Ioe: Hấp Dẫn

     
... Bảng cona. 43 00 b. 243 16 c. 243 01 d. 18 0 715 e. 30 742 1 g. 999999H: làm cho vở.- 300.000; 40 0.000; 500.000; 600.000; 700.000; 800.000- 350.000; 360.000; 370.000; 380.000; 390.000; 40 0.000Tiết ... X = 90 61 - x – 725 = 8259- x x 2 = 48 26- x : 3 = 15 32- h/s bàn thảo nhóm 4 Một ngày cấp dưỡng đợc số ti vi là : 6 84 : 4 = 17 0 (chiếc)7 ngày chế tạo đợc số ti vi là : 17 0 x 7 = 11 90 (chiếc) ... = 1 chục 10 chục = 1 trăm 10 trăm = 1 ngàn 10 nghịn = 1 chục nghìn- HS quan sát- HS đính thêm số lên bảng: 43 25 61 - HS đọc cùng viết số: 43 25 61 -HS có tác dụng miệng - HS: 52 345 3- Lớp gọi số trên.-HS...

Bạn đang xem: Ioe: hấp dẫn


*

*

*

... Orange jui _ e.3. This _ _ a ruler. 4. Where is Minh from ? - _ _ is from Paris.5. _ esk 6. F _ ower 7. _ m 8. B _ _ k 9. This is my r _ om.10. Chi _ kenBài 3: Nối tự giờ Anh cùng với nghĩa của ... Cam i. Ghế đệm j. Câu hỏi1……….2……… 3……… .4 …….5……… 6……….7………8………9…… 10………. Bài xích 4: Nối trường đoản cú giờ Anh cùng với nghĩa của chính nó 1. Friend 2. Violin 3. Butterfly 4. plane 5. Cow6. Fish 7. Mother 8. Ice ... BÀI TẬP TIẾNG ANH bài 1: chọn câu vấn đáp đúng1. What …… his name ? a. Is b. Are c. This d. Bye2. May I ……… out ? a. Open b. Go c. Come d. Say3. What colour is this ? – It’s………....
*

... Câu 3:Có 2 tuyến phố đi từ bỏ A đến B và tất cả 3 con phố đi trường đoản cú B đến C. Hỏi tất cả bao nhiêu con phố đi từ A cho C qua B ?Trả lời: bé đường.Câu 4:Có tư đội soccer thi đấu vòng tròn vào một ... 2:Có 2 con đường đi từ bỏ A mang đến B và gồm 3 con đường đi từ B cho C. Hỏi bao gồm bao nhiêu tuyến đường đi từ A mang đến C qua B ?Trả lời: con đường.Câu 3:Số phần tử của tập đúng theo A = 4; 6; 8; ; 78; 80 là Câu ... Bao gồm là bội phổ biến của 6 với 21 ko ?CóKhông1; 2; 3; 4; 6; 8; 121; 2; 3; 4; 6; 12Câu 2:Số 24 tất cả là bội tầm thường của 3; 4 và 5 không ?CóKhông1; 2; 3; 4; 6; 8; 121; 2; 3; 4; 6; 12Câu...

Xem thêm: Bài Tập Về Phương Trình Đường Thẳng Lớp 10 Có Đáp Án, Phương Trình Đường Thẳng Lớp 10 Có Đáp Án


*

... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIỎI TOÁN TRÊN MẠNGLỚP 4 - VÒNG 9 bài bác 1: Đỉnh núi trí tuệCâu hỏi 1:= 5120Câu hỏi 2:= 55Câu hỏi 3:= 144 thắc mắc 4: = 1250Câu hỏi 5:= 127Câu hỏi 6:= 14 câu hỏi ... Bình cộng của những số: 34 với 126 là 80 Câu 3:11 x 136 – 136 = 1360 Câu 4: 97 x 48 – 86 x 48 = 528 Câu 5: 47 8 x 136 – 47 8 x 36 = 47 800 Câu 6: 48 6 x 48 + 48 6 x 52 = 48 600 Câu 7:Số trung ... đúng theo vào nơi nhé ! Câu 1: 89 x 58 – 89 x 47 = 97 9Câu 2:83 x 57 – 83 x 46 = 91 36Câu 3:68 x 23 – 68 x 12 = 748 Câu 4: Số trung bình cộng của những số:21 với 59 40 Câu 5:Số trung bình cộng...
... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNGLỚP 6 - VÒNG 4 bài bác thi số 1:Câu 1 : hiệu quả của phép tính : 45 . 16 1728 45 .15−+= …………………………Câu 2 : Cho ba điểm A, B, C cùng nằm trên một đường ... Còn viết được bên dưới dạng ra làm sao : ……….Câu 5 : công dụng của phép tính : 168 . 168 168 .58110−= …………………………Câu 6 : Tích của nhì số thoải mái và tự nhiên sẽ biến hóa như chũm nào trường hợp thêm chữ số 0 vào bên ... , biết: . Hiệu quả là Câu 3: Tính: 3200 : 40 . 2 = Câu 4: phân tách 1 26 cho một vài ta được số dư là 25. Số chia là Câu 5: tìm kiếm , biết: . Kết quả là Câu 6: kiếm tìm , biết: . Tác dụng là Câu 7: tìm kiếm ,...
... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚP 3 - VÒNG 4 bài bác thi tiên phong hàng đầu : Khỉ con thông tháiCâu hỏi 1:Câu hỏi 2:Câu hỏi 3: thắc mắc 4: thắc mắc 5:Câu hỏi 6:Câu hỏi ... Hỏi 13: thắc mắc 14: bài bác thi số 2 : Vượt vật cản vậtCâu hỏi 1: 0 câu hỏi 2: 60Câu hỏi 3: bài giải: Độ dài đoạn CA là: 249 – ( 94 + 65) = 90 ( cm)Đáp số: 90 cmCâu hỏi 4: Đáp ... Đáp số: 36 thắc mắc 5: = 192Bài thi số 3 : Đỉnh núi trí tuệCâu hỏi 1: 9 câu hỏi 2: = 5Câu hỏi 3: = 10; thắc mắc 4: 3 thắc mắc 5: 84 thắc mắc 6: 80Câu hỏi 7: 72Câu hỏi 9: 46 0 ; Câu...
... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚP 4 - VÒNG 4 bài thi tiên phong hàng đầu : xong xuôi phép tính:Câu hỏi 1: câu hỏi 2: thắc mắc 3: câu hỏi 4: thắc mắc 5: câu hỏi 6: Câu ... Chữ nhật tất cả chu vi 46 m. Chiều nhiều năm hình chữ nhật đó là 15m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.Trả lời:Diện tích hình chữ nhật kia là thắc mắc 3: 3h 24 phút = phút.Câu hỏi 4: 6 tấn 5kg = kg.Câu ... Đáp số : 9006Câu hỏi 2: Đáp số : 500000Câu hỏi 3: Đáp số : 380Câu hỏi 4: Đáp số : 2750Câu hỏi 5: Đáp số : 10Bài thi số 3 : Hãy điền số phù hợp vào chỗ thắc mắc 1: bé ngỗng cân nặng nặng...

Xem thêm: Trứng Hay Gà Có Trước - Con Gà Có Trước Hay Quả Trứng Có Trước


... 15: 4x + y = 973 1 x + y = 38 84 3 x = 5 8 47 y = 38 84 1 949 649 x 100 + 351 x 100 = 100 x ( 649 + 351 ) = 100 x 10000 = 1000 000a= 975 ; b=8 64 ; c=102 975 +8 64 102 = 173 7( 186 + 14 ) + ( 72 + ... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚP 4 - VÒNG 7 bài thi số 1 : Đỉnh núi trí tuệ:Câu hỏi 1: thắc mắc 2: câu hỏi 3:Câu hỏi 4: thắc mắc 5:Câu hỏi 6: thắc mắc 8: thắc mắc 9:Bài thi ... Hỏi 4: thắc mắc 5: câu hỏi 6:Câu hỏi 7: thắc mắc 11:TBC = 102Tổng = 102 x 2 = 2 04 Số to = 102 + 24 = 126Số nhỏ nhắn = 2 04 – 126 = 78 ( 346 – 300 ) : 2 = 24 thắc mắc 12Câu hỏi 13:Câu hỏi 14: Câu...
... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚP 4 - VÒNG 8 bài xích thi số 1 : sắp xếp theo thứ tự tăng dần đều 69 + 48 58 4 3,696 16
10 857 0
8 2,570 5
27 4,839 13
35 1,408 6