Mot Cua Hang Ngay Thu Nhat Ban Duoc 2/3 So Gao?

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Mot cua hang ngay thu nhat ban duoc 2/3 so gao?

*

Một shop ngày trước tiên bán được 249kg gạo, số gạo ngày sản phẩm hai bán được bằng 2/3 số gạo của ngày sản phẩm nhất. Khi đó số gạo còn sót lại trong kho bởi 4/5 tổng số gạo đã phân phối trong nhị ngày. Hỏi trước lúc bán siêu thị có toàn bộ bao nhiêu ki-lô-gam gạo?


*

Ngày lắp thêm 2 bán tốt số kg gạo là

249 x 2/3= 166 (kg)

Tổng số gạo đã cung cấp của 2 ngày là

166+ 249= 415 (kg)

Số gạo còn sót lại trong kho là

415 x 4/5= 332 (kg)

Lúc đầu trong kho bao gồm số gạo là

332 + 415 = 747 (kg)


*

ngày thứ 2 bán được số kg gạo là:249x2/3=166(kg)

tổng số kg gạo đang bán trong 2 ngày là:249+166=415(kg)

số gạo còn sót lại trong kho là:415x4/5=332(kg)

trước khi bán siêu thị có toàn bộ số kilogam là:415+332=747(kg)

Đ/S.......


Tóm tắt:

Ngày 1 bán:249kg

Ngày 2 bán:=2/3 số gạo của ngày đồ vật nhất

còn lại:4/5 tổng thể gạo đã bán trong 2 ngày

Có:..?kg gạo

Bài giải

Ngày sản phẩm 2 bán tốt số kg gạo là

249 x 2/3= 166 (kg)

Tổng số gạo đã buôn bán của 2 ngày là

166+ 249= 415 (kg)

Số gạo sót lại trong kho là

415 x 4/5= 332 (kg)

Lúc đầu vào kho tất cả số gạo là

332 + 415 = 747 (kg)

Đáp số:747 kg gạo


Ngày lắp thêm 2 bán được số kg gạo là :249 x 2/3= 166 (kg)

Tổng số gạo đã phân phối của 2 ngày là :166+ 249= 415 (kg)

Số gạo sót lại trong kho là :415 x 4/5= 332 (kg)

Lúc đầu trong kho bao gồm số gạo là :332 + 415 = 747 (kg)

 


Ngày đồ vật 2 bán tốt số kg gạo là

249 x 2/3= 166 (kg)

Tổng số gạo đã cung cấp của 2 ngày là

166+ 249= 415 (kg)

Số gạo còn sót lại trong kho là

415 x 4/5= 332 (kg)

Lúc đầu trong kho bao gồm số gạo là

332 + 415 = 747 (kg)
Xem thêm: Định Nghĩa Và Tính Chất Tiếp Tuyến Và Dây Cung Của Đường Tròn

Ngày máy 2 bán được số kg gạo là

249 x 2/3= 166 (kg)

Tổng số gạo đã bán của 2 ngày là

166+ 249= 415 (kg)

Số gạo sót lại trong kho là

415 x 4/5= 332 (kg)

Lúc đầu trong kho có số gạo là

332 + 415 = 747 (kg)


Một cửa hàng bán gạo ngày đầu tiên bán được 3750kg gạo, ngày sản phẩm hai bán được bằng 4 5  số gạo bán được của ngày sản phẩm công nghệ nhất, ngày trang bị ba bán được số gạo bởi trung bình cộng số gạo của nhì ngày đầu. Hỏi trong cả bố ngày shop bán được từng nào ki-lô-gam gạo?

A. 12125kg

B. 11115kg

C. 10125kg

D. 10105kg


Một shop gạo trong ngày thứ nhất bán được 250kg gạo.Số gạo ngày sản phẩm công nghệ hai bán tốt bằng 4/5 số gạo ngày trước tiên bán được.Hỏi cả nhị ngày đó bán được bao nhiêu ki lô gam gạo ?


Một siêu thị lương thực gồm 4 tấn 6 tạ gạo. Ngày máy nhất cửa hàng đó bán được 9 tạ 5 yến gạo, ngày vật dụng hai cửa hàng đó chào bán được gấp rất nhiều lần số gạo chào bán ngày thiết bị nhất. Hỏi sau nhị ngày bán, shop còn lại từng nào ki- lô- gam gạo? 


Một cửa hàng có 350 kg gạo. Ngày đầu tiên bán được 100kg gạo. Ngày đồ vật hai bán được 2/5 số gạo còn lại. Hỏi sau nhì ngày cung cấp hàng, cửa hàng còn lại bao nhiêu ki – lô – gam gạo?


Một shop có 40 8000 kilogam gạo, ngày đầu tiên bán được 1234, ngày sản phẩm hai chào bán được gấp hai số gạo bán tốt của ngày sản phẩm nhất. Hỏi:

a) từng ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo

b) Sau nhị ngày, cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo


một shop bán gạo ngày thứ nhất bán được 3750kg gạo cùng ngày sản phẩm công nghệ hai bán đượcbằng 3/5 số gạo bán tốt của ngày trước tiên ngày vật dụng ba bán tốt bằng cả nhị ngày đầu . Hỏi cả tía ngày cửa ngõ hành bán được bao nhiêu ki lô gam gạo?


Một shop có 8 tấn 550kg thóc. Ngày đồ vật nhất, siêu thị bán được 4/9 số gạo. Ngày sản phẩm công nghệ hai, siêu thị bán được 4/5 số gạo còn lại. Hỏi sau hai ngày, cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?
Xem thêm: May Mỗi Bộ Quần Áo Hết 3,8M Vải, May Mỗi Bộ Quần Áo Hết 3,8 M Vải

Một shop bán gạo, ngày đầu tiên bán được 8600kg gạo và bởi (frac45) số gạo bán được của ngày vật dụng hai. Hỏi cả nhị ngày cửa hàng đó bán tốt bao nhiêu ki-lô-gam gạo ? 


Một cửa hàng bán gạo. Ngày thiết bị nhất, siêu thị bán được 1/7 số gạo. Ngày vật dụng hai, cửa hàng bán được rất nhiều hơn ngày đầu tiên 1/14 số gạo. Ngày thứ ba, shop bán nốt 2100kg thì vừa hết. Hỏi ban đầu, cửa hàng đó có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?Đáp án: ... Kg