Một Hình Chữ Nhật Có Nửa Chu Vi Là 26Cm

     
*

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán thiết bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và làng hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
toàn bộ Toán đồ gia dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

mộthình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 26cm , chiều rộng nhát chiều nhiều năm 8cm . Tính diện tích của hình chữ nhật đó ?


*

*

Chiều dài hình chữ nhật đó là

(left(26+8 ight):2=17left(cm ight))

Chiều rộng hình chữ nhật kia là

(26-17=9left(cm ight))

Diện tích hình chữ nhật kia là

(17.9=153left(cm^2 ight))


một hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 26cm chiều rộng yếu chiều dài 8cm .tính diện tích s của hình chữ nhật đó


Toongr chiều dài và chiều rộng là:

26:2=13(cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

(13-8):2=2,5(cm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

13-2,5=10,5(cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

2,5x10,5=26,25(cm2)

ĐS: 26,25 cm2

-Chúc chúng ta học tốt-


Chiều rộng hình chữ nhật là:

(26-8):2=9(cm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

26-9=17(cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

17x9=153((cm^2))


Một hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 26cm,chiều rộng nhát chiều dài 8cm. Tính diện tích s của hình chữ nhật đó.

Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 26cm


tự vẽ sơ trang bị tổng hiệu nhé , lắp thêm mk ko vẽ đc

nửa chu vi là tổng , chiều rộng kém chiều dài là hiệu

chiều rộng lớn của hình chữ nhật đó là :

( 26 - 8 ) : 2 = 9 ( centimet )

chiều lâu năm hình chữ nhật chính là :

9 + 8 = 17 ( centimet )

diện tích hình chữ nhật sẽ là :

17 nhân 9 = 153 ( centimet vuông ) < từ bỏ viết bằng kí hiệu của người sử dụng máy mk ko viết được >

đáp số : 153 centimet vuông


một hình chữ nhật có nửa đưa ra vi là 26cm, chiều rộng nhát chiều nhiều năm 8cm. Tính diện tích s của hình chữ nhật đó


Chiều dài hình chữ nhật kia là:

( 26 + 8 ) : 2 = 17 (cm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật đó là:

26 -17 = 9 (cm)

Diện tích hình chữ nhật đó là:

17 x 9 = 153(cm2)

Đáp số:153 cm2


Một hình chữ nhật bao gồm nữa chu vi là 26cm, chiều rộng yếu chiều nhiều năm 8cm. Tính diện tích s của hình chữ nhật đó.

 


Chiều rộng dài là: (26 - 8) : 2 = 9(cm)

Chiều nhiều năm dài là: 9+8 = 17(cm)

Diện tích HCN là: 9 x 17 = 153 (cm2)


một hình chữ nhật tất cả nữa chu vi là 26cm. Chiều rộng kém chiều nhiều năm 8cm. Tính diện tích cuả hình chữ nhật đó

 


Tổng chiều dài với chiềurộng là : 26:2=13cm

Chiều dài là : (13 + 8):2=10,5cm

Chiều rộng lớn là : 13 - 10,5 = 8,5cm

Diện tích hình chữ nhật đó là : 10,5 x 8,5=80,25


Một hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 26cm,chiều rộng nhát chiều dài 8cm.Tính diện tích s của hình chữ nhật đó


Bài giải

Tổng số đo chiều dài với chiều rộng hình chữ nhật chính bởi nửa chu vi của hình chữ nhật đó: 26 (cm)

Hai lần số đo chiều nhiều năm là:

26 + 8 = 34 (cm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

34 : 2 = 17 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

17 – 8 = 9 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

17 × 9 = 153 (cm2)

Đáp số : 153 (cm2)


Chiều lâu năm hình chữ nhật là :

(left(26+8 ight):2=17)( m )

Chiều rộng hình chữ nhật là :

(26-17=9)( m )

Diện tích hình chữ nhật là :

(17.9=153)( m2)

Đáp số :(153)m2


Lười quá: một HCN tất cả nửa chuvi là 26cm, chiều rộng kém chiều đai 8cm . Tính diện tích s của hình chữ nhật đó.

Xem thêm: Đọc Đoạn Thơ Dưới Đây: Tôi Kể Ngày Xưa Chuyện Mỵ Châu Trọng Thủy


Lời giải:

Tổng của chiều dài với chiều rộng lớn là nửa chu vi của hình chữ nhật là:2626(cm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật đó là:

(26+8):2=17(26+8):2=17(cm)

Chiều rộng hình chữ nhật kia là:

26−17=926−17=9(cm)

Diện tích hình chữ nhật đó là:

17×9=15317×9=153(cm2cm2)

Đáp số:153153cm2cm2.

Giải thích:

Từ sơ đồ vật ta thấy, trường hợp chiều rộng cộng hiệu thì bởi chiều dài. Vậy tổng chiều dài với chiều rộng cộng hiệu thì bằng22lần chiều dài. Vậy chiều lâu năm bằng tổng cộng hiệu, được từng nào chia22.

Xem thêm: Give The Correct Form Of The Words In Brackets, Why Preserve

Cách khác: nếu như chiều dài trừ đi hiệu thì bằng chiều rộng, vậy tổng chiều dài cùng chiều rộng trừ hiệu thì bằng 2 lần chiều rộng.


Đúng(0)

Một hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 26 cm, chiều rộng kém chiều lâu năm 8cm. Tính diện tích s của hình chữ nhật đó


#Toán lớp 4
1
Cao Minh tâm

Tóm tắt:

*

Nửa chu vi là: a + b = 26cm

S = a × b = ?

Bài giải

Tổng số đo chiều dài và chiều rộng lớn hình chữ nhật chính bằng nửa chu vi của hình chữ nhật đó: 26 (cm)

Hai lần số đo chiều lâu năm là:

26 + 8 = 34 (cm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

34 : 2 = 17 (cm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

17 – 8 = 9 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

17 × 9 = 153 (cm2)

Đáp số : 153 (cm2)


Đúng(0)

Một hình chữ nhật bao gồm nữa chu vi là 26cm,chiều rộng yếu chiều dài 8cm.Tính diện tích của hình chữ nhật đó


#Toán lớp 4
4
TSO_Đức Đạt

Chiều rộng hình chữ nhật:

(26 - 8) : 2 = 9(cm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

26 - 9 = 17(cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

17 x 9 = 153(cm2)

Đáp số: 153 cm2


Đúng(0)
Nguyễn Tuệ Lâm

Toán lớp 4 hở :3 Vậy giải theo kiểu lớp 4 nha :D Ta gồm sơ đồ: CD : CR : 8 centimet tổng ( nửa chu vi ) 26cm

CR = ( 26 - 8 ) : 2 = 9 (cm)CD = 9 + 8 = 17 (cm)

Diện tích hcn = 17 x 9 = 153 (cm2)

Đáp số : 153 cm2


Đúng(0)
xếp thứ hạng
toàn bộ Toán đồ vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và thôn hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
Tuần tháng Năm

american-home.com.vn


học tập liệu Hỏi đáp
những khóa học có thể bạn thân thiện ×
Mua khóa huấn luyện
Tổng thanh toán: 0đ
(Tiết kiệm: 0đ)
tới giỏ hàng Đóng