Star

     
*Bạn đang xem: Star

một bạn đem 1 thúng trứng ra chợ để chào bán , buổi sáng bán tốt 3/5 số trứng buổi chều so vs buổi sáng bớt đi gấp đôi . Vào thúng còn 6 trái trứng . Hỏi người đó đã đem ra chợ buôn bán bao nhiêu trái trứng ? 

Mn giải hộ mik vs ạ


*

1 fan đem 1 thúng trứng ra chợ để bán, buổi sớm bán được 3/5 số trứng vào thúng, số trứng bán đc buổi chiều sút đi 2 lần so với buổi sáng sớm thì trong thúng sót lại 6 trái trứng. Hỏi người đó đã đem ra chợ từng nào quả trứng?


*

Một bạn đem một thúng trứng ra chợ đẻ bán, buổi sáng bán tốt 3/5 số trứng vào thúng, buổi chiều số trứng bán được so với buổi sáng giảm đi 2 lần. Vào thúng còn lại 6 quả trứng. Hỏi người đó đã đem ra từng nào quả trứng?


Phân số chỉ số trứng giờ chiều bán là :

3/5 : 2 = 3/10 ( số trứng)

Phân số chỉ số trứng cả gấp đôi bán là :

3/10 + 3/5 = 9/10 (số trứng)

Phân số chỉ 6 quả trứng là:

1 - 9/10 = 1/10 (số trứng)

Người đó mang số trái trứng đi chào bán là:

6 : 1/10 = 60(quả)

ĐS : __________________


Phân số chỉ số trứng buổi chiều đã bán được là:

(frac35:2=frac310)(số trứng trong thúng)

Phân số chỉ 6 trái trứng là:

(1-frac310-frac35=frac110)(số trứng trong thúng)

Người đó rước ra chợ số quả trứng là:

6 : (frac110) = 60 (quả)

Đáp số: 60 trái trứng


Phân số chỉ số trái trứng buổi chiều phân phối là :

3/5 : 2 = 3/10 ( trái )

Phân số chỉ 6 quả trứng là :

 1 - ( 3/10 + 3/5 ) = 1/10 ( quả )

Người đó đem ra chợ phân phối số trứng là :

6 : 1/10 = 60 ( quả )

Đáp số : 60 trái trứng


Một người mang trong mình một thúng trứng ra chợ dể bán, buổi sáng bán được 3/5 số trứng trong thúng, số trứng bán được buổi chiều so với buổi sáng sụt giảm 2 lần.Trong thúng còn lại 6 trái trứng. Hỏi người đó đã đem ra chợ phân phối bao nhiêu quả trứng?
Xem thêm: Mồm Bò Mà Không Phải Mồm Bò Là Con Gì Mồm Bò Nhưng Không Phải Mồm Bò?

Sau khi cung cấp buổi sáng sủa phân số chỉ số trứng sót lại là

1-3/5=2/5(số trứng)

vì só trứng buổi chiều giảm đi 2 lần so với số trứng buổi sáng

=>P/S chỉ số trứng buổi chiều là

3/5:2=3/10(số trứng)

suy ra phân số chỉ số trứng còn lại 

=>người đó với ra chợ số trứng là: 6:1/10=60(quả trứng)

đáp số : 60 quả

chúc bạn học tốt

(nhớ k cho chính mình nhé)


Một người mang một thúng trứng ra chợ bán,buổi sáng bán được 3/5 số trứng,số trứng buôn bán buổi chiều đối với buổi sáng sụt giảm 2 lần. Vào thúng còn lại 6 trái trứng. Hỏi người đó đã đem ra chợ bánbao nhiêu quả trứng .


làm bừa thui,ai tích bản thân mình tích lại

Số số hạng là : 

Có số cặp là :

50 : 2 = 25 ( cặp )

Mỗi cặp có giá trị là :

99 - 97 = 2 

Tổng dãy trên là :

25 x 2 = 50

Đáp số : 50


một tín đồ đem trứng ra chợ bán,buổi sáng bán được3/5 số trứng vào thúng,số trứng bán tốt buổi chiều so với buổi sáng giảm sút 2 lần.Trong thúng còn sót lại 6 trái trứng.Hỏi người này đã đem ra chợ từng nào quả trứng?


6 quả trứng tương ứng với số phần quả trứng người đó đem buôn bán là:

(1-frac35-frac35:2=frac110)(số trái trứng)

Người đó đã đem ra chợ số quả trứng là:

6:(frac110)=60 (quả)

Đáp số: 60 quả


Một fan đem thung ra chợ bán. Buổi sáng bán tốt 3/5 số trứng trong thúng, do vậy đã bán gấp 2 lần buổi chiều bán. Trong thúng còn lại 6 quả. Hỏi người này đã đem ra chợ bán bao nhiêu quả


MỘT NGƯỜI ĐEM THÚNG TRỨNG RA CHỢ BÁN .BUỔI SÁNG BÁN ĐƯỢC 3/5 SỐ THÚNG trong THÚNG,NHƯ VẬY BÁN GẤP 2 LẦN BUỔI CHIỀU BÁN.TRONG THÚNG CÒN LẠI 6 QUẢ.HỎI NGƯỜI ĐÓ ĐÃ ĐEM RA CHỢ BÁN BAO NHIÊU QUẢ ?


Một bạn đem thùng trứng ra chợ buôn bán . Buổi sáng cung cấp dc 3/5 số trứng trong thúng như vậy bán gấp 2 lần buổi chiều.Trong thùng còn 6 quả. Hỏi tín đồ đó lấy ra chợ cung cấp bao nhiêu quả 
Xem thêm: 1Kg Bằng Bao Nhiêu Niu Tơn, Chuyển Đổi Newton Để Lực, 1Kg Bằng Bao Nhiêu Newton

Số trứng cung cấp buổi chiều là

3/5:2=3/10 qua trung

Số trung phần sót lại là

1-(3/5+3/10)=1/10 so trung

Số trứng bạn đó lấy ra chợ bán la

6:1/10=60(qua trung )

ĐÁP SỐ:60 QUATRUNG 

AI K MÌNH K LẠI đến ĐẤY


một người đem thùng trứng ra chợ bán. Buổi sáng bán được 3/5 số trứng vào thúng, bởi vậy bán gấp hai lần chiều tối bán. Trong thúng còn sót lại 6 quả. Hỏi bạn đó lấy ra chợ phân phối bao nhiêu quả?