ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP 7 CẤP HUYỆN

     

Spinning Đang sở hữu tài liệu...
tải file Word
cài file PDF
Tài liệu này miễn phí thiết lập xuống

Xem hướng dẫn


0 các bạn hãy đăng nhập để reviews cho tư liệu này
De thi cap tinh IOE lop 7.doc
*
0

5 - Rất có ích 0


4 - giỏi 0


3 - vừa phải 0


2 - Tạm gật đầu 0


1 - Không bổ ích 0


Mô tả


CÂU HỎI THI IOE TIẾNG ANH LỚP 7

1.

Bạn đang xem: đề thi ioe tiếng anh lớp 7 cấp huyện

happy to/hear from/more than/I am/you.

2.

easier/technology./getting/Life is/thanks to

3.

The factory workers work from seven in the morning __l five in the afternoon.

4.

The stars shine _ night.

5.

nghe

6.

nghe

7.

pictures/of their/are drawing/pets./The children

8.

Xem thêm: Xem Phim Hộc Châu Phu Nhân Tập 12 Vietsub, Novoland Pearl Eclipse (2021)

This year/our Tet/for nine days./only lasts/ holiday

=>

9.

Her new ____c is a great success.

10.

you should eat ___l, exercise và you will be fit and healthy

11.

The principal should …… the speech of welcome first.

a. Bởi vì b. Make c.have

d.speak

12.

Choose the word which has diffirent căng thẳng pattern

a. Begin b.cartoon

c. Teacher d.today

13. Building./is a nice/ stone/His house/old

14.with the view/a great/There is/rose’s garden/to the sea.

15. You have to lớn work h_____ when you grow up.

16. He looks very ser____ about his delicious.

Xem thêm: ' The End Of The F***Ing World, The End Of The F***Ing World Season 2 Review

17………-that one

a.which is your house?

b. Where is your father?

c.Is that your book?

d. What is that book?

18. Nghe

19. Than a/ Hugging/nothing less/miracle drug./is

20.of your/ school?/Can you/show me/the rest

21.She tries lớn catch the rain drop ____ing.

22.Where will you go __New Year’s day?

23.He’d lượt thích a …. Of soap

a. Bottle b. Can

nước ngoài khóa môn giờ đồng hồ anh 10


tư liệu ôn thi vào lớp 10 môn anh


240 Câu trắc nghiệm Ngữ pháp với từ vựng .doc


43 thắc mắc trắc nghiệm tiếp xúc .doc


40 câu hỏi giao tiếp.doc


49 câu hỏi giao tiếp.doc


40 Câu trắc nghiệm Giao Tiếp.doc


21 câu hỏi chức năng giao tiếp.doc


30 câu trắc nghiệm hỏi giao tiếp .doc


40 câu trắc nghiệm tiếp xúc .doc


24 câu trắc nghiệm hỏi giao tiếp .doc


38 câu hỏi giao tiếp .doc


22 câu phạt âm.doc


51 câu phát âm những trường không chăm P1 .doc


40 Câu trắc nghiệm vạc âm.doc


40 câu phân phát âm.doc


40 câu trắc nghiệm vạc âm - .doc


68 câu trắc nghiệm Câu phân phát âm.doc


40 câu phân phát âm .doc