Một cửa hàng tuần đầu bán được 319m vải

     
*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán đồ vật lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và xóm hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
toàn bộ Toán đồ dùng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Một siêu thị tuần đầu bán tốt 319 m vải, tuần sau bán được nhiều hơn tuần đầu 76 m. Hỏi trong nhị tuần đó, trung bình mỗi ngày shop bán được bao nhiêu mét vải, biết rằng shop mở những ngày trong tuần.

Bạn đang xem: Một cửa hàng tuần đầu bán được 319m vải


*

*

Tuần sau cửa hàng đó bán tốt số m vải là :

319 +76 = 395( m vải )

Đổi : 2 tuần = 14 ngày

Trong 2 tuần đó , trung bình hàng ngày bán được là :

( 319 + 395) : 14 = 51 ( m vải )

Đáp số : 51 m vải


Tuần sau shop đó bán tốt số m vải là :

319 +76 = 395( m vải vóc )

Đổi : 2 tuần = 14 ngày

Trong 2 tuần kia , trung bình từng ngày bán được là :

( 319 + 395) : 14 = 51 ( m vải vóc )

Đáp số : 51 m vải


Dưới đó là một vài câu hỏi có thể liên quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Có thể trong đó có câu vấn đáp mà bạn cần!

Một siêu thị tuần đầu bán được 319 m vải, tuần sau bán được rất nhiều hơn tuần đầu 76m. Hỏi trong nhị tuần đó, trung bình từng ngày shop bán được bao nhiêu mét vải, biết rằng shop mở cửa tất cả các ngày trong tuần?


Tuần sau siêu thị bán được số mét vải vóc là:319 + 76 = 395 (m)Cả hai tuần cửa hàng bán được số mét vải vóc là:319 + 395 = 714 (m)Số ngày cửa hàng mở cửa trong nhị tuần là:7 x 2 = 14 (ngày)Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được số mét vải là:714 : 14 = 51 (m)Đáp số:51mvải


( extTuần sau cửa hàng bán được số mét vải vóc là:)( ext319 + 76 = 395 (m))

( extCả nhị tuần siêu thị bán được số mét vải là:)

( ext319 + 395 = 714 (m))

( extSố ngày siêu thị mở cửa ngõ trong nhì tuần là:)

( ext7 x 2 = 14 (ngày))

( extTrung bình từng ngày shop bán được số mét vải vóc là:)

( ext714 : 14 = 51 (m))

( extĐáp số: 51 m vải)


một cửa hàng tuần đầu bán tốt 319 m vải,tuần sau bán được không ít hơn tuần đầu 76m .hỏi trong nhị tuần kia ,trung bình mỗi ngày cửa hàng bao nhiêu m vải?(biết rằng shop mở cửa toàn bộ các ngày trong tuần) ?


Tuần sau bán đc số m vải là:

319 + 76 = 395 (m)

Đổi 2 tuần = 14 ngày

Trung bình từng ngày cửa hàng bán số m vải là:

(319 + 395) : 14 = 51 (m)

Đ/s:51 m vải

**** cho mik nha bạn


Một cửa hàng tuần đầu bán được 319m vải, tuần sau bán được không ít hơn tuần đầu 76m. Hỏi trong nhị tuần đó, trung bình mỗi ngày shop bán được bao nhiêu mét vải, biết rằng shop mở cửa tất cả các ngày trong tuần?Đáp án: ... Mét vải


Một cửa hàng tuần đầu bán tốt 319m vải, tuần sau bán được rất nhiều hơn tuần đầu 76m. Hỏi trong nhị tuần đó, trung bình mỗi ngày siêu thị bán được bao nhiêu mét vải, biết rằng shop mở cửa tất cả các ngày trong tuần ?


Đổi: 2 tuần = 14 ngày

Tuần sau của sản phẩm đó bán tốt là :

319+76=395 (m )

Trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được là :

(319+395)÷14 =51 (m)

Đáp số : 51 mét vải


Tuần sau siêu thị đó bán tốt số m vải vóc là :319 + 76 = 395 ( m vải )Đổi : 2 tuần = 14 ngàyTrong 2 tuần đó , trung bình mỗi ngày bán được là :( 319 + 395 ) : 14 = 51 ( m vải )Đáp số : 51 m vải


Một cửa hàng đầu tuần bán được 319m vải, tuần sau bán được không ít hơn tuần đầu 76m. Hỏi trong nhị tuần đó, trung bình từng ngày siêu thị bán được bao nhiêu mét vải, biết rằng siêu thị đó mở cửa tất cả các ngày trong tuần ?


