y bởi nhau. Số hạt e là

Biết 1 mol nguyên tử sắt có khối lượng bằng 56g, một nguyên tử sắt gồm 26 electron. Số phân tử electron gồm trong 5,6g fe là

Nguyên tử R có điện tích sinh sống lớp vỏ là -41,6.10-19 culong. Điều khẳng định nào sau đây là không chính xác?

Khi năng lượng điện phân nước, tín đồ ta xác định được là ứng với cùng một gam hiđro đang thu được 8 gam oxi. Hỏi một nguyên tử oxi có cân nặng gấp từng nào lần một nguyên tử hiđro ?

Cho các nhận xét sau: vào nguyên tử:

(1) Tổng số hạt proton bởi điện tích hạt nhân nguyên tử.

(2) Số phân tử proton trong phân tử nhân luôn bằng số electron lớp vỏ của nguyên tử.

(3) Số phân tử proton thông qua số hạt nơtron.

(4) Số hạt nơtron trong phân tử nhân luôn luôn bằng số electron nghỉ ngơi lớp vỏ của nguyên tử.

Số nhấn xét không đúng là:

Tính khối lượng tuyệt đối của một nguyên tử lưu hoàng (gồm 16 proton, 16 notron, 16 electron)

Tổng số hạt có điện trong nguyên tử X là 112. Số proton vào X là

Xác định số nguyên tử N tất cả trong 0,2 mol khí Nitơ.

Xem thêm: Trường Tiểu Học Trần Bình Trọng Quận 5, Trường Tiểu Học Trần Bình Trọng

Ion X3+ bao gồm tổng số hạt cơ bản là 38 hạt. Vậy X là

Nguyên tố như thế nào sau đây có tương đối nhiều nhất trong vũ trụ?


Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội


Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ thông tin và Truyền thông.