Một con thuyền đi với vận tốc 7 2km/giờ

     
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Một chiến thuyền đi với vận tốc 7,2 km/giờ khi nước lặng, tốc độ của dòng nước là 1,6km/giờ.

Bạn đang xem: Một con thuyền đi với vận tốc 7 2km/giờ

a) nếu như thuyền đi xuôi chiếc thì sau 3,5 giờ đang đi được bao nhiêu km?

b) nếu như thuyền đi ngược dòng thì cần bao nhiêu thời hạn để đi được quãng đường như khi xuôi chiếc trong 3,5 giờ đồng hồ ?


*

*

a) vận tốc xuôi cái là : 7,2 + 1,6 = 8,8 (km/giờ)

3,5 tiếng đi được : 8,8 x 3,5 = 30,8 (km)

b) vận tốc đi ngược chiếc : 7,2 - 1,6 = 5,6 (km/giờ)

Thời gian nhằm đi được 30,8km là : 30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ) = 5 giờ 30 phút.

đúng bản thân nhé


Dưới đây là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Có thể trong đó tất cả câu trả lời mà bạn cần!

1 chiến thuyền đi với gia tốc 7,2 km/giờ khi nước lặng,vận tốc của làn nước là 1,6km/giờ

a) nếu thuyền đi xuôi cái thì sau 3,5 giờ sẽ đi được từng nào km?

b) ví như thuyền đi ngược dòng thì nên cần bao nhiêu thời gian để đi được quãng mặt đường như lúc xuôi loại trong 3,5 giờ ?


a) gia tốc của thuyền lúc đi xuôi dòng là:

7,2+1,6=8,8 (km/h)

Vậy trường hợp thuyền đi xuôi mẫu thì sau 3,5h sẽ đi được:

8,8x3,5=30,8(km)

b) Vận tốccủa thuyền lúc đi ngược loại là:

7,2-1,6=5,6(km/h)

Vậy giả dụ thuyền đi ngược dòng thì cần số thời gian để đi được quãng mặt đường như khi xuôi cái trong 3,5h là:

30,8:5,6=5,5(h)


Vận tốc thuyền đi xuôi dòng là:

7,2+1,6=8,8(km/giờ)

Quãng mặt đường thuyền đi xuôi dòng là:

8,8 * 3,5= 30,8(km)

Vận tốc thuyền đi ngược loại là :

7,2-1,6=5,6(km/giờ)

Quãng đường thuyền đi ngược cái là:

5,6*3,5=19,6(km)

D/s:...........

*:nhân


1 chiến thuyền đi với gia tốc 7,2 km/giờ lúc nước lặng,vận tốc của dòngnước là 1,6km/giờ.

a>nếu thuyền đi xuôi mẫu thì sau 3,5 giờ đồng hồ thì đã đi được từng nào km?

b>nếu chiếc đi ngược dòng thì cần bao nhiêu thời hạn để đi được quãng đường như khi xuôi cái trong 3,5 giờ đồng hồ ?


a) vận tốc xuôi dòng là :

7,2 + 1,6 = 8,8 (km/giờ)

3,5 giờ đồng hồ đi được :

8,8 x 3,5 = 30,8 (km)

b) gia tốc đi ngược cái là:

7,2 - 1,6 = 5,6 (km/giờ)

Thời gian để đi được 30,8km là :

30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ) = 5 giờ đồng hồ 30 phút.

đúng mình chiếc nhé


Một chiến thuyền đi với gia tốc 7,2 km/giờ lúc nước lặng, vận tốc của làn nước là 1,6km/giờ.

a) nếu như thuyền đi xuôi dòng thì sau 3,5 giờ đã đi được bao nhiêu ki-lô-mét

b) nếu như thuyền đi ngược dòng thì cần bao nhiêu thời gian để đi được quãng đường như lúc xuôi loại trong 3,5 giờ ?


a)Vận tốc chiến thuyền khi xuôi loại : 7,2 + 1,6 = 8,8 (km/h)Thuyền đi xuôi mẫu trong 3,5 giờ vẫn đi được : 8,8 x 3,5 = 30,8 (km)b)Vận tốc chiến thuyền khi ngược loại : 7,2 - 1,6 = 5,6 (km/h)Thuyền đi ngược dòng bắt buộc số thời hạn để đi quãng con đường xuôi loại 3,5 giờ :30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ)Đáp số : a) … ; b)...

a)Vận tốc con thuyền khi xuôi dòng : 7,2 + 1,6 = 8,8 (km/h)

Thuyền đi xuôi cái trong 3,5 giờ đang đi được : 8,8 x 3,5 = 30,8 (km)

b)Vận tốc phi thuyền khi ngược cái : 7,2 - 1,6 = 5,6 (km/h)

Thuyền đi ngược dòng phải số thời hạn để đi quãng đường xuôi cái 3,5 giờ đồng hồ :

30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ)

Đáp số : a) … ; b) …


Vận tốc xuôi cái là : 7,2 +1,6 = 8,8 ( km/giờ )Nếu thuyền đi xuôi dòng trong 3,5 tiếng thì đi được : 8,8 x 3,5 = 30,8 ( km )Vận tốc ngược dòng là : 7,2 - 1,6 = 5,6 ( km/giờ )Nếu thuền đi ngược loại thì đi 30,8 km thì nên số thời hạn là : 30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ ) = 5 giờ 30 phút Đáp số : a) 30,8 km b) 5 tiếng 30...

Xem thêm: Cách Tìm Giao Điểm Đường Thẳng Và Mặt Phẳng, Đường Thẳng Và Mặt Phẳng


Vận tốc xuôi mẫu là :

7,2 +1,6 = 8,8 ( km/giờ )

Nếu thuyền đi xuôi dòng trong 3,5 giờ thì đi được :

8,8 x 3,5 = 30,8 ( km )

Vận tốc ngược dòng là :

7,2 - 1,6 = 5,6 ( km/giờ )

Nếu thuền đi ngược dòng thì đi 30,8 km thì nên số thời gian là :

30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ ) = 5 tiếng 30 phút

Đáp số : a) 30,8 km

b) 5 tiếng 30 phút


Một con thuyền đi với tốc độ 7,2 km/giờ khi nước lặng, vận tốc của làn nước là 1,6km/giờ.

a ; nếu như thuyền đi xuôi chiếc thì sau 3,5 giờ vẫn đi được từng nào ki-lô-mét

b ; giả dụ thuyền đi ngược dòng thì nên cần bao nhiêu thời gian để đi được quãng đường

như khi xuôi mẫu trong 3,5 giờ


Vận tốc thuyền đi xuôi loại là:

7.2+1.6=8.8(km/h)

Vận tốc thuyền đi ngược chiếc là:

7.2-1.6=5.6(km/h)

Quãng mặt đường thuyền đi xuôi chiếc trong 3.5 giờ đồng hồ là:

8.8*3.5=30.8(km)

Thời gian nhằm đi được quảng mặt đường khi xuôi dòng trong 3.5 tiếng là:

30.8/3.5= 5.5=5 giờ 30 phút

nha bn.tk cho bạn nhé bn


Một phi thuyền diu với vận tốc 7,2 km/giờ lúc nước yên , gia tốc của dòng nước là 1,6km/giờ .

a) nếu thuyền đi xuôi loại thì sau 3,5 giờ đã đi được từng nào km ?

b) nếu như thuyền đi ngược dòng thì cần bao nhiêu thời gian để đi được quãng con đường như khi xuôi dòng trong3,5 tiếng ?


Vận tốc của thuyền lúc đi xuôi mẫu là : 7,2 + 1,6 = 8,8 (km/giờ)Trong 3,5 giờ thuyền đi xuôi chiếc được : 8,8 x 3,5 = 30,8 (km)Vận tốc của thuyền lúc đi ngược mẫu là : 7,2 - 1,6 = 5,6 (km/giờ)Thời gian thuyền đi ngược mẫu được quãng đường như đi xuôi cái trong 3,5 tiếng là : 30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ)Đổi : 5,5 giờ = 5 giờ khoảng 30 phút Đáp số : a, 30,8...

Vận tốc của thuyền lúc đi xuôi chiếc là :

7,2 + 1,6 = 8,8 (km/giờ)

Trong 3,5 tiếng thuyền đi xuôi dòng được :

8,8 x 3,5 = 30,8 (km)

Vận tốc của thuyền khi đi ngược cái là :

7,2 - 1,6 = 5,6 (km/giờ)

Thời gian thuyền đi ngược dòng được quãng mặt đường như đi xuôi loại trong 3,5 giờ là :

30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ)

Đổi : 5,5 giờ đồng hồ = 5 giờ 30 phút

Đáp số : a, 30,8 km

b, 5 tiếng 30 phút


Một chiến thuyền đi với tốc độ 7,2 km/giờ lúc nước yên ,vận tốc của làn nước là 1,6km/giờ

a)Nếu thuyền đi xuôi cái thì sau 3,5 giờ đã đi được từng nào ki-lô-mét?

b)Nếu thuyền đi ngược dòng thì nên bao nhiêu thời gian để đi được quãng mặt đường như lúc xuôi chiếc 3,5 giờ?


vận tốcthuyền đi xuôi mẫu trong 3,5 tiếng là:

,(7,2+1,6)*3,5=30,8 (km)

thời gianthuyền đi ngược dòng trên quãng sông lâu năm 30,8 ki-lô-mét là:

30,8:(7,2-1,6)=25,2(giờ)


