51

     
I haven"t seen that man here before=>It"s...The furniture was so expensive that I didn"t buy it=> The furniture was too....Tom learned to lớn drive when he was nineteen (since)=>She had never been so unhappy before (than)=>It was so late that nothing could be done(too)=>

1. It"s the first time I have ever seen that man here.

Bạn đang xem: 51

2. The furniture was too expensive for me to lớn buy.

3. Tom has learned to lớn drive since he was nineteen.

Xem thêm: Cách Khắc Phục Lỗi Không Gõ, Đánh Được Tiếng Việt Trên Cốc Cốc Cốc

4. She was unhappier than she had been before.

Xem thêm: Công Thức Tính Số Cạnh Của Đa Giác, Công Thức Tính Số Đỉnh Của Đa Giác

5. It was too late for anything could be done.

- $Answered_$ $by_$ $thieukhue_$ -


1. It"s the first time I saw that man

2. The furniture was too expensive for me to lớn buy 

3. Tom has learnt to drive since he was nineteen

4. She was more unhappy than she had been before

5. It was too late that nothing could be done


giờ đồng hồ Anh

Lớp 9 góp mình nha bài này thuyết trình,sẵn mọi bạn viết khởi đầu và xong thuyết trình sao để cho mình lun nha ko bắt buộc dài thừa đủ những ý dưới là được nhưng không ngắn q ...
giờ Anh Lớp 9 D: WRITING (2.0p)I. Complete the second sentences without changing the meaning of the first sentences. (1.0p)1. He has never been late for work before.- ...
giờ đồng hồ Anh Lớp 9 II. Put the verbs in the brackets into the correct tense or form.(2.0p)1. The weather is terrible today. If the weather (1.be)… good, I (2. Go)..2. Yeste ...
giờ đồng hồ Anh Lớp 9 cấp tốc hộ nha chỉ với khoanh thôi nên mình cho chút điểm rộng một týI1.Choose the word whose găng tay pattern is different from that of the others. ( 1.0 pts)1. A. S ...
tiếng Anh Lớp 9 36. If he doesn't work harder, he'll đại bại his job.37.1 have never been here before.37. You have read this novel, haven't you?39, It was raining hard, so ...
giờ đồng hồ Anh hay Anh Ngữ (English /ˈɪŋɡlɪʃ/ ) là 1 ngôn ngữ German Tây, được nói trường đoản cú thời thời Trung cổ trên Anh, ngày này là lingua franca toàn cầu.Từ English khởi nguồn từ Angle, trong số những bộ tộc German đã di cư mang đến Anh (chính trường đoản cú "Angle" lại khởi đầu từ bán hòn đảo Anglia (Angeln) bên biển Balt)

Lớp 9 - Là năm cuối ở cung cấp trung học cơ sở, sắp cần bước vào một kì thi căng thẳng mệt mỏi và sắp phân chia tay bạn bè, thầy cô với cả kì vọng của cha mẹ ngày càng bự mang tên "Lên cấp cho 3". Thiệt là áp lực nặng nề nhưng các em hãy cứ tự tín vào bạn dạng thân là sẻ vượt qua nhé!

*

Tiểu học Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Phương trình chất hóa học Đề thi và kiểm tra thắc mắc review sách Read manga English Read novel English Tổng thích hợp mã giảm ngay Giải hóa học bài bác Tập