Một Khu Đất Hình Chữ Nhật Có Chu Vi

     
Home/ Môn học/Toán/Một khu đất nền hình chữ nhật có chu vi là 170m . Người ta chia khu đất thành 7 ô có diện tích bằng nhau cũng là hình chữ Nhật . Tính diện tích s khu đất đó

Một khu đất nền hình chữ nhật bao gồm chu vi là 170m . Người ta chia khu đất nền thành 7 ô có diện tích bằng nhau cũng chính là hình chữ Nhật . Tính diện tích khu đất đó


Một khu đất hình chữ nhật có chu vi là 170m . Tín đồ ta chia khu đất nền thành 7 ô có diện tích s bằng nhau cũng chính là hình chữ Nhật . Tính diện tích s khu khu đất đó .

Bạn đang xem: Một khu đất hình chữ nhật có chu vi


*

Giải thích quá trình giải:

Theo hình vẽ, ta gồm 5 lần chiều rộng của hình chữ nhật bé xíu bằng gấp đôi chiều nhiều năm của hình chữ nhật đó (cùng bằng chiều dài khu đất).

Do đó, giả dụ coi chiều lâu năm hình chữ nhật nhỏ bé là 5 phần đều bằng nhau thì chiều rộng hình chữ nhật bé bỏng là 2 phần như thế. Lúc đó chiều dài khu đất nền gồm 10 phần đều bằng nhau (2 x 5 = 10), chiều rộng khu đất gồm 7 phần như thế (5 + 2 = 7).

Xem thêm: Hai Gương Phẳng G1 Và G2 Có Mặt Phản Xạ Quay Vào Nhau Và Tạo Với Nhau Một Góc 60

Chu vi khu đất nền gồm số phần đều bằng nhau là:

(10 + 7) x 2 = 34 (phần)

Chiều dài khu đất là:

170 : 34 x 10 = 50 (m)

Chiều rộng khu đất nền là:

170 : 34 x 7 = 35 (m)

Diện tích khu đất là:

50 x 35 = 1750 (m2).

Xem thêm: Giới Thực Vật Và Động Vật Môi Trường Đới Lạnh Có Đặc Điểm Gì

Đáp số :…… m²


*

bichha
0
Reply

Đáp án: mang đến ctlhn

Giải thích quá trình giải:

Chu vi khu đất nền gồm số phần đều nhau là:

(10+7)×2=34(phần)

Chiều dài khu đất nền là:

170÷34×10=50(m)

Chiều rộng khu đất là:

170÷34×7=35(m)

Diện tích khu đất nền là:

50×35=1750(m²)

Đáp số:1750 m²


Leave an answer


Name*

E-Mail*

website


Featured image
Select tệp tin Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here to lớn cancel reply.
Elliana
*

About Elliana
Đặt Câu Hỏi