MỘT HÌNH TAM GIÁC CÓ ĐỘ DÀI HAI CẠNH LÀ 12 35

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 ai đang xem: Một hình tam giác tất cả độ lâu năm hai cạnh là 12 35 ai đang xem: Một hình tam giác bao gồm độ lâu năm hai cạnh là 12 35

Bạn đang xem: Một hình tam giác có độ dài hai cạnh là 12 35

Bạn đang xem: Một hình tam giác gồm độ nhiều năm hai cạnh là 12 35


Bạn đang xem: Một hình tam giác có độ dài hai cạnh là 12 35

*Xem thêm: Tìm Số Thứ Hai Biết Số Thứ Nhất Bằng 4/7 Số Thứ Hai Bằng 3/8 Số Thứ Ba Và Kém Số Thứ Ba 60 Đơn Vị

một hình tam giác có độ dài hai cạnh là : 12,35 m với 15 m 65cm . Cảnh thứ cha có độ dài bởi trung bình cùng của nhị cạnh cơ . Tính chu vi hình tam giác với đơn vị chức năng là mét ?

*Xem thêm: Ngon Lửa Đức Hạnh Tập 29 - Phim Ngọn Lửa Đức Hạnh Thuyết Minh

1 hình tam giác bao gồm đôi lâu năm hai cạnh là 12,35 m và 15m 65cm cánh thiết bị 3 bao gồm độ dài = trung bình cộng của độ lâu năm haI cạnh kia tính chu vi hình tam giác đó có đơn vị chức năng là mét ?

*

độ lâu năm cạnh thứ ba là :

(12.35+15.65)/2=14 (m)

chu vi hình tam giác đó là :

12.35+15.65+14=42 (m)

Tick cho mik nha (-)3(-)

Một hình tam giác có độ lâu năm hai cạnh là 12,35m va 15m 65cm. Cạnh thứ tía có độ bởi trung bình cùng của độ dài hai cạnh kia. Tính chu vi hình tam giác với đơn vị chức năng là ....m?

Một hình tam giác có đọ nhiều năm 2 cạnh là : 12,35 m với 15m65cm .Cạnh sản phẩm công nghệ 3 có độdài bởi trung bình cộng của 2 cạnh kia . Tính chu vi hình tam giác với đơn vị chức năng là mét ?

15 m 65 cm = 15,65 m

Canh thứ cha dài : (12,35 + 15,65) : 2 = 14 m

Chu vi tam giác : 12,35 + 15,65 + 14 = 42 m

giúp mk bài bác này

một hình tam giác tất cả độ nhiều năm cạnh là 12,35 cm và 15m 65cm . Cạnh thứ bố có độ dài bởi trung bình cộng của nhị cạnh kia. Tính chu vi hình tam giác đó

đổi:15m 65cm=1565cm

Trung bình của cạnh 12,35 cm và cạnh 1565 centimet là ;

(12,35+1565):2=788,675(cm)

Chu vi tam giác đó là :

788,675+12,35+1565=1577,35

15m 65 centimet = 1565 cm

cạnh trang bị 3 nhiều năm số centimet là :

(1565 + 12 , 35 ) : 2 = 788,675 ( cm )

Chu vi hình tam giác đó là :

788,675 + 1565 + 12 , 35 = 2366.025 ( cm )

đáp số 2366,025 cm

1/- Một hình tam giác tất cả độ dài hai canh là 12,35m cùng 15m65cm . Cạnh thứ cha có độ dài bởi trung bình cộng của độ lâu năm hai cạnh cơ . Tính chu vi hình tam giác với đơn vị là mét ?

Một hình tam giác có độ dài hai cạnh là 12cm với 24cm. Biết độ lâu năm cạnh thứ tía bằng trung bình cùng của độ dài hai cạnh kia. Hãy tính chu vi hình tam giác theo đơn vị chức năng m.

Chu vi hình tam giác là ............. M

Một hình tam giác tất cả độ lâu năm hai cạnh là 12cm cùng 24cm. Biết độ nhiều năm cạnh thứ tía bằng trung bình cộng của độ dài hai cạnh kia. Hãy tính chu vi hình tam giác theo đơn vị m.

Chu vi hình tam giác là .....0,54........ M

1/- Một hình tam giác gồm độ lâu năm hai canh là 12,35m với 15m65cm . Cạnh thứ bố có độ dài bởi trung bình cùng của độ nhiều năm hai cạnh tê . Tính chu vi hình tam giác với đơn vị là mét ?

1.Một hình tam giác có độ dài hai cạnh là 12,35 và 15m 65 cm.Cạnh thứ cha có đọ dài bởi trung bình cộng của đọ dài hai cạnh cơ .Tính chu vi hình tam giác đó

Cạnh lắp thêm 3 dài là :

(left(12,35+15,65ight):2=14left(might))

Chu vi hình tam giác là :

(14+12,35+15,65=42left(might))

Đáp số :(42left(might))

Trong violympic vòng 6 các bạn nhé . Bạn nên chép(12,35m)và(15,65m)cho đúng đề bài nha . Chúc học giỏi !

một hình tam giác có độ lâu năm 2 cạnh là 12,35 m với 15m 65cm cạnh vật dụng 3 bởi trung bình cùng 2 biện pháp kia tính chu vi hình tam giác