Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 82m

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Bài 1. Một mảnh vườn hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 82m, chiều rộng bởi 4/5 chiều dài. Trên mảnh đất nền người ta dành ra 30% diện tích để trồng cam, 45% diện tích để trồng táo, phần còn sót lại để trồng ổi. Tính diện tích s trồng cam, diện tích s trồng táo, diện tích trồng ổi.

Bạn đang xem: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 82m

Bài 2. Một hình tròn trụ có chu vi 17,584 cm. Tính diện tích hình tròn trụ đó.

Bài 3. Tính diện tích phần tô màu đậm vào hình bên dưới đây:

*

 Một mảnh vườn hình chữ nhật gồm chiều dài bằng 82m chiều rộng bởi 4/5 chiều nhiều năm . Trên mảnh đất người ta để dành ra 30 % diện tích để trồng cam ,45 % diện tích để trồng táo apple ,phần sót lại để trồng ổi .Tính diện tích trồng cam diện tích s trồng táo và diện tích trồng ổi


Lớp 5 Toán
3
0
*

Chiều rộng miếng vườn đó là:

82 x 4/5 = 65,6(m)

Diện tích mảnh vườn đó là:

82 x 65,6 = 5379,2 (m2)

Diện tích trồng cam là: 5379,2 x 30% = 1613,76(m2)

Diện tích trồng táo là: 5379,2 x 45% = 2420,64(m2)

Diện tích trồng ổi là: 5379,2 - 1613,76 - 2420,64 = 1344,8(m2)


Đúng 1
bình luận (0)

bài xích giải Chiều rộng mảnh vườn là 82 x 4/5 = 65,6 m diện tích mảnh vườn là 82 x 65,5 = 5379,2 m diện tích trồng cam là 5379,2 ;100 x 30 = 1613,76 m2 diện tích trồng táo apple là 5379,2 ; 100 x 45 = 2420,64 m2 diện tích trồng ổi là 5397,2 -1613,76 - 2420,64 = 1344,8 mét vuông Đáp số ; cam ......... ; táo khuyết ......... ; ổi ..........


Đúng 0
bình luận (0)

Chiều rộng lớn là : 82 x 4/5 = 65,5 ( m )

Diện tích miếng vườn là : 82 x 65,5 = 5379,2 ( m2 )

Số phần trăm diện tích trồng ổi là : 100% - 30% - 45% = 25%

Diện tích trồng cam là : 5379,2 : 100 x 30 = 1613,76 ( m2 )

Diện tích trồng táo bị cắn là : 5379,2 : 100 x 45 = 2420,64 ( m2 )

Diện tích trồng ổi là : 5379,2 : 100 x 25 =1344,8 ( m2 ) 

Học giỏi ^ ^


Đúng 0
bình luận (0)

một miếng vườn hình chữ nhật bao gồm chu vi 295,2m, chiều rộng bởi chiều dài. Trên mảnh đất đó fan ta dành ra 30% diện tích s để trồng cam, 45% diện tích s để trồng táo, phần sót lại để trồng ổi. Tính diện tích s trồng cam, diện tích trồng táo, diện tích trồng ổi


Lớp 5 Toán
5
0
Gửi bỏ

chiều rộng bởi chiều lâu năm là hình vuông mà bn sai đề bài rồi


Đúng 0

phản hồi (0)

sai đề nha bạn


Đúng 0
phản hồi (0)

trồng đề bài của bản thân là bởi thế mà


Đúng 0
comment (0)

một miếng vườn hình chữ nhật có chiều lâu năm 80m , chiều rộng bởi 4/5 chiều lâu năm .trên mảnh đất người ta dành ra 30 % diện tích s trồng ngô ,45 % diện tích trồng đậu , phần còn sót lại để trồng hoa .tính diện tích trồng cây mỗi loại


Lớp 6 Toán
0
0
Gửi diệt
bài bác 3 một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích s 345 m vuông . Bạn ta sử dụng 135 m vuông để xây nhà ở còn lại để gia công vườn . Diện tích đất có tác dụng nhà bằng bao nhiêu xác suất diện tích đất làm cho vườn ? bài xích 4 một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều nhiều năm 25 m , chiều rộng bởi 4/5 chiều dài. Tín đồ ta sử dụng 30 % diện tích đất để trồng hoa hồng ; 35,5 % diện tích để trồng quất còn sót lại để trồng rau xanh . Tính diện tích s đất trồng rau .
Lớp 5 Toán
0
1
nhờ cất hộ Hủy

Một miếng vườn hình chữ nhật bao gồm chiều dài 41,5m; chiều rộng bằng chiều dài.

a) Tính diện tích s mảnh vườn cửa đó.

b) bạn ta dành riêng 20% diện tích s của miếng vườn để làm lối đi, phần sót lại để trồng cây. Tính diện tích s phần đất để trồng cây.


Lớp 5 Toán
2
0
gửi Hủy

Chiều rộng bằng... Chiều lâu năm là bởi bao nhiêu hả bạn?


Đúng 0

bình luận (0)

Đề thiếu thốn rồi bạn


Đúng 0
bình luận (0)

1. Một mảnh đất hình chữn nhật tất cả chiều dài 36m , chiều rộng lớn bằng 3 phần tư chiều nhiều năm . Người ta dành 30% diện tích để trồng rau củ . Hỏi diện tích phần đất còn sót lại là từng nào ?

2. Một mảnh đất hình chữ nhật tất cả chu vi 120m , chiều rộng bằng 1/3 chiều dài .

Xem thêm: Giải Bài Tập Sbt Vật Lí Lớp 9 Bài 5 : Đoạn Mạch Song Song, Giải Bài 5 Vật Lí 9: Đoạn Mạch Song Song

a) tìm diện tích mảnh vườn 

b) Trên mảnh đất nền người ta trồng rau củ . Cứ 1 m vuông bạn ta nhận được 3,8kg rau . Tính lượng rau xanh của miếng đất 


Lớp 5 Toán
4
0
Gửi bỏ

1 .

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là :

36 x (frac34) = 27 ( m )

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là :

36 x 27 = 972 ( m2 )

Diện tích phần đất hình chữ nhật để trồng rau là :

972 x 30 : 100 = 291,6 ( m2 )

Diện tích phần khu đất hình chữ nhật còn sót lại là :

972 - 291,6 = 680,4 ( m2 )

Đáp số : 680,4 m2 .

2 . 

Nửa chu vi mảnh đất nền hình chữ nhật là :

120 : 2 = 60 ( m )

Quy về việc Tổng - tỉ .

Ta gồm sơ đồ gia dụng :

Chiều dài |____|____|____| Tổng là 60 m

Chiều rộng lớn |____|

Giá trị một trong những phần hay chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là :

60 : ( 3 + 1 ) x 1 = 15 ( m )

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là :

15 x 3 = 45 ( m )

a, diện tích s mảnh đất hình chữ nhật là :

45 x 15 = 675 ( m2 )

b, Lượng rau của mảnh đất nền hình chữ nhật là :

3,8 x ( 675 : 1 ) = 2565 ( kilogam )

Đáp số : a, 675 m2 .

b, 2565 kilogam rau .

Xem thêm: Một Vật Chuyển Động Thẳng Đều Thì Vận Tốc Gia Tốc Quãng Đường Và Bài Tập

:D

Học tốt !


Đúng 1

phản hồi (0)

1. Chiều rộng mảnh đất : 36 . 3/4 = 27m

Diện tích mảnh đất : 36 . 27 = 972m2

Diện tích đất trồng rau là : 972 . 30 : 100 = 291, 6m2

Diện tích đất sót lại : 972 - 291, 6 = 680, 4m2

2. Nửa chu vi mảnh đất : 120 : 2 = 60m

Ta gồm sơ đồ

CD : /----/----/----/

CR : /----/

Tổng số phần đều bằng nhau : 1 + 3 = 4

Chiều lâu năm mảnh đất : 60 : 4 . 3 = 45m

Chiều rộng mảnh đất : 60 - 45 = 15m

Diện tích mảnh đất nền : 45 . 15 = 675m2

Trên mảnh đất đó chiếm được : 675 : 1 . 3, 8 = 2565kg rau


Đúng 0
comment (0)

mot manh dat hinh chu nhat co chieu dai la 20 chieu rong tía ng 2phan5 chieu dẻo . Tinh dien h manh dat do


Đúng 0
comment (0)

Một mảnh vườn hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 30 m chiều rộng bởi 3/5 chiều dài fan ta dành riêng 35% diện tích s mảnh vườn để trồng hoa 15% diện tích để trồng cây cảnh Tính diện tích phần khu đất trồng hoa phần diện tích trồng cây cảnh

 


Lớp 5 Toán
1
0
Gửi diệt

Chiều rộng lớn của mảnh vườn kia là: 30.3/5 = 18 (m)

Diện tích của mảnh vườn đó là: 30.18 = 540 (m2)

Diện tích phần đất trồng hoa là: 540.35% = 189 (m2)

Diện tích phần đất trồng hoa là: 540.15% = 81 (m2)


Đúng 0

bình luận (0)

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều nhiều năm 18 m chiều rộng 1/3 chiều dài trên mảnh vườn đó fan ta lấy 27 mét vuông để trồng hoa diện tích còn lại để trồng táo apple Hỏi diện tích s trồng các chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích mảnh vườn


Lớp 5 Toán
2
1
Gửi diệt

Diện tích trồng hoa chiếm:

27:(18x6)=27:108=25%


Đúng 0

bình luận (0)

Chiều dài mảnh vườn là:

18x 1/3 = 6

Diện tích miếng vườn là:

18 x 6 =108 ( m2)

Diện tích trồng hoa chiếm số % là:

27: 108= 0,25

0,25= 25%

Đ/s: 25%


Đúng 0
phản hồi (0)

Một mảnh vườn hình chữ nhật gồm chiều dài 45m, chiều rộng bởi 1/3 chiều lâu năm . Bạn ta dành riêng 2/5 diện tích mảnh vườn để trồng hoa . Phần diện tích s còn lại trồng cây ăn uống quả. Tính diện tích trồng cây nạp năng lượng quả.


Lớp 4 Toán
1
0
Gửi bỏ

Chiều rộng:

45 x 1/3 = 15 ( m )

Diện tích:

45 x 15 = 675 ( m2 )

Diện tích trồng hoa có:

675 x 2/5 = 270 ( m2 )

Diện tích trồng cây nạp năng lượng quả có:

675 - 270 = 405 ( m2 )


Đúng 0

comment (0)

Lớp học tập trực tuyến

Toán 5 - Cô nhân hậu giờ Việt 5- Cô Tú Anh giờ đồng hồ Anh 5- Cô Uyên

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
american-home.com.vn