Kim giờ của một đồng hồ dài bằng 3/4

     
Home/ Môn học/Vật Lý/Kim giờ của một đồng hồ dài bằng 3/4 kim phút tỉ số giữa tốc độ góc vận tốc dài và gia tốc Hướng trọng điểm của đầu mút nhị kim thứu tự bằng


Bạn đang xem: Kim giờ của một đồng hồ dài bằng 3/4

Kim giờ đồng hồ của một đồng hồ thời trang dài bằng 3 phần tư kim phút tỉ số giữa tốc độ góc vận tốc dài và gia tốc Hướng chổ chính giữa của đầu mút hai kim theo lần lượt bằng


Kim giờ của một đồng hồ dài bằng ba phần tư kim phút tỉ số giữa vận tốc góc tốc độ dài và vận tốc Hướng trung tâm của đầu mút nhì kim theo lần lượt bằng


*

Đáp án: chiều nhiều năm kim tiếng = ba phần tư kim phút

Gọi chiều dài kim giờ đồng hồ = R1

Gọi chiều lâu năm kim phút = R2

Gọi tốc độ góc của kim tiếng là ω1

Vì kim giờ quay 1 vòng mất 12h

=> ω1 = ∆φ / ∆t1 = 2π×1 / 12 = 2π /12 (rad/h)

Gọi vận tốc góc của kim phút là ω2

Vì kim phút cù 1 vòng mất 1h

=> ω2 = ∆φ / ∆t2 = 2π×1 / 1 = 2π (rad/h)

tỉ số giữa vận tốc góc của 2 kim là:

ω1 / ω2 = ( 2π / 12) / ( 2π )

=> ω1 / ω2 = 1/ 12

Mặt không giống :

Ta có vận tốc dài của kim giờ đồng hồ là: v1 = R1×ω1

Ta có tốc độ dài của kim phút là: v2 = R2×ω2

tỉ số giữa vận tốc dài của 2 kim là:

=> v1 / v2 = ( R1×ω1) / (R2×ω2)

=> v1 / v2 = 3ω1 / 4ω2 ( vị R1/R2 = 3/4)

=> v1 / v2 = ( 3 / 4 ) × 1/ 12

=> v1 / v2 = 1/16

Vậy tỉ số gia tốc kim giờ / kim phút = 1/16


*

kimnguen
0
Reply

Đáp án: 1/16

Giải thích công việc giải:

chiều nhiều năm kim giờ đồng hồ = ba phần tư kim phút

Gọi chiều nhiều năm kim tiếng = R1

Gọi chiều dài kim phút = R2

Gọi vận tốc góc của kim tiếng là ω1

Vì kim giờ cù 1 vòng mất 12h

=> ω1 = ∆φ / ∆t1 = 2π×1 / 12 = 2π /12 (rad/h)

Gọi vận tốc góc của kim phút là ω2

Vì kim phút tảo 1 vòng mất 1h

=> ω2 = ∆φ / ∆t2 = 2π×1 / 1 = 2π (rad/h)

tỉ số giữa tốc độ góc của 2 kim là:

ω1 / ω2 = ( 2π / 12) / ( 2π )

=> ω1 / ω2 = 1/ 12

Mặt khác :

Ta có vận tốc dài của kim tiếng là: v1 = R1×ω1

Ta có gia tốc dài của kim phút là: v2 = R2×ω2

tỉ số giữa tốc độ dài của 2 kim là:

=> v1 / v2 = ( R1×ω1) / (R2×ω2)

=> v1 / v2 = 3ω1 / 4ω2 ( vì chưng R1/R2 = 3/4)

=> v1 / v2 = ( 3 / 4 ) × 1/ 12

=> v1 / v2 = 1/16

Vậy tỉ số vận tốc kim tiếng / kim phút = 1/16


Leave an answer
Xem thêm: Có Bao Nhiêu Cách Tính Năm Trước Công Nguyên Là Gì? Công Nguyên Là Gì

Name*

E-Mail*

trang web


Featured image
Select tệp tin Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here to cancel reply.
Sadie
*

About Sadie


Xem thêm: Thi Tìm Nhanh Các Từ Láy Tả Dáng Điệu, Tả Tiếng Nói

Đặt Câu Hỏi