Tuần sau shop đó bán tốt số vải vóc là:

319 + 76=395m

Đổi :2 tuần bởi 14 ngày

Trung bình từng ngày cửa hàng đó bbán đước số vải vóc là:

(319+395):14=51m

Đáp số: 51 mét vải


Tuần sau cửa hàng đó bán được số vải là:

319 + 76 = 395 ( m )

Đổi : 2 tuần = 14 ngày

Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được số mét vải vóc là:

( 319 + 395 ) :14 = 51 ( m )

Đáp số: 51 m vải


Một siêu thị tuần đầu bán tốt 319m vải, tuần sau bán được không ít hơn tuần đầu 76m vải. Hỏi trong nhì tuần đó, vừa phải mỗingày shop bán được từng nào m vải, biết rằng shop mở cửa c1c ngày vào tuần.

Xem thêm: Cái Chết Không Phải Là Điều Mất Mát Lớn Nhất Trong Cuộc Đời, Bình Luận: “


MỘT CỬA HÀNG TUẦN ĐẦU BÁN ĐƯỢC 319M VẢI ,TUẦN SAU BÁN ĐƯỢC NHIỀU HƠN TUẦN ĐẦU 76M VẢI .HỎI TRONG nhì TUẦN ĐÓ , TRUNG BÌNH MỖI NGÀY CỬA HÀNG BÁN BAO NHIÊU MÉT VẢI ,BIẾT RẰNG CỬA HÀNG MỞ CỬA TẤT CẢ CÁC NGÀY trong TUẦN .

Xem thêm: Since The World Became Industrialized, The Number Of Animal Species Th Dịch

 


Tuần sau bán tốt :

319 + 76 = 395(m)

Trung bình hằng ngày bán được :

(319 + 395) : 2 = 357(m)

Đ/s: 357m vải


Một cửa hàng đầu tuần bán được 319m vải, tuần sao bán được nhiều hơn tuần đầu 76m. Hỏi trong nhì tuần đó, trung bình từng ngày siêu thị bán được bao nhiêu mét vải, biết rằng siêu thị mở cửa toàn bộ các ngày trong tuần ?


Tuần sau bán được số mét vải là :

319 + 76 = 395 ( m )

1 tuần lễ gồm 7 ngày

=> 2 tuần lễ gồm số ngày là :

7 x 2 = 14 ( ngày )

Trung bình côn trùng ngày bán đc số mét vải là :

( 395 + 319 ) : 14 = 51 ( m )

Đ/S;............

Nếu các bn thấy đúng thì tk mk nha !!!!♥♥♥

Ai tk mk mk kb với tk 3 tk lun.!!♥♥♥♥

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥


Tuần sau bán được là:

319 + 76 =395 ( m )

2 tuần có số ngày là:

7 + 7 = 14 ( ngày )

Trung bình hằng ngày bán đc:

( 319 + 395 ) : 14 = 51 (m)

k nhá


MỘT CỬA HÀNG BÁN VẢI , TUẦN ĐẦU BÁN ĐƯỢC 436m , TUẦN SAU BÁN ĐƯỢC NHIỀU HƠN TUẦN ĐẦU 38m . HỎI trong CẢ nhị TUẦN TRUNG BÌNH MỖI NGÀY CỬA HÀNG ĐÓ BÁN ĐƯỢC BAO NHIÊU MÉT VẢI (BIẾT RẰNG CỬA HÀNG MỞ CỬA BÁN HÀNG TẤT CẢ CÁC NGÀY trong TUẦN )

AI cấp tốc MÌNH TICK !


Tuần sau bán tốt số mét vải vóc là:

436 + 38 = 474( mét)

Đổi 2 tuần = 14 ngày

Trong nhị tuần trung bình hằng ngày bán được số m vải vóc là:

( 436 + 474 ) : 14 = 65 ( mét )

Đáp số : 65 mét


tất cả Toán thiết bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái