Lưu huỳnh cháy trong oxi

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Lưu huỳnh cháy trong oxi hoặc trong ko khí xuất hiện lưu huỳnh đioxit SO2. Hãy tính thể tích (đktc) sinh ra, nếu tất cả 4 gam khí O2

 tham gia phản ứng

Bước 1: Viết phương trình hóa học

Bước 2: tìm số mol khí

Bước 3: thông qua phương trình hóa học, search số mol chất phải tính

Bước 4: tìm thể tích khí


*

b1:

PTHH: (S+O_2Rightarrow SO_2)

b2:

nSO2=(dfracmM=dfrac464=0,0625mol)

b4:

VSO2=22,4.n=22,4.0,0625=1,4 (lít)


*

Lưu huỳnh (S) cháy trong không gian sinh ra hóa học khí hương thơm hắc, gây ho chính là lưu huỳnh đioxit (khí sunfurơ) bao gồm công thức chất hóa học là SO2.

Bạn đang xem: Lưu huỳnh cháy trong oxi

a) Viết phương trình chất hóa học của lưu huỳnh cháy trong ko khí.

b) Biết cân nặng lưu huỳnh thâm nhập phản ứng là 1,6g. Hãy tìm.

-Thể tích khí sunfurơ xuất hiện ở đktc.

-Thể tích không khí đề xuất dùng ngơi nghỉ đktc. Biết oxi chiếm 1 tháng 5 thể tích ko khí.

Xem thêm: Thiền Sư Vạn Hạnh Là Thầy Của Ai, Vạn Hạnh Và Lý Công Uẩn (Nguyễn Khôi)


SO2Biết+khối+lượng+lưu+huỳnh+tham+gia+phản+ứng+là+3,2ga.Tính+thể+tích+khí+SO2 sinh+ra+ở+đktcb.Tính+thể+tích+không+khí+cần+dùng+ở+đktc">

Lưu huỳnh cháy trong không gian theo phương trình phản nghịch ứng

S+O2->SO2

Biết khối lượng lưu huỳnh tham gia phản ứng là 3,2g

a.Tính thể tích khí SO2 sinh ra sinh hoạt đktc

b.Tính thể tích ko khí đề xuất dùng sống đktc


10/ sulfur cháy trong ko khí ra đời khí lưu huỳnh đi ôxit SO2 .

 a) Viết PTHH xảy ra .

 b) Biết S tham gia 1,6g , tra cứu thể tích khí SO2 với thể tích ko khí bắt buộc dùng sinh sống đktc ( biết khí O2 chiếm 1 tháng 5 thể tích của không gian )


cho 9,6 gam sulfur cháy trong không gian thu được khí sulfur đioxita) viết phương trình phản bội ứng xảy ra b) tính cân nặng lưu huỳnh đioxit chế tác thành c) tính thể tích không khí nên dùng, biết thể tích ko khí bằng 5 lần thể tích khí oxi. Biết những khí đo nghỉ ngơi đktc


Lưu huỳnh cháy trong ko khí có mặt khí sunfurơ, theo phản bội ứng sau:

S + O 2 − t o → S O 2

Hãy cho biết:

Thể tích khí oxi sinh hoạt đktc cần dùng để làm đốt cháy hoàn toàn 2,5 mol nguyên tử lưu lại huỳnh.


Bài 3:Đốt cháy 6,4 gam sulfur thu được diêm sinh đioxit 

Viết phương trình hóa học? cho biết thêm phản ứng bên trên thuộc các loại phản ứng gì? vị sao? 

Tính thể tích khí oxi cần dùng để đốt lượng sulfur trên? (Biết oxi đo làm việc đktc)( S=32, O=16) 

Bài 4: Đốt cháy 42gam sắt trong bình cất oxi nhận được oxit fe từ 

Tính thể tích oxi đề nghị dùng ngơi nghỉ đktc? 

Tính trọng lượng của sản phẩm thu được? (Biết sắt =56, O =16) 

 


đến 3,2 gam diêm sinh cháy trong không gian biết bội phản ứng xảy ra trọn vẹn a viết phương trình hóa học b tính số gam khí oxi gia nhập phản ứng

Bài 3:Đốt cháy 6,4 gam lưu huỳnh thu được lưu hoàng đioxit Viết phương trình hóa học? cho biết phản ứng trên thuộc loại phản ứng gì? vì chưng sao? Tính thể tích khí oxi cần dùng để làm đốt lượng lưu hoàng trên? (Biết oxi đo ngơi nghỉ đktc)( S=32, O=16)


.

Xem thêm: Dấu Hiệu Chia Hết Cho 25 Thì Dư 3, Dấu Hiệu Chia Hết Cho 4 Cho 25 Là Gì

khi đốt diêm sinh trong không khí, lưu huỳnh hóa hợp với khí oxi O2 tạo ra khí lưu hoàng đioxit SO2.

a) lưu lại phương trình chữ của bội nghịch ứng. 


Lớp học trực con đường

thiết bị lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Lớp học tập trực đường

trang bị lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh