Toán lớp 4: tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

     
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

lúc đầu thùng thứ nhất có rất nhiều hơn thùngthứ 2 là 5 lít dầu người ta đã buôn bán đi 10l ở thùng thứ hai và 5 lít sống thùng thứ nhất bây giờ số dầu ngơi nghỉ thùng thứ 2 bằng 3/5 số dầu sinh hoạt thùng lần đầu hỏi ban đầu mỗi thùng bao gồm bao nhiêu lít dầu


*

*

Sau lúc đã buôn bán đi, thùng thứ nhất có tương đối nhiều hơn thùng đồ vật hai là:

5 + ﴾10 ‐ 5﴿ = 10 ﴾lít﴿

Hiệu số phần bằng nhau là:

5 ‐ 3 = 2 ﴾phần﴿

Thùng trước tiên có số l dầu là:

10 : 2 x 5 + 5 = 30 ﴾lít﴿

Thùng máy hai có số l dầu là:

30 ‐ 5 = 25 ﴾lít﴿

Đáp số : ...

Bạn đang xem: Toán lớp 4: tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó


Lúc này thùng vật dụng 1 những hơn:

5 + (10-5) = 10 (lít)

Hiệu số phần bằng nhau:

5 – 3 = 2 (phần)

Giá trị 1 phần:

10 : 2 = 5 (lít)

Số lít dầu thùng thứ hai lúc này:

5 x 3 = 15 (lít)

Số lít dầu thùng thứ 2 ban sơ là:

15 + 10 =25 (lít)

Số lít dầu thùng thứ 1 lúc đầu là:

25 + 5 =30 (lít)


Dưới đó là một vài thắc mắc có thể tương quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Rất có thể trong đó có câu trả lời mà các bạn cần!

Lúc đầu thùng thứ nhất nhiều hơn thùng lắp thêm hai là 5 lít dầu. Người ta đã bán đi 10 lít dầu ngơi nghỉ thùng máy hai cùng 5 lít dầu ngơi nghỉ thùng đồ vật nhất. Từ bây giờ số lít dầu sinh hoạt thùng vật dụng hai bởi 3/5 số lít dầu sinh hoạt thùng trang bị nhất. Hỏi thuở đầu mỗi thùng tất cả bao nhiêu lít dầu?. Thùng 1.... Thùng 2....


Lúc đầu thùng lắp thêm nhất có khá nhiều hơn thùng thứ hai là 5 lít dầu. Fan ta đã cung cấp đi 10 lít dầu ử thùng thứ hai và 5 lít dầu ở thùng thứ nhất.lúc này số lít dầu làm việc thùng thứ 2 bằng 3/5 số lít dầu sinh hoạt thùng sản phẩm công nghệ nhấthỏi ban sơ mỗi thùng bao gồm bao nhiêu lít dầu


Answer:

Sau khi đã buôn bán đi thùng thứ nhất có tương đối nhiều hơn thùng trang bị hai

(5+left(10-5 ight)=10l)

Hiệu số phần bởi nhau

(5-3=2)phần

Thùng trước tiên có số lít dầu

(10:2 imes5+5=30l)

Thùng thiết bị hai tất cả số lít dầu

(30-5=25l)


Lúc đầu thùng đồ vật nhất có không ít hơn thùng thứ hai là 5 lít dầu. Người ta đã chào bán đi 10 lít dầu sinh sống thùng thứ hai và 5 lít dầu sinh sống thùng thứ nhất. Hôm nay số lít dầu sinh hoạt thùng lắp thêm hai bằng 3/5 số lít dầu làm việc thùng lắp thêm nhất. Hỏi thuở đầu mỗi thùng bao gồm bao nhiêu lít dầu?


Lúc đầu thùng sản phẩm công nghệ nhất có khá nhiều hơn thùng sản phẩm công nghệ hai5 lít dầu . Bạn ta đã buôn bán đi 10 lít dầu sinh hoạt thùng hai với 5 lít dầu làm việc thùng một . Từ bây giờ số lít dầu sinh hoạt thùng thứ hai bằng 3/5 số lít dầu sinh sống thùng 1 Hỏi lúc đầu mỗi thùng bao gồm bao nhiêu lít dầu ?


Lúc đầu thùng lắp thêm nhất có khá nhiều hơn thùng lắp thêm hai là 25 lít dầu. Người ta đã chào bán đi 10 lítdầu ngơi nghỉ thùng sản phẩm công nghệ hai với 5 lít dầu sống thùng sản phẩm nhất. Bây giờ số lít dầu sống thùng vật dụng hai bằng 3/5 số lít dầu sinh hoạt thùng lắp thêm nhất. Hỏi lúc đầu mỗi thùng bao gồm bao nhiêu lít dầu ?


lúc đầu thùng sản phẩm công nghệ nhất có tương đối nhiều hơ thùng sản phẩm hai 5l dầu. Fan ta ĐÃ BẮN ĐI 10L DẦU ở thùng vật dụng hai cùng 5 lít dầu sinh hoạt thùng sản phẩm nhất. Lúc này số lít dầu ờ thùng trang bị hai bởi 3 phần 5 lít dầu sinh hoạt thùng đồ vật nhất. Hỏi ban đầu mỗi thùng tất cả bao nhiêu lít dầu ?


Lúc đầu thùng lắp thêm nhất có rất nhiều hơn thùng vật dụng hai là 5 lít .Người ta đã buôn bán đi 10 lítdầu làm việc thùngthứ hai cùng 5 lít dầu sinh hoạt thùng thứ nhất .Lúc này số dầu ở thùng đồ vật hai bằng 3/5 số lít dầu ở thùng đầu tiên .Hỏi ban sơ mỗi thùng tất cả bao nhiêu lít?

Bạn nào cấp tốc đúng mình cho một tick


Sau khi người ta buôn bán thùng trước tiên nhiều hơn thùng thứ hai là :

5+5=10

Sau khi bán thùng trước tiên còn số l dầu là :

10:<5-3>x5=25

Số dầu ban sơ của thùng lần đầu tiên là:

25+5=30

Số dầu ban đầu của thùng thứ 2 là:

30-5=25

đs:t1:30 lít

T2:25 lít

Mình trả lời nhanh nhất nè

nếu đúng thì k


sau lúc đã bán đi, thùng trang bị nhất có không ít hơn thùng máy hai là :

5 + ( 10 - 5 ) = 10 (lít)

hiệu số phần bằng nhau là :

5 - 3 = 2 (phần)

thùng thứ nhất có số lít dầu là :

10 : 2 x 5 + 5 =30 (lít)

thùng dầu vật dụng hai gồm số lít dầu là :

30 - 5 = 25 (lít)

đáp số :...

Xem thêm: Lộng Quyền Tiểu Tử Tiếng Việt, Lý Lịch Các Thành Viên Long Quyền Tiểu Tử

k bản thân nha


Lúc đầu thùng sản phẩm nhất có tương đối nhiều hơn thùng trang bị hai là 5 lít dầu. Fan ta đã bán đi 10 lít dầu nghỉ ngơi thùng sản phẩm công nghệ hai cùng 5 lít dầu ngơi nghỉ thùng thiết bị nhất. Từ bây giờ số lít dầu ở thùng vật dụng hai bởi 3/5 số lít dầu sinh hoạt thùng trang bị nhất. Hỏi lúc đầu mỗi thùng tất cả bao nhiêu lít dầu?


LÚC ĐẦU THÙNG THỨ NHẤT CÓ NHIỀU HƠN THÙNG THỨ nhị LÀ 5 LÍT DẦU.NGƯỜI TA ĐÃ BÁN ĐI 10 LÍT DẦU Ở THÙNG THỨ hai VÀ 5 LÍT DẦU Ở THÙNG THỨ NHẤT.LÚC NÀY SỐ LÍT DẦU Ở THÙNG THỨ nhị BẰNG 3/5 SỐ LÍT DẦU Ở THÙNG THỨ NHẤT.HỎI LÚC ĐẦU MỖI THÙNG CÓ BAO NHIÊU LÍT DẦU ?TRẢ LỜI : THÙNG THỨ NHẤT CÓ SỐ LÍT DẦU LÀ :.....lítTHÙNG THỨ hai CÓ SỐ LÍT DẦU LÀ :.....lítCÓ PHÉP TÍNH , LỜI GIẢI ĐẦY...

Xem thêm: Đề Luyện Thi Violympic Toán Lớp 3 Vòng 16 Năm Học 2016, Đề Thi Violympic Toán Lớp 3 Vòng 16 Năm 2016


LÚC ĐẦU THÙNG THỨ NHẤT CÓ NHIỀU HƠN THÙNG THỨ nhì LÀ 5 LÍT DẦU.NGƯỜI TA ĐÃ BÁN ĐI 10 LÍT DẦU Ở THÙNG THỨ hai VÀ 5 LÍT DẦU Ở THÙNG THỨ NHẤT.

LÚC NÀY SỐ LÍT DẦU Ở THÙNG THỨ nhị BẰNG 3/5 SỐ LÍT DẦU Ở THÙNG THỨ NHẤT.HỎI LÚC ĐẦU MỖI THÙNG CÓ BAO NHIÊU LÍT DẦU ?

TRẢ LỜI : THÙNG THỨ NHẤT CÓ SỐ LÍT DẦU LÀ :.....lít

THÙNG THỨ nhị CÓ SỐ LÍT DẦU LÀ :.....lít

CÓ PHÉP TÍNH , LỜI GIẢI ĐẦY ĐỦ TỚ MỚI TICK ĐÓ NHA


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên