1 Hình Chữ Nhật Có Chu Vi Bằng 3 Lần Chiều Dài Chiều Rộng Bằng 20M

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một hình chữ nhật tất cả chu vi bởi 3 lần chiều nhiều năm . Biết chiều rộng bởi 20m . Tính diện tích s hình chữ nhật kia .

Bạn đang xem: 1 hình chữ nhật có chu vi bằng 3 lần chiều dài chiều rộng bằng 20m


*

Chu vi bởi 3 lần chiều dài (Leftrightarrow)Chu vi = (frac62)chiều lâu năm => Nửa chu vi = (frac32)chiều nhiều năm => chiều rộng lớn = (frac12)chiều dài

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là :

20 x 2 = 40 (m)

Diện tích hình chữ nhật là :

20 x 40 = 800 ( m2 )

đ/s.........


*

Gọi chiều rộng lớn là a(m), chiều lâu năm là b(m), chu ci là CV(m)

Ta có: CV= 2a+2b=3b

=>2a=b 

=> b=20.2=40(m)

Diện Tích hcn là: 20.40=800(m2)

ĐS


Một hình chữ nhật bao gồm chu vi bởi 3 lần chiều dài. Biết chiều rộng bằng 20m. Tính chiều dài của hình chữ nhật đó.

Xem thêm: Thơ Nguyễn Family Shop Thơ Nguyễn Ở Đâu, Shop Thơ Nguyễn Ở Đâu


1 hình chữ nhật bao gồm chu vi bởi 3 lần chiều dài biết chiều rộng bởi 20m tính chiều dài hình chữ nhật đó


: Một hình chữ nhật tất cả chu vi bằng chu vi hình vuông vắn có cạnh 30m, chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng là 20m. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

Xem thêm: Vải Nỉ Bao Nhiêu Tiền 1M Vải Bao Nhiêu Tiền ? Vải Cotton Bao Nhiêu 1M


Một hình chữ nhật có chu vi bởi 3 lần chiều dài. Biết chiều rộng bằng 20m. Tính chiều nhiều năm hình chữ nhật.


MỘT HÌNH CHỮ NHẬT CÓ CHU VI GẤP 3 LẦN CHIỀU DÀI . BIẾT CHIỀU RỘNG BẰNG 20CM. TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT ĐÓ ?


Bài 1 : một hình chữ nhật có chu vi bằng 3 lần chiều nhiều năm . Biết chiều rộng lớn bằng 20 . Tính chiều lâu năm hình chữ nhật đó

Bài 2 một hình chữ nhật bao gồm chu vi bằng 5 lần chiều rộng . Biết chiều dài bởi 60 m . Tính chiều rộng hình chữ nhật đó


Một hình chữ nhật tất cả chimột hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 36cm chiều rộng bằng 3/4 chiều lâu năm tính chu vi và ăn diện tích hình chữ nhật đóu dài 36cm. Chiều rộng bằng 1 4d dài. Tính chu vi và ăn mặc tích hình chữ nhật đó


1. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng lớn . Nếu như tăng chiều nhiều năm 2m với dữ nguyên chiều rộng lớn thì diện tích tăng thêm 66m2 . Tính diện tích mảnh vườn kia

2. Cho 1 hình chữ nhật , biết rằng nếu tăng chiều rộng thêm 5m và sút chiều dài 5m ta sẽ được 1 một hình vuông có chu vi bằng 164m . Tính diiện tích hình chữ nhật đó 

3. Một hình chữ nhật có chu vi cấp 6 lần chiều rộng lớn , biết chiều rộng hèn chiều nhiều năm 15m . Tính diện tích s hình chữ nhật đó 

4. Mộtnền đơn vị hính chữ nhật bao gồm chu vi 36m , chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 4m . Fan ta lát mặt nền nhà đó bằng 1 một số loại gạch vuông cạnh trăng tròn cm . Tính số viên gạch dùng làm lát nền nhà đó 

 


Lớp 4 Toán
2
0

Bài 3: Cho một hình chữ nhật tất cả chu vi bằng 108cm. Biết chiều rộng bằng 1/6 chu vi. Tính diện tích s hình chữ nhật đó ?

Bài 4: Hãy cho thấy thêm nếu độ nhiều năm mỗi cạnh của hình chữ nhật tăng lên gấp hai thì diện tích hình chữ nhật đó tăng lên mấy lần ?

Bài 5: Cho một hình chữ nhật có diện tích s bằng 300cm2. Biết chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng. Tìm kiếm số đo chiều dài, chiều rộng lớn ?


Lớp 4 Toán
3
0

Lớp học tập trực tuyến đường

Toán 4 - Cô My giờ Việt 4 - Cô Quyên giờ Anh 4 - Cô Dung

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Lớp học trực tuyến

Toán 4 - Cô My tiếng Việt 4 - Cô Quyên giờ Anh 4 - Cô Dung

Khoá học trên OLM (olm.vn)