Một đội công nhân sửa đường trong 3 ngày ngày đầu sửa được 1/3 quãng đường ngày thứ hai

     
*Bạn đang xem: Một đội công nhân sửa đường trong 3 ngày ngày đầu sửa được 1/3 quãng đường ngày thứ hai

một đội công nhân sửa đường trong 3 ngày ngày đầu sửa được 1/3 quãng mặt đường ngày lắp thêm hai sửa được 2/5 quãng con đường hỏi ngày thứ cha sửa được bao nhiêu quãng đường


*

*

Đội người công nhân sửa con đường trong 3 ngày thì xong.

Coi cả quãng con đường là 1.

Đoạn đường cơ mà công nhân sửa được trong ngày thứ 3:

(1-dfrac13-dfrac25=dfrac415) quãng đường


Đội công nhân sửa quãng con đường trong 3 ngày, ngày đầu sửa được 1 tháng 5 quãng đường, ngày thứ 2 sửa được 1/4 quãng con đường . Hỏi ngày thứ 3 nhóm công nhân này còn phải sửa bao nhiêu phần quãng đường ? 


một đội người công nhân sửa mặt đường trong 3 ngày ngày đầu sửa được 3/7 quãng đường ngày sản phẩm công nghệ hai sửa được 2/5 quãng mặt đường hỏi ngày thứ ba sửa được mấy phần quãng đường
Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Toán Lớp 5 Có Đáp Án, Trắc Nghiệm Toán Lớp 5

Một đội người công nhân sửa một quãng đường trong ba ngày . Ngày đầu tiên sửa được một 4 quãng con đường , ngày lắp thêm hai sửa được 2 5 quãng con đường , ngày thứ ba sửa được 14 mét đường . Hỏi quãng đường đã sửa dài từng nào mét


Một đội người công nhân sửa đường. Ngày đầu tiên sửa được 1/5 quãng đường, ngày vật dụng hai sửa được 1/4 quãng đường, còn lại đội kia sửa trong ngày thứ ba. Hỏi ngày thứ bố đội kia sửa được bao nhiêu phần quãng đường ?


Bài 3: Trong 3 ngày, một nhóm công nhân sửa được 560m đường. Ngày thứ nhất sửa được (dfrac37)  quãng đường. Ngày thứ hai sửa được (dfrac25)  quãng đường. Hỏi ngày thứ cha phải sửa từng nào mét đường?


một đội công nhân sửa được 3km đường trong 3 ngày. Ngày đầu đội kia sửa được 1/3 quãng đường, ngày sản phẩm công nghệ hai đội đó sửa được 1/4 quãng đường, còn sót lại là ngày thứ cha đội đó sửa được. Hỏi :

 a. Ngày thứ bố đội đó sửa được từng nào phần của quãng mặt đường ?

b. Tính số mét đường đội đó đã sửa trong những ngày


một đội công nhân sửa một quãng con đường trong 3 ngày. Ngày trước tiên sửa được1/3 quãng đường. Ngày sản phẩm hai sửa được 2/5 quãng đường. Ngày thứ cha họ sửa được bao nhiêu quãng đường?Trình bày giúp mik nha
Xem thêm: Website Của Trường Tiểu Học Hiệp Tân, Trường Tiểu Học Hiệp Tân

Một đội người công nhân sửa dứt quãng đường trong 3 ngày ngày đầu tiên đội sửa được 1/4 quãng đương ngày sản phẩm hai sửa được 2/5 quãng mặt đường đó hỏi ngày thứ bố đội sửa được mấy phần con đường đó


một đội người công nhân sửa một quãng mặt đường mất tía ngày . Ngày đầu sửa được 350 mét mặt đường , ngày hai sửa được 250 mét , ngày thứ cha sửa 2/5 quãng đường . Hỏi quãng đường đó dài bao nhiêu mét ?