Một hình lập phương có

     
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

một hìnhlập phương bao gồm cạnh là 1,5dm tính diện tích s một mặt và ăn mặc tích toàn phần với thể tích của hình lập phương đó


*

*

Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể tương quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Rất có thể trong đó tất cả câu trả lời mà chúng ta cần!

Một hình lập phương bao gồm cạnh 1,5dm tính diện tích s 1 mặt, diện tích s toàn phần và thể tích của hình lập phương


Bài giải:

Diện tích một phương diện là:

1,5 x 1,5 = 2,25 ( m2)

Diện tích toàn phần hình lập phương là:

2,25 x 6 = 13,5 ( m2)

Thể tích hình lập phương là:

1,5 x 1,5 x 1,5 = 3,375 ( m3)

Đáp số: diện tích một mặt: 2,25 m2

diện tích toàn phần: 13,5 m2

Thể tích: 3,375 m3


Diện tích một mặt là:

1,5 x 1,5 = 2,25 ( m2)

Diện tích toàn phần hình lập phương là:

2,25 x 6 = 13,5 ( m2)

Thể tích hình lập phương là:

1,5 x 1,5 x 1,5 = 3,375 ( m3)

Đáp số: diện tích s một mặt: 2,25 m2

diện tích s toàn phần: 13,5 m2

Thể tích: 3,375 m3


Một hình lập phương có cạnh 2,5cm. Tính diện tích s một mặt, diện tích toàn phần cùng thể tích của hình lập phương đó.

Bạn đang xem: Một hình lập phương có


Diện tích 1 mặt: 2,5 x 2,5=6,25(cm2)

Diện tích toàn phần: 6,25 x 6=37,5(cm2)

Thể tích hình lập phương: 2,5 x 2,5 x 2,5=15,625(cm3)


Một hình lập phương có cạch 1,5dm. Tính diện tích s 1 mặt,diện tích toàn phần về thể tích hình lập phương đó.


Một hình lập phương bao gồm cạnh dài 2,5cm. Tính diện tích một mặt, diện tích s toàn phần cùng thể tích của hình lập phương đó.

Xem thêm: Giá Trị Tuyệt Đối A Bằng B Ất Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối


Diện tích một mặt của hình lập phương là:

2,5 x 2,5 = 6,25 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

6,25 x 6 = 37,5 (cm2)

Thể tích của hình lập phương là:

2,5 x 2,5 x 2,5 = 15,625 (cm3)

Đáp số: 6,25cm2; 37,5cm2; 15,625cm3


Một hình lập phương tất cả cạnh nhiều năm 2,5cm. Tính diện tích một mặt, diện tích s toàn phần cùng thể tích của hình lập phương đó.


Diện tích một khía cạnh của hình lập phương là:

2,5 x 2,5 = 6,25 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

6,25 x 6 = 37,5 (cm2)

Thể tích của hình lập phương là:

2,5 x 2,5 x 2,5 = 15,625 (cm3)

Đáp số: 6,25cm2; 37,5cm2; 15,625cm3


một hình lập phương gồm cạnh 1 5dm. Tính diện tích một mặt, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương đó.

Xem thêm: Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 13, Tải Năm 2018


Diện tích một mặt của hình lập phương đó là:

15 x 15 = 225 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:

15 x 15 x 6 1350 (dm2)

Thể tích của hình lập phương kia là:

15 x 15 x 15 = 3375 (dm3)

Đáp số: diện tích s một mặt: 225 dm2

diện tích s toàn phần: 1350 dm2

Thể tích: 3375 dm3


một hình lập phương bao gồm cạnh 2,5cm. Tính diện tích s mộtmặt,tính diện tích s toàn phần cùng thể tích của hình lập phương đó?


Diện tích một mặt là :

2,5*2,5=6,25(cm2)

Diện tích toàn phần là :

6,25*6=37,5(cm2)

Thể tích của HLP là :

2,5*2,5*2,5=15,625(cm3)


Một hình lập phương bao gồm cạnh 2,5 cm. Tính diện tích một mặt, diện tích s toàn phần cùng thể tích của hình lập phương đó.


diện tích một mặt hình lập phương là

(2,5 imes2,5=6,25left(cm^2 ight))

diện tích toàn phần hình lập phương là

(6,25 imes6=37,5left(cm^2 ight))

thể tích của hình lập phương là

(2,5 imes2,5 imes2,5=15,625left(cm^3 ight))

đáp số : diện tích 1 mặt(6,25cm^2)

diện tích toàn phần(37,5cm^2)

thể tích(15,625cm^3)


Diện tích 1 mặt của hình lập phương là:

2.5 * 2.5 = 6.25(cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:

6.25 * 6 = 37.5( cm2)

Thể tích của hình lập phương kia là:

2.5 * 2.5 * 2.5 = 15.625(cm3)

Đáp số : 6.25 cm2 ;37.5 cm2 cùng 15.625 cm3


Một hình lập phương có cạnh 2,5cm. Tính diện tchs một mặt, diện tích toàn phần với thể tích của hình lập phương đó. Cấp lắm!!

Diện tích một khía cạnh của hình lập phương là:

2,5 x 2,5 = 6,25 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

6,25 x 6 = 37,5 (cm2)

Thể tích của hình lập phương là:

2,5 x 2,5 x 2,5 = 15,625 (cm3)

Đáp số: 6,25cm2; 37,5cm2; 15,625cm3


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên