Một đội 10 người trong một ngày đào được 35m mương

     
*Bạn đang xem: Một đội 10 người trong một ngày đào được 35m mương

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và xóm hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
tất cả Toán đồ dùng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

1 team 10 người trong một ngày đào được 35m mương.Người ta bổ sung thêm đôi mươi người nữa thuộc đào thì trong 1 ngày đào đượcbao nhiu m mương?


*

*Xem thêm: Dịch Từ " How Old Are You Dịch Sang Tiếng Việt, Từ Anh Sang Việt

Nếu có thêm 20 người nữa thì tổng số có:10+20=30 người

30 fan gấp 10 người:30:10=3 lần

Người ta bổ sung thêm trăng tròn người nữa thuộc đào trong 1 ngày dào được:35x3=105 m


Dưới đó là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Rất có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà bạn cần!

1 đội10 bạn trong 1ngày đào được 35m mương.Người ta bổ sung cập nhật thêm trăng tròn người nữa thuộc đào thì trong một ngày đào dược từng nào m mương ?(mức đào của mỗi người như nhau)


Một fan đào được số met mương là :35:10=3,5(mét mương)Số tín đồ đội người công nhân đó bổ sung thêm là :10+20=30(người)Số mét mương bạn ta bổ xung thêm trăng tròn người nữa là :3,5 X 30=105 (mét mương )ĐS:105 mét mương.


một đội10 tín đồ trong một ngày đàođược 35m mương.người ta bổ sung cập nhật thêm đôi mươi người nữa thuộc đào thì vào một ngày đào được từng nào mét mương?


Nếu có thêm đôi mươi người nữa thì tổng cộng có:

10+20=30(người)

30 người gấp 10 người:

30:10=3(lần)

Người ta bổ sung thêm 20 người nữa cùng đaoà thì trong một ngày đào được:

35x3=105(m đường)

tick mình nha bạn !!!!!

 
Xem thêm: Toán Lớp 4 Trang 43 Tính Chất Giao Hoán Của Phép Cộng, Lý Thuyết Tính Chất Giao Hoán Của Phép Cộng

một nhóm 10 người trong một ngày đào được 35m mương.người ta bổ sung thêm trăng tròn người nữa thuộc đào thì vào một ngày đào được từng nào mét mương ?

mức đào của mọi người như nhau


Thêm đôi mươi người , tổng số người là: 10 + 20 = 30 ( người )Như vậy tổng số người đã tăng thêm là: 30 : 10 = 3 ( lần )Số người tạo thêm 3 lần, vậy số mét cũng biến thành tăng lên 3 lần, do đó sẽ là:35 x 3 = 105 ( m )Đáp án: 105 m