LŨY THỪA BẬC N CỦA A LÀ GÌ

     
Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lý Tin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a.

Bạn đang xem: Lũy thừa bậc n của a là gì

Mình có dạng tổng quát: an= a . a . a . ... . a (n thừa số) (n khác 0)

a gọi là cơ số, n gọi là số mũ.

Ví dụ: 23 .Ta có : a=2 ; n=3 ; 23=8


*

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!
giúp mình nha mn1.Ta có mấy cách viết một tập hợp?Kể tên các cách viết đó,mỗi cách lấy một ví dụ minh họa?2.Lũy thừa bậc n của a là gì?Lấy ví dụ minh họa?3.Viết công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số,chia hai lũy thừa cùng cơ số?Lấy ví dụ minh họa?4.Khi nào thì ta nói số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b?5.Phát biểu và viết dạng tổng quát hai tính chất chia hết của một tổng.Ai...

giúp mình nha mn

1.Ta có mấy cách viết một tập hợp?Kể tên các cách viết đó,mỗi cách lấy một ví dụ minh họa?

2.Lũy thừa bậc n của a là gì?Lấy ví dụ minh họa?

3.Viết công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số,chia hai lũy thừa cùng cơ số?Lấy ví dụ minh họa?

4.Khi nào thì ta nói số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b?

5.Phát biểu và viết dạng tổng quát hai tính chất chia hết của một tổng.

Ai nhanh và gọn gàng không rối rắm mình tick cho 2 ngày(6 tick) nha


Nhân hai lũy thừa cùng cơ số: xm . xn = xm+n

Chia hai lũy thừa cùng cơ số: xm : xn = xm-n

Ví dụ nhân: 32 . 33 = 32+3 = 35

Ví dụ chia: 35 : 33 = 35-3 = 32


1.VIẾT DẠNG TỔNG QUÁT CÁC TÍNH CHẤT GIAO HOÁN,KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG, PHÉP NHÂN, TÍNH CHẤT PHÂN PHỐI CỦA PHÉP NHÂN ĐỐI VỚI PHÉP CỘNG2.LŨY THỪA BẬC N CỦA A LÀ GÌ3.VIẾT CÔNG THỨC NHÂN HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ, CHIA HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ4.PHÁT BIỂU VÀ VIẾT DẠNG TỔNG QUÁT HAI TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG5.PHÁT BIỂU CÁC DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, CHO 3, CHO 5, CHO 96.THẾ NÀO LÀ SỐ NGUYÊN...

1.VIẾT DẠNG TỔNG QUÁT CÁC TÍNH CHẤT GIAO HOÁN,KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG, PHÉP NHÂN, TÍNH CHẤT PHÂN PHỐI CỦA PHÉP NHÂN ĐỐI VỚI PHÉP CỘNG

2.LŨY THỪA BẬC N CỦA A LÀ GÌ

3.VIẾT CÔNG THỨC NHÂN HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ, CHIA HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ

4.PHÁT BIỂU VÀ VIẾT DẠNG TỔNG QUÁT HAI TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG

5.PHÁT BIỂU CÁC DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, CHO 3, CHO 5, CHO 9

6.THẾ NÀO LÀ SỐ NGUYÊN TỐ , HỢP SỐ?CHO VÍ DỤ

7.THẾ NÀO LÀ HAI SỐ NGUYÊN TỐ CÙNG NHAU?CHO VÍ DỤ

8.UCLN CỦA HAI HAY NHIỀU SỐ LÀ GÌ?NÊU CÁCH TÌM

9.BCNN CỦA HAI HAY NHIỀU SỐ LÀ GÌ?NÊU CÁCH TÌM


#Toán lớp 6
0
1. viết dạng tổng quát các tính chất giao hoán , kết hợp của phép cộng, phép nhân, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng2. lũy thừa bậc n của a là gì?3. viết công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số , chia hai lũy thừa cùng cơ số4. khi nào thì ta nói số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b?5. phát biểu và viết dạng tổng quát hai tính chất chia hết của một tổng6. phát biểu...
Đọc tiếp

1. viết dạng tổng quát các tính chất giao hoán , kết hợp của phép cộng, phép nhân, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

2. lũy thừa bậc n của a là gì?

3. viết công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số , chia hai lũy thừa cùng cơ số

4. khi nào thì ta nói số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b?

5. phát biểu và viết dạng tổng quát hai tính chất chia hết của một tổng

6. phát biểu các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 9.

7. thế nào là hai số nguyên tố cùng nhau? cho ví dụ?

8. thế nào là hai số nguyên tố cùng nhau? cho ví dụ?

9. ƯCLN của hai hay nhiều số là gì? nêu cách tìm?

10.BCNN của hai hay nhiều số là gì ? nêu cách tìm?


#Toán lớp 6
0
câu hỏi ông tập:1.viết dạng tổng quát các tính chất giao hoán,kết quả của phép cộng,phép nhân,tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.2.lũy thừa bậc n của a là gì?3.viết công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số,chia hai lũy thừa cùng cơ số.4.khi nào ta nói số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b?5.phát biểu và viết dạng tổng quát hai tính chất chia hết của một tổng.6.phát...
Đọc tiếp

câu hỏi ông tập:

1.viết dạng tổng quát các tính chất giao hoán,kết quả của phép cộng,phép nhân,tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.

2.lũy thừa bậc n của a là gì?

3.viết công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số,chia hai lũy thừa cùng cơ số.

4.khi nào ta nói số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b?

5.phát biểu và viết dạng tổng quát hai tính chất chia hết của một tổng.

6.phát biểu các dấu hiệu chia hết cho 2,cho 3,cho 5,cho 9.

7.thế nào là số nguyên tố,hợp số ? cho ví dụ.

8.thế nào là hai sô nguyên tố cùng nhau ? cho ví dụ.

9.ƯCLN của hai hay nhiều số là gì ? nếu cách tìm.

10.BCNN của hai hay nhiều số là gì ? nêu cách tìm.

Xem thêm: Câu Chuyện: "Ăn Khế Trả Vàng", Kể Chuyện Cây Khế Lớp 4 Siêu Hay (7 Mẫu)

 


#Toán lớp 6
1
Jina Hạnh

1.viết dạng tổng quát các tính chất giao hoán,kết quả của phép cộng,phép nhân,tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.

- Phép cộng : giao hoán : a+b=b+a , kết hợp : a+b+c = (a+b)+c=a+(b+c) , cộng với 0 : a+0=0+a=a

- Phân phối của phép nhân đối với phép cộng : a(b+c)=a.b+b.c

- Phép nhân : giao hoán : a.b=b.a , kết hợp : a.b.c=a(b.c)=(a.b).c , nhân với 1 : a.1=1.a=a

2.lũy thừa bậc n của a là gì?

Tích n thừa số , mỗi thừa số có giá trị bằng a .

3.viết công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số,chia hai lũy thừa cùng cơ số.

\(a^m.a^n=a^{m+n}\) \(a^m:a^n=a^{m-n}\left(m\ge n\right)\)

4.khi nào ta nói số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b?

Khi a=b.q

5.phát biểu và viết dạng tổng quát hai tính chất chia hết của một tổng.

\(a⋮m;b⋮m=>a+b⋮m\) \(a⋮m;b⋮̸m=>a+b⋮̸m̸̸\)

6.phát biểu các dấu hiệu chia hết cho 2,cho 3,cho 5,cho 9.

Cho 2 : Chữ số tận cùng là số chẵn : 0;2;4;6;8

Cho 3 : Tổng các chữ số của số đó chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 3

Cho 5 : Có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5

Cho 9 : Tổng các chữ số của số đó chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 9

7.thế nào là số nguyên tố,hợp số ? cho ví dụ.

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 có 2 ước là 1 và chính nó .

VD : 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ;.....

Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1 có 2 ước trở lên .

VD : 4 ; 6 ; 8 ; 9 ; 12 ; .....

8.thế nào là hai sô nguyên tố cùng nhau ? cho ví dụ.

2 số nguyên tố cùng nhau là 2 số có ƯCLN = 1

VD : 2 và 5 ; 3 và 7 ; 15 và 8 ; .......

9.ƯCLN của hai hay nhiều số là gì ? nếu cách tìm.

ƯCLN của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp ƯC của các số đó .

* Cách tìm :

+ Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố .

+ Chọn các thừa số chung

+ Lập tích các thừa số đã chọn với số mũ nhỏ nhất . Tích đó chính là ƯCLN của các số đó .

10.BCNN của hai hay nhiều số là gì ? nêu cách tìm.

BCNN của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất trong tập hợp BC của các số đó .

Xem thêm: Cảm Nhận Của Em Về Đoạn Trích Tình Cảnh Lẻ Loi Của Người Chinh Phụ (3 Mẫu)

* Cách tìm :

+ Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố .

+ Chọn các thừa số chung và riêng

+ Lập tích các thừa số đã chọn với số mũ lớn nhất . Tích đó chính là BCNN của các số đó .