Một Khu Đất Hình Thang Có Độ Dài Đáy Bé 40M

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

một khu đất nền hình thang gồm độ lâu năm đáy nhỏ nhắn 40m, đáy bự gấp rưỡi đáy bé. Chiều cao bằng 50% tổng độ dài hai đáy. Trên khu đất nền đó tín đồ ta dành 50% diện tích để xây nhà, 30$ diện tích để làm vườn, phần còn sót lại để trồng hoa. Tính diện tích s đất để xây nhà, có tác dụng vườn, trồng hoa

Giúp bản thân câu này nữa thôi nhé!!


*

một khu đất nền hình thang có độ lâu năm đáy nhỏ xíu 40m, đáy khủng gấp rưỡi đáy bé . độ cao bằng nữa tổng độ nhiều năm hai đáy .Trên khu đất nền đó người ta dành 1/2 diện tích để xây nhà , 30% diện tích để triển khai vườn , phần còn lại để trồng hoa . Tính diện tích s đất để xây nhà , có tác dụng vườn , trồng hoa 


*

Đổi : nửa tổng 2 đáy = một nửa tổng 2 đáy

Độ nhiều năm đáy to là:

(40:2.3=60left(m ight))

Độ dài chiều cao là:

(left(60+40 ight):2=50)

Diện tích khu đất hình thang kia là:

(left(60+40 ight).50:2=2500left(m^2 ight))

Diện tích để xây bên là:

(2500:100.50=1250left(m^2 ight))

Diện tích để làm vườn là:

(2500:100.30=750left(m^2 ight))

Diện tích nhằm trồng hoa là:

(2500-1250-750=500left(m^2 ight))

Đáp số: diện tích s xây nhà: 1250 m2.

Bạn đang xem: Một khu đất hình thang có độ dài đáy bé 40m

diện tích làm vườn: 750 m2.

diện tích s trồng hoa: 500 m2.


Đáy phệ của hình thang là:

(40 imesfrac32=60left(m ight))

Chiều cao của hình thang là:

(left(40+60 ight)div2=50left(m ight))

Diện tích khu đất nền hình thang là:

(left(40+60 ight) imes50div2=2500left(m^2 ight))

Diện tích khu đất để xây nhà là:

(2500 imes50\%=1250left(m^2 ight))

Diện tích đất để gia công vườn là:

(2500 imes30\%=750left(m^2 ight))

Diện tích đất trồng hoa là:

(2500-1250-750=500left(m^2 ight))


1 khu đất nền hình thang tất cả độ lâu năm đáy bé 40m, đáy mập gấp rưỡi lòng bé.chiều cao bằng một nửa tổng độ dài hai đáy. Trên khu đất đó fan ta dành một nửa diện tích để xây nhà, 30% diện tích để triển khai vườn, phần còn sót lại để trồng hoa. Tính diện tích để xây nhà, có tác dụng vườn, trồng hoa. (ghi khá đầy đủ lời giải)

 


Độ dài đáy khủng là 40x3/2=60(m)

Chiều cao là (40+60)/2=50(m)

Diện tích là (dfrac40+602cdot50=50cdot50=2500left(m^2 ight))

Diện tích xây nhà ở là:(2500cdot50\%=1250left(m^2 ight))

Diện tích làm cho vườn là (2500cdot30\%=750left(m^2 ight))

Diện tích trồng hoa là (2500-1250-750=500left(m^2 ight))


một khu đất nền hình thang gồm độ đà đáy nhỏ nhắn 40m, đáy khủng gấp rưỡi lòng bé. độ cao bằng 1/2 tổng độ dài 2 đáy. Trên khu đất nền đó người ta dành 1/2 diện tích nhằm xây nhà, 30% diện tích để triển khai vườn, phần còn lại để trồng hoa. Tính S khu đất để xây nhà, có tác dụng vườn, trồng hoa.


Giải:

- cấp rưỡi là vội 3/2 tốt là vội vàng 1,5 lần

Đáy to của hình thang là: 40×3/2=60(m)

Chiều cao của hình thang là: (40+60):2=50(m)

Diện tích khu đất hình thang là: (40+60)×50:2=2500(m2)

Diện tích đất để xây nhà ở là: 2500:100×50=1250(m2)

Diện tích đất để triển khai vườn là: 2500:100×30=750(m2)

Diện tích khu đất trồng hoa là: 2500−1250−750=500(m2)

Đáp số: diện tích s đất xây nhà: 1250 m2

Diện tích làm vườn: 750 m2

Diện tích đất trồng hoa: 500 m2


Một khu đất hình thang bao gồm độ lâu năm đáy bé xíu 40m, đáy bự gấp rưỡi lòng bé.Chiều cao bằng 1/2 tổng độ dài hai đáy. Trên khu đất đó người ta đành một nửa diện tích nhằm xây nhà, 30& diện tích để làm vườn, phần sót lại để trồng hoa. Tính diện tích đất để xây nhà, làm vườn, trồng hoa

 

Giải góp với ạ đang buộc phải gấp


Độ dài đáy phệ là:

40:2* 3 = 60 (m)

Độ dài chiều cao là:

(60+40):2= 50 (m)

Diện tích khu đất nền hình thang đó là:

(60+40)*50 : 2 = 2500 (m2)

Diện tích để xây nhà là:

2500:100*50= 1250 (m2)

Diện tích để triển khai vườn là:

2500:100*30= 750 (m2)

Diện tích nhằm trồng hoa là:

2500-1250-750 = 500 (m2)

Đáp số: diện tích xây nhà: 1250 m2.

Xem thêm: Các Vị Thần Bảo Hộ Của 12 Cung Hoàng Đạo ? Cung Hoàng Đạo Và Các Vị Thần

diện tích làm vườn: 750 m2.

diện tích trồng hoa: 500 m2.


1 khu đất hình thang có độ dài đáy bé xíu 40m,đáy to gấp rưỡi đáy bé.Chiều cao =1/2 tổng độ nhiều năm 2 đáy .Trên khu đất đó người ta dành 50% s để xây nhà, 30% s để làm vườn ,phần còn lại để trồng hoa.Tính s đất để xây nhà,làm vườn,trồng hoa


đáy lớn là: 40:2/3= 60 m

chiều cao là: (40+60):2= 50 m

diện tích đất là: (40+60)x50:2= 2500 m

diện tích làm nhà là: 2500x50:100= .../bn từ bỏ tính nhé/

các mẫu sau cx lm tương tự

đ/s:...

k mk nhé


Một khu đất nền hình thang gồm độ lâu năm đáy nhỏ nhắn 40m, đáy lớn gấp rưỡi lòng bé. Chiều cao bằng 50% tổng độ dài hai lòng . Trên khu đất đó bạn ta dành riêng 70% diện tích để xây nhà, phần còn sót lại để trồng hoa . Tính diện tích đất trồng hoa.

Xem thêm: Cách Tính Inch Của Tivi, Đo Kích Thước Màn Hình Tivi Đơn Giản

CỐ GẮNG GIÚP MÌNH nhanh NHÉ,CẢM ƠN


Một mảnh đất nền hình thang bao gồm đáy nhỏ xíu là 30 m đáy lớn bởi 5/3 đáy nhỏ xíu chiều cao bởi độ nhiều năm đáy bé nhỏ người ta sử dụng 30% diện tích s mảnh khu đất để xây nhà còn lại để làm sân vườn cửa tính diện tích s hình làm sân và vườn.các chúng ta giúp mình với!!!


Chiều nhiều năm đáy lớn là:

(30cdotfrac53=50left(m ight))

Diện tích mảnh đất là:

(fracleft(50+30 ight)cdot302=1200left(m^2 ight))

Diện tích hình làm cho sân vườn là:

(1200cdot70\%=840left(m^2 ight))

Đáp số:(840m^2)


Một mảnh đất hình thang tất cả đáy nhỏ nhắn là 30 m, đáy khủng bằng (frac53) đáy nhỏ nhắn , chiều cao bằng độ dài đáy bé. Fan ta thực hiện 30 % diện tích s mảnh đất để xây nhà, còn lại để làm sân và vườn. Tính diện tích đất làm sân cùng vườn.


đáy lớn mảnh đất nền là : (30xfrac53)= 50 ( m )

diện tích mảnh đất nền là : (fracleft(30+50 ight)x302)= 1200 ( m2 )

diện tích xây nhà là : 1200 : 100 x 30 = 360 ( m2 )

diện tích vườn là : 1200 - 360 = 840 ( m2 )

đáp số : xây nhà : 360 m2

sân vườn : 840 m2

/HT


Một mảnh đất có hình thang bao gồm đáy nhỏ nhắn dài 20m. Đáy béo gấp rưỡi đáy bé,chiều lâu năm 9m.Người ta dự định dùng 40% diện tích đất để gia công sân và vườn, phần sót lại để xây nhà. Tính diện tích s đất dùng làm xây công ty là từng nào m vuông