Mẹ Mua Gà Và Cá Hết 88.000 Đồng Số Tiền Mua Cá Bằng 120 Số Tiền Mua Gà

     

Mẹ mua gà cùng cá không còn 88000 đồng. Số tiền download cá = 120 % số tiền mua gà. Hỏi người mẹ mua cá hết bao nhiêu tiền, cài gà hết từng nào tiền ?

Nhớ viết lời giải và kết các bạn với mình

Ai nhanh mik tick.Bạn đã xem: chị em mua con gà và cá không còn 88.000 đồng số tiền thiết lập cá bằng 120 số tiền mua gà

Bạn vẫn xem: bà mẹ mua con gà và cá không còn 88.000 đồng số tiền mua cá bằng 120 số tiền mua gà
Bạn đang xem: Mẹ mua gà và cá hết 88.000 đồng số tiền mua cá bằng 120 số tiền mua gà

*Xem thêm: Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 5: Luyện Tập Chung Trang 124, 125 Luyện Tập Chung

Giải

120%=(frac120100=frac65)

tổng cộng phần đều bằng nhau là:

6+5=11(phần)

Số tiềnđể thiết lập gà là:

88000:11*5=40000(đồng)

Số tiềnđể thiết lập cá là:

88000- 40000=48000(đồng)

Đáp số:Gà:40000đồng

Cá:48000

k minh nha
Xem thêm: Hai Vòi Nước Cùng Chảy Vào Một Bể, Hai Vòi Nước Cùng Chảy Vào Một Bể

*

Coi số tiền cài cá là 120% , số tiền sở hữu gà là 100% thì 88 000 đồng tương xứng với số phần là :

120% + 100% = 220%

Số tiền mẹ mua cá là :

88 000 : 220 x 120 = 48 000 ( đồng )

Số tiền mẹ mua gà là :

88 000 - 48 000 = 40 000 ( đồng )

(120\%=frac65)

Số tiền sở hữu cá là

88000:(5+6)x6=48000(đồng)

Số tiền thiết lập gà là

88000-48000=40000(đồng)

Đáp số : 48 000 đồng cùng 40 000 đồng

chúc bn học tốt nha ^.^

Coi số tiền mua cá là 120 % , số tiền cài gà là 100 % thì 88 000 tương ứng với số phần là :

120 % + 100 % = 220 %

Số tiền chị em mua cá là :

88 000 : 220 x 120 = 48 000 ( đồng )

Số tiền bà bầu mua kê là :

88 000 - 48 000 = 40 000 ( đồng )

Đáp số : ...

Coi số tiền cài đặt cá là 120 % , số tiền cài gà là 100 % thì 88 000 tương ứng với số phần là :

120 % + 100 % = 220 %

Số tiền chị em mua cá là :

88 000 : 220 x 120 = 48 000 ( đồng )

Số tiền chị em mua gà là :

88 000 - 48 000 = 40 000 ( đồng )

Coi số tiền tải cá là 120 % , số tiền sở hữu gà là 100 % thì 88 000 khớp ứng với số phần là :

120 % + 100 % = 220 %

Số tiền người mẹ mua cá là :

88 000 : 220 x 120 = 48 000 ( đồng )

Số tiền chị em mua gà là :

88 000 - 48 000 = 40 000 ( đồng )

Đáp số : ...

Gọisố tiền mua cá là 120% , số tiền tải gà là 100%

88 000 đồng khớp ứng với số phần là :

120% + 100% = 220%

Số tiền đểmẹ mua cá là :

88 000 : 220 x 120 = 48 000 ( đồng )

Số chi phí đểmẹ sở hữu gà là :

88 000 - 48 000 = 40 000 ( đồng )

Đáp số : 40 000đồng

mẹ tải gà cùng cá hết 88000 đồng .số tiền sở hữu cá bằng 120% số tiền tải gà hỏi bà mẹ mua cá hết từng nào tiền?

Mẹ mua gà và cá không còn 88000 đồng. Số tiền mua cá bởi 120% số tiền sở hữu gà. Hỏi chị em mua cá hết từng nào tiền?

Mẹ thiết lập gà với cá hết 88000 đồng. Số tiền mua cá bởi 120% số tiền cài gà. Hỏi chị em mua cá hết từng nào tiền?

mẹ tải gà cùng cá không còn 88000 đồng số tiền cài cá bằng 120% số tiền cài gà. Hỏi chị em mua cá hết từng nào tiền

mẹ sở hữu gà và cá không còn 88000 đồng . Số tiền download cá bằng 120 % số tiền download gà . Hỏi bà mẹ mua cá hết bao nhiêu tiền

Mẹ sở hữu gà cùng cá không còn 88000 đồng. Số tiền tải cá bởi 120% số tiền mua gà. Hỏi người mẹ mua cá hết từng nào tiền?

mẹ tải gà với cá hết 88000 nghìn đồng. Số tiền sở hữu cábằng 120% số tiền cài gà. Hỏi bà bầu mua cá hết từng nào tiền

Mẹ cài đặt gà cùng cá hết 88000 đồng . Số tiền download cá bằng 120% Số tiền mua gà . Hỏi người mẹ mua cá hết bao nhiêu tiền

Mẹ cài đặt gà cùng cá không còn 88000 đồng. Số tiền người mẹ mua cá bằng 120% số tiền sở hữu gà. Hỏi mẹ mua cá hết bao nhiêu tiền.