Vận tốc thuyền đi xuôi mẫu trong 3,5 tiếng là :

7.2+1.6=8.8 (km/h)

quãng mặt đường thuyền đi được vào 3.5 tiếng là :

8.8x.3.5= 30.8 (km)

vận tốc thuyền đi ngược dòng trên quãng sông 30.8 km là :

7.2-1.6=5.6 (km/h)

thời gian thuyền đi bên trên quãng sông đó là:

30.8:5.6= 5.5 h = 5 h 30


Một con thuyền đi với vận tốc 7,2 km/giờ lúc nước lặng, gia tốc của dòng nước là 1,6km/giờ

a/Nếu thuyền đi xuôi loại thì sau 3,5 giờ đã đi được từng nào ki-lô-mét?

b/Nếu thuyền đi ngược dòng thì nên bao nhiêu thời hạn dể đi được quãng mặt đường như khi xuôi chiếc trong 3,5 giờ?


a/ gia tốc của thuyền lúc xuôi dòng là: 7,2 + 1,6 = 8,8 (km/giờ)Độ dài quãng con đường thuyền đi xuôi mẫu trong 3,5 tiếng là: 8,8 x 3,5 = 30,8 (km)b/ tốc độ của thuyền khi ngược cái là: 7,2 - 1,6 = 5,6 (km/giờ)Thời gian thuyền đi ngược chiếc quãng mặt đường dài 30,8 km là: 30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ)Đổi: 5,5 giờ đồng hồ = 5 giờ 30 phút Đáp số: a/ 30,8 km ...

a/ tốc độ của thuyền lúc xuôi loại là:

7,2 + 1,6 = 8,8 (km/giờ)

Độ nhiều năm quãng con đường thuyền đi xuôi cái trong 3,5 tiếng là:

8,8 x 3,5 = 30,8 (km)

b/ tốc độ của thuyền khi ngược chiếc là:

7,2 - 1,6 = 5,6 (km/giờ)

Thời gian thuyền đi ngược cái quãng mặt đường dài 30,8 km là:

30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ)

Đổi: 5,5 giờ = 5 tiếng 30 phút

Đáp số: a/ 30,8 km

b/ 5 tiếng 30 phút


Một con thuyền đi với vận tốc 7,2 km/giờ thì lúc nước lặng, gia tốc của làn nước là 1,6km/giờ.

a)Nếu thuyền đi xuôi chiếc thì sau 3,5 giờ sẽ đi từng nào ki-lô-mét ?

b)Nếu thuyền đi ngược dòng thì nên bao nhiêu thời hạn để đi được quãng con đường như lúc xuôi dòng trong 3,5 giờ đồng hồ ?


Vận tốc của thuyền khi xuôi mẫu là : 7,5 + 2,5 =10 ( km/giờ)Thời gian thuyền đi xuôi mẫu từ A cho B là: 15 : 10 =1,5 ( giờ)b) tốc độ của thuyền khi ngược loại là : 7,5 - 2,5 = 5 ( km/giờ)Thời gian thuyền đi ngược cái từ B cho A là : 15 : 5 = 3 ( giờ) Đáp số : a) 1,5 giờ đồng hồ b) 3...

Xem thêm: Tả Đồ Dung Hoc Tap Mà Em Thích (22 Mẫu), Top 6 Bài Văn Tả Đồ Dùng Học Tập Lớp 4 Hay Nhất


Vận tốc của thuyền khi xuôi dòng là : 7,5 + 2,5 =10 ( km/giờ)

Thời gian thuyền đi xuôi loại từ A mang lại B là: 15 : 10 =1,5 ( giờ)

b) vận tốc của thuyền lúc ngược mẫu là : 7,5 - 2,5 = 5 ( km/giờ)

Thời gian thuyền đi ngược cái từ B đến A là : 15 : 5 = 3 ( giờ)

Đáp số : a) 1,5 giờ đồng hồ

b) 3 giờ


Một thuyền đi với gia tốc 7,2 km/giờ khi nước lặng vận tốc của dòng nước là 1,6 km/giờ.

a) trường hợp thuyền đi xuôi chiếc thì sau 3,5 giờ sẽ đi được từng nào km?

b) nếu như thuyền đi ngược dòng thì nên cần bao nhiêu thời hạn để đi được quãng con đường như khi xuôi dòng trong 3,5 giờ ?


a) Quãng đường nhưng thuyền kia đi xuôi chiếc trong 3,5 giờ đồng hồ là:

(7,2+1,6)x3,5=30,8(km)

b) Thời gianmà thuyền kia đi ngược loại để đi được quãng mặt đường 30,8km là:

30,8:(7,2-1,6)=5,5(giờ)=5 giờ 30phút

Đáp số :5giờ 30phút


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên