It often takes me thirty minutes to walk to school

     
Chọn môn vớ cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa học viên họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

*

*

*

Dưới đó là một vài câu hỏi có thể tương quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó bao gồm câu trả lời mà bạn cần!
1. Đặt thắc mắc cho phần gạch men chân:1,I"d lượt thích some beef và a dozen eggs2,It takes me fifteen minutes to walk khổng lồ school2. Viết lại câu làm sao cho nghĩa ko đổi1,How much isa cake and an ice-cream ?=>What"s the................................2,What is Nam"s father do?=> What is......................................3,People need more land, they destroy more forests.=> The...

Bạn đang xem: It often takes me thirty minutes to walk to school


1. Đặt câu hỏi cho phần gạch chân:1,I"d lượt thích some beef & a dozen eggs

2,It takes me fifteen minutes to walk to school

2. Viết lại câu sao để cho nghĩa ko đổi

1,How much isa cake and an ice-cream ?

=>What"s the................................

2,What is Nam"s father do?

=> What is......................................

Xem thêm: Cho Dạng Đúng Của Từ Trong Ngoặc, Lớp 7 Có Đáp An

3,People need more land, they destroy more forests.

=> The more...................................

Xem thêm: Phân Tích Bài Thơ “ Những Cánh Buồm Hoàng Trung Thông, Những Cánh Buồm


11. What would you2. How long does it take for you khổng lồ walk khổng lồ school21.What"s the prices of a cake và an ice-cream3.The more land needed, the more forests destroyed
circle the letter a, b, c or d lớn complete each of the following sentences1, it ______ her fifteen minutes ____ lớn schoola. Took / gob. Has taken / walkc. Takes / walkd. Takes / to lớn walk2, anna : "hello, can i speak mr. James, please ?" billie : "im sorry. He is ____ on holiday at the moment. Can i help you ?"a. Inb. Onc. Awayd. Off3,the phone rang _____ i was having suppera. Whileb. Duringc. Ford. In4, i phoned the police because i _____ smell gas in the kitchena. Canb. Couldc. Managed...

circle the letter a, b, c or d to complete each of the following sentences