MỘT NGƯỜI ĐI XE ĐẠP TRONG 3 GIỜ ĐẦU

     
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToán đồ gia dụng lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Một fan đi xe đạp điện trong 3h đầu, từng giờ đi được 12,5 km trong 2 tiếng sau , mỗi giờ đi được 13,75km . Hỏi bên trên cả quãng con đường , trung bình từng giờ tín đồ đó đi được từng nào km
*

*

3 giờ đồng hồ đầu bạn đi xe đạp đó đi được :(12,5 imes3=37,5left(km ight))2 giờ đồng hồ sau bạn đi xe đạp điện đóđi được :(13,75 imes2=27,5left(km ight))Trung bình mỗi giờ fan đi xe đạp điện đó đi được :(left(37,5+27,5 ight)divleft(3+2 ight)=13left(km ight))Đáp số :...

Bạn đang xem: Một người đi xe đạp trong 3 giờ đầu


3 giờ đầu người đi xe đạp điện đó đi được :

(12,5 imes3=37,5left(km ight))

2 tiếng sau tín đồ đi xe đạp đóđi được :

(13,75 imes2=27,5left(km ight))

Trung bình mỗi giờ bạn đi xe đạp điện đó đi được :

(left(37,5+27,5 ight)divleft(3+2 ight)=13left(km ight))

Đáp số : (13km)


Một tín đồ đi xe đạp trong 3 giờ đầu, từng giờ đi được 12,5 km trong 2 tiếng đồng hồ sau , mỗi giờ đi được 13,75km . Hỏi trên cả quãng con đường , trung bình từng giờ fan đó đi được từng nào km


Một bạn đi xe đạp trong 3h đầu, mỗi giờ đi được 12,5 km trong 2 tiếng sau , từng giờ đi được 13,75km . Hỏi trên cả quãng mặt đường , trung bình từng giờ bạn đó đi được từng nào km


3 tiếng đầu tín đồ đi xe đạp điện đó đi được :12,5×3=37,5(km)12,5×3=37,5(km)2 tiếng sau fan đi xe đạp đóđi được :13,75×2=27,5(km)13,75×2=27,5(km)Trung bình mỗi giờ người đi xe đạp điện đó đi được :(37,5+27,5)÷(3+2)=13(km)(37,5+27,5)÷(3+2)=13(km)Đáp số...

Xem thêm: Toán Lớp 4 Trang 85 Thương Có Chữ Số 0, Bài 1, 2, 3 Trang 85 Sgk Toán 4


3 giờ đồng hồ đầu bạn đi xe đạp điện đó đi được :

12,5×3=37,5(km)12,5×3=37,5(km)

2 tiếng sau fan đi xe đạp đóđi được :

13,75×2=27,5(km)13,75×2=27,5(km)

Trung bình mỗi giờ người đi xe đạp điện đó đi được :

(37,5+27,5)÷(3+2)=13(km)(37,5+27,5)÷(3+2)=13(km)

Đáp số :13km


Một người đi xe đạp trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đi được 12,5 km ; trong 2 tiếng sau , mỗi giờ đi được 13,75km . Hỏi trên cả quãng con đường , trung bình từng giờ fan đó đi được từng nào km ?


quang dg di vào 3h dau;

3x12,5 = 37,5km

quang dg di vào 2h sau;

2x 13,75 = 27,5km

tb moi gio di dc la;

(37,5+27,5):5 = 13km/h


Một người đi xe đạp điện trong 3h đầu, mỗi giờ đi được 12,5km trong2 giờ sau, từng giờ đi được 13,75km . Hỏi trên cả quãng đường , trung bình mỗi giờ fan đó đi được bao nhiêu km


3 giờ đồng hồ đầu fan đi xe đạp đó đi được :12,5×3=37,5(km)2 giờ đồng hồ sau fan đi xe đạp điện đóđi được :13,75×2=27,5(km)Trung bình mỗi giờ tín đồ đi xe đạp đó đi được :(37,5+27,5)÷(3+2)=13(km)Đáp số...

Xem thêm: Giải Toán: Cho Tam Giác Abc Vuông Tại A Đường Cao Ah Hệ Thức Nào Sau Đây Là Đúng


3 tiếng đầu tín đồ đi xe đạp điện đó đi được :

12,5×3=37,5(km)" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">12,5×3=37,5(km)

2 tiếng sau fan đi xe đạp đóđi được :

13,75×2=27,5(km)" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">13,75×2=27,5(km)

Trung bình từng giờ người đi xe đạp điện đó đi được :

(37,5+27,5)÷(3+2)=13(km)" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">(37,5+27,5)÷(3+2)=13(km)

Đáp số :13km" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">13km


Một bạn đi xe đạp điện trong 3h đầu, từng giờ đi được 12,5 km trong 2 giờ sau , mỗi giờ đi được 14,75km . Hỏi bên trên cả quãng mặt đường , trung bình mỗi giờ bạn đó đi được bao nhiêu km


(3)giờ đầu fan đó đi được quãng mặt đường là:(12,5 imes3=37,5left(km ight))(2)giờ sau người đó đi được quãng đường là:(14,75 imes2=29,5left(km ight))Trung bình mỗi giờ bạn đó đi được số ki-lô-mét...

(3)giờ đầu người đó đi được quãng con đường là:

(12,5 imes3=37,5left(km ight))

(2)giờ sau bạn đó đi được quãng đường là:

(14,75 imes2=29,5left(km ight))

Trung bình mỗi giờ người đó đi được số ki-lô-mét là:

(left(37,5+29,5 ight)divleft(3+2 ight)=13,4left(km ight))


giải:

trong 3h đầu người đó đi được số ki-lô-mét là:

3x12,5=37,5(km)

Trong 2 tiếng đồng hồ sau,mỗi tiếng đi được số ki-lô-mét là:

2x14,75=29,5(km)

Trung bình từng giờ bạn đó đi đc số ki-lô-mét là:

(37,5+29,5):(3+2)=13,4(km)

ĐS:13,4 km

Chúc bàn sinh hoạt tốt!


Một fan ₫i xe đạp điện treong 3 giờ đầu ; từng giờ đi được 12,5 km ; trong 2 tiếng đồng hồ sau, từng giờ đi được 13,75 km. Hỏi trên cả quãng đường, trung bình mỗi giờ người đóđi được từng nào km ?


giờ thứ tía đi được là

(12,5+13,75):2=13,125 (km)

trung bình mỗi giờ đi được là

(12,5+13,75+13,125):3=13,125(km)

nhớ l-i-ke nha


1 fan đi xe đạp điện trong 3 giờ đầu từng giờ đi được 12,5 km trong 2 giờ sau từng giờ đi được 13,75 km. Hỏi trên cả quãng đường trung bình từng giờ đi được bao niêu km


3 giờ trước tiên đi được số cây là:

3.12,5 = 37,5 km

2 tiếng sau đi được số cây là:

2.13,75 = 27,5 km

Trung bình từng giờ xe đạp đi được số lượng kilomet là:

(37,5+27,5):5 = 13km


Trên cả quãng con đường trung bình mỗi giờ đi được số km là :

( 3 x 12,5 + 2 x 13,75 ) : (2+3) = 13 (km)

Đáp số : 13 km

k mk nha


1 fan đi xe đạp trong 3 h đầu , mỗi h đi được 12,5 km , trong 2 h sau từng h đi được 13,75 km . Hỏi bên trên cả quãng mặt đường trung bình từng giờ người đó đi được bao nhiêu km ?


3h đầu đi số km là:

12,5x3=37,5(km)

2h sau đi số lượng kilomet là:

13,75x2=27,5(km)

Trung bình 1 tiếng đi được số kilomet là:

(37,5+27,5):(2+3)=13(km)

Đ/S:13 km


ấn cấp tốc quá thật ra là lớp 6 nhá những pn góp mk đi mk đang link luôn luôn nhưng giai toàn thể nhé . Mk thank nhìu !!


1 người đi xe đạp điện trong 3 giờ đầu ,mỗi giờ đồng hồ đi được 12,5km .trong 2 tiếng sau mỗi giờ đi được 13,75km.hỏi bên trên cả quãng con đường ,trung bình từng giờ fan đó đi được từng nào km?


3 tiếng đầu đi được số ki lô mét là :

12,5 x 3 = 37,5 ( km )

2 giờ sau đi được số ki lô mét là :

13,75 x 2 = 27,5 ( km )

Trung bình mỗi giờ đi được số ki lô mét là :

( 37,5 + 27,5 ) : ( 3 + 2 ) = 13,6 ( km )

Đáp số : 13,6 km


3 tiếng đầu đi được số ki lô mét là :

12,5 x 3 = 37,5 ( km )

2 giờ đồng hồ sau đi được số ki lô mét là :

13,75 x 2 = 27,5 ( km )

Trung bình mỗi giờ đi được số ki lô mét là :

( 37,5 + 27,5 ) : ( 3 + 2 ) = 13,6 ( km )

Đáp số : 13,6 km


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ văn giờ anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên