HỢP SỐ

     
Chọn lớp Tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ


Bạn đang xem: Hợp số

Chọn môn Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Chọn lớp Tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
Chọn môn Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

*

*

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!
*

- Số nguyên tố lớn nhất có 2 chữ số là mấy ?

Trả lời : Số nguyên tố lớn nhất có 2 chữ số là\(97\)

- Số đối của số nguyên tố nhỏ nhất có 2 chữ số là mấy ?

Trả lời :

Ta có :

Số nguyên tố nhỏ nhất có 2 chữ số là\(11\)

Mà số đối của\(11\)là\(-11\)

Vậy số đối của số nguyên tố nhỏ nhất có 2 chữ số là\(-11\).


Tìm chữ số tận cùng của một lũy thừa biết rằng cơ số của lũy thừa đó lá số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số và hiệu hai chữ số đó bằng 7,số mũ của lũy thừa đó là stn nhỏ nhất có 16 ước dương


tìm chữ số tận cùng của một lũy thừa, biết rằng cơ số của lũy thừa đó là một số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số và hiệu hai chữ số đó bằng 7, số mũ lũy thừa đó là một số tự nhiên nhỏ nhất có 16 ước là số dương.


Nếu một số phân tích ra thành tích các thừa số nguyên tố:a=pt11.pt22...ptkkthì số các số là ước của số a sẽ là(p1+1)(p2+1)...(pk+1)

Dựa vào nhận xét này, ta suy ra để số a là nhỏ nhất ta suy ra các thừa số nguyên tố có trong phân tích của số a phải là các thừa số từ nhỏ nhất đến lớn nhất có thể

Nhận xét thứ hai là với số có 16 ước ta có các trường hợp sau:16=1.16=2.8=4.4=2.2.4=2.2.2.2Với trường hợp 16 = 1.16 thì khi đó số a có dạng làa=\(2^{15}\)=32768Với trường hợp 16 = 2.8 thì số a khi đó số a có dạng làa=\(2^7.3^1\)=384Với trường hợp 16 = 4.4 thì khi đó số a có dạng làa=\(2^3.3^3\)=216Với trường hợp 16 = 2.2.4 thì khi đó số a có dạng làa=\(2^3.3^2.5^1\)=120Với trường hợp 16 = 2.2.2.2 thì khi đó số a có dạng làa=\(2^1.3^1.5^1.7^1\)=210Bằng lập luận toán học ta vẫn có thể suy ra số a là 120Bài toán trở thành tìm chữ số tận cùng của\(92^{120}\)

Ta dễ dàng có được:\(92^{120}=92^{4.30}=\left(92^4\right)^{30}=\left(....6\right)^{30}=...6\)

Chúc bạn học tốt


Đúng(0)

hãy chọn hai chữ số sao cho có thể viết hai chữ số đó thành 1 lũy thừa để được kết quả là số nguyên dương nhỏ nhất


#Toán lớp 7
3
Sansan Pink

NGuyên dương mình chưa học !!!! hhiihihhi
Xem thêm: Film Review - Write A Review Of Your Favourite Film

Đúng(0)
Sahora Anko

Dễ mà ko khó đâu!


Đúng(0)

Hãy chọn hai chữ số sao cho có thể viết hai chữ số đó thành một lũy thừa để được kết quả là một số nguyên dương nhỏ nhất


#Toán lớp 7
0

Bài tập:Tìm chữsố tận cùng của mộtlũy thừa, biết rằng cơ số của lũy thừa đó là số tự nhiên lớn nhất có hai chữsố và hiệu hai chữ số đó bằng 7, số mũ của lũy thừa đó là số tự nhiên nhỏ nhất có 16 ước số dương


#Toán lớp 7
0
Xếp hạng
Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tuần Tháng Năm

american-home.com.vn


Học liệu Hỏi đáp
Các khóa học có thể bạn quan tâm ×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)


Xem thêm: Trình Bày Đặc Điểm Cấu Tạo Ngoài Của Châu Chấu, Lý Thuyết Châu Chấu

Tới giỏ hàng Đóng