Bài 7

     
*

Bài 8.

Bạn đang xem: Bài 7

một tổ công nhân có 40 fan được giao đắp một đoạn đường trong 15 ngày. Sau thời điểm làm được 3 ngày thì có trăng tròn CN bị điều đi khu vực khác. Hỏi đội công nhân đó đắp hoàn thành đoạn đường được giao trong bao nhiêu ngày? (mức làm cho của mọi người như nhau)


*

*

Một ngày 40 người đắp được số phần quá trình là: 1:15=1/15(công việc)

Sau 3 ngày thì 40 bạn làm được số phần công việc là: 1/15x3=1/5(công việc)

40 tín đồ gấp đôi mươi người: 40:20=2(lần)

1 ngày trăng tròn người làm được số phần các bước là: 1/15:2=1/30 (công việc)

số quá trình còn lại sau 3 ngày là: 1-1/5=4/5(công việc)

Đội CN đó đắp xong đoạn đường được giao trong: 24+3=27(ngày)


giải

sau khi có tác dụng được 3 ngày thì 40 bạn đó rất cần được làm thêm số ngày nữa để làm xong đoạn mặt đường la :

15 -3 = 12 ( ngày )

1 người làm số bài toán của 40 bạn làm vào 12 ngày còn lai thì trong số ngày là :

12 * 40 = 480 ( ngày )

số bạn còn lại sau thời điểm chuyển là :

40 -20 = đôi mươi ( tín đồ )

đội CN đôi mươi người đó đắp buộc phải đắp thêm đoạn đường được giao trong số ngày là :

480 : 20 = 24 ( ngày )

đội công nhân đó đắp kết thúc đoạn mặt đường được giao trong các ngày là :

24 +3 = 27 ( ngày )

đ/s : 

* lời giải của mik hơi lố *


MỘT ĐỘI CÔNG NHÂN LÀM ĐƯỜNG CÓ 60 NGƯỜI CẦN PHẢI ĐẮP MỘT ĐOẠN ĐƯỜNG trong 18 NGÀY. Sau khoản thời gian LÀM ĐƯỢC 3 NGÀY THÌ CÓ 15 NGƯỜI ĐƯỢC ĐIỀU ĐI NƠI KHÁC. HỎI ĐỘI CÔNG NHÂN ĐÓ ĐẮP chấm dứt ĐOẠN ĐƯỜNG ĐƯỢC GIAO trong BAO NHIÊU NGÀY ? BIẾT NĂNG SUẤT LÀM VIỆC CỦA MÕI NGƯỜI trong MỘT NGÀY LÀ NHƯ NHAU .


Một nhóm công nhân làm cho đường gồm 60 người cần phải đắp một phần đường trong 18 ngày. Sau khi làm được 3 ngày thì gồm 15 người được điều đi khu vực khác. Hỏi đội người công nhân đó đắp hoàn thành đoạn mặt đường được giao trong bao nhiêu ngày? Biết năng suất thao tác của mọi người trong một này là như nhau.

Kb với mk nhaaaaaaaaaaaaaaaaaa


Một team công nhân bao gồm 40 người được giao đắp một đoạn đường trong 15 ngày . Sau khi làm việc được 3 ngày thì đôi mươi công nhân của đơn vị chức năng được điều đi làm việc việc ở nơi khác. Hỏi đội người công nhân đó hoàn thành các bước được giao trong bao nhiêu ngày ? biết rằng năng suất thao tác của mọi người trong một ngày là đồng nhất .

Xem thêm: Hai Khu Đất Hình Chữ Nhật Có Chiều Dài Bằng Nhau, Khu A Có Diện Tích


cho tớ hỏi

Một đọi công nhân làm cho đường tất cả 60 tín đồ cần đắp trong 18 ngày. Sau khi làm được 3 ngày thì tất cả 15 tín đồ ddowcj điều đi khu vực khác. Hỏi đội người công nhân đó đắp xong xuôi đoạn đường được giao trong bao nhiêu ngày? Biết năng xuất làm việc của mỗi cá nhân là như nhau.

 


Một nhóm công nhân có tác dụng đường tất cả 50 fan được giao đắp một phần đường trong 24 ngày. Sau khi làm được 6 ngày thì có trăng tròn người được điều đi nơi khác. Hỏi đội công nhân đó hoàn thành quá trình được giao trong bao nhiêu ngày? hiểu được năng suất thao tác làm việc của mọi người trong một ngày là như nhau.


một nhóm công nhân có tác dụng đường bao gồm 50 tín đồ được giao đắp một phần đường trong 24 ngày . Sau khi làm được 6 ngày thì có 20 người được điều đi nơi khác . Hỏi đội công nhân đó hoàn thành quá trình trong từng nào ngày ? Biết năng suất thao tác làm việc của mỗi người trong 1 ngày như nhau 


Một nhóm công nhân bao gồm 40 người được giao đắp một phần đường trong 15 ngày. Sau khoản thời gian làm được 3 ngày thì trăng tròn công nhân của đơn vị được điều đi làm việc ở khu vực khác. Hỏi đội người công nhân đó hoàn thành công việc trong bao nhiêu ngày? hiểu được năng suất làm việc của mọi fan trong một ngày là như nhau.

Xem thêm: Giới Thiệu Về Chiếc Áo Dài Việt Nam, Thuyết Minh Về Chiếc Áo Dài Việt Nam Ngắn Gọn


một công nhân có tác dụng đường bao gồm 50 người được giao đắp một đoạn con đường trong 24 ngày .sau khi làm được 6 ngày thì có trăng tròn người được điều đi nơi khác hỏi đội công nhân đó trả thành quá trình được giao trong bao nhiêu ngày ? biết năng suất thao tác làm việc của mỗi cá nhân trong một ngày là như nhau


Một team công nhân có tác dụng đường tất cả 50 bạn được giao đắp một phần đường trong 24 ngày. Sau khi làm được 6 ngày thì có trăng tròn người được điều đi chỗ khác. Hỏi đội công nhân đó hoàn thành quá trình được giao trong từng nào ngày?Biết năng suất mỗi người từng ngày là như nhau.