Một người đi xe đạp trong 3 giờ

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Một người đi xe đạp trong 3 giờ

*

một bạn đi xe đạp điện trong 3 giờđầu từng giờ đi được12,5km ,trong hai giờ sau từng giờ đi được 13,75km.hỏi trên cả quãng con đường trung bình từng giờ người đó đi được mấy km?


*

1 người đi xe đạp trong 3 giờ đầu ,mỗi giờ đi được 12,5km .trong 2 giờ sau mỗi giờ đi được 13,75km.hỏi trên cả quãng mặt đường ,trung bình mỗi giờ fan đó đi được từng nào km?


*

3 giờ đầu đi được số ki lô mét là :

12,5 x 3 = 37,5 ( km )

2 tiếng sau đi được số ki lô mét là :

13,75 x 2 = 27,5 ( km )

Trung bình mỗi giờ đi được số ki lô mét là :

( 37,5 + 27,5 ) : ( 3 + 2 ) = 13,6 ( km )

Đáp số : 13,6 km


 

3 giờ đầu đi được số ki lô mét là :

12,5 x 3 = 37,5 ( km )

2 tiếng sau đi được số ki lô mét là :

13,75 x 2 = 27,5 ( km )

Trung bình từng giờ đi được số ki lô mét là :

( 37,5 + 27,5 ) : ( 3 + 2 ) = 13,6 ( km )

Đáp số : 13,6 km


một tín đồ đi xe đạp trong 3h đầu, mỗi giờ đi được 12,5km ; trong 2 tiếng đồng hồ sau, từng giờ đi được 13,75km.Hỏi bên trên cả quãng đường, trung bình mỗi giờ tín đồ đó đi được từng nào ki lô mét


Số giờ fan đó đi xe đạp điện là : 

3 + 2 = 5 ( tiếng ) 

Số ki-lô-mét người đó đi được là :

12,5 + 13,75 = 26,25 ( km )

Trung bình mỗi giờ người đó đi được là: 

26,25 : 5 = 5,25 ( km ) 

Đáp số : 5,25 km 

Nhớ t i c k cho miik nhé 


Một bạn đi xe đạp điện trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đi được 12,5km trong2 giờ sau, mỗi giờ đi được 13,75km . Hỏi bên trên cả quãng đường , trung bình từng giờ người đó đi được bao nhiêu km

 
Xem thêm: Nút Space Trên Bàn Phím Space Ở Đâu Trên Bàn Phím Space Ở Đâu

3 giờ đầu bạn đi xe đạp đó đi được :

13,75×2=27,5(km)

Trung bình từng giờ người đi xe đạp đó đi được : 

13km


Trong bố giờ đầu đi được số kilomet là

(12,5.3=37,5left(km ight))

Trong nhì giờ sau đi được số km là

(13,75.2=27,5left(km ight))

Trên cả quãng đường, trung bình từng giờ bạn đó đi được số kilomet là

(left(37,5+27,5 ight):left(2+3 ight)=13left(km ight))


Một người đi xe đạp điện trong 3h đầu, từng giờ đi được 12,5 km trong 2 giờ sau , mỗi giờ đi được 13,75km . Hỏi bên trên cả quãng đường , trung bình từng giờ tín đồ đó đi được bao nhiêu km

3 giờ đầu bạn đi xe đạp điện đó đi được :

(12,5 imes3=37,5left(km ight))

2 giờ sau người đi xe đạp đó đi được :

(13,75 imes2=27,5left(km ight))

Trung bình mỗi giờ fan đi xe đạp điện đó đi được : 

(left(37,5+27,5 ight)divleft(3+2 ight)=13left(km ight))

Đáp số : (13km)


Một người đi xe đạp trong 3h đầu, mỗi giờ đi được 12,5 km trong 2 tiếng đồng hồ sau , từng giờ đi được 13,75km . Hỏi bên trên cả quãng mặt đường , trung bình từng giờ bạn đó đi được từng nào km


Một fan đi xe đạp điện trong 3 giờ đầu, từng giờ đi được 12,5 km trong 2 giờ sau , từng giờ đi được 13,75km . Hỏi bên trên cả quãng con đường , trung bình mỗi giờ bạn đó đi được từng nào km


3 tiếng đầu tín đồ đi xe đạp đó đi được :

12,5×3=37,5(km)12,5×3=37,5(km)

2 giờ sau fan đi xe đạp đó đi được :

13,75×2=27,5(km)13,75×2=27,5(km)

Trung bình mỗi giờ tín đồ đi xe đạp đó đi được : 

(37,5+27,5)÷(3+2)=13(km)(37,5+27,5)÷(3+2)=13(km)

Đáp số : 13km


Một người đi xe đạp điện trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đi được 12,5 km trong 2 tiếng sau , mỗi giờ đi được 14,75km . Hỏi bên trên cả quãng con đường , trung bình mỗi giờ fan đó đi được bao nhiêu km


(3)giờ đầu tín đồ đó đi được quãng con đường là: 

(12,5 imes3=37,5left(km ight))

(2)giờ sau bạn đó đi được quãng mặt đường là: 

(14,75 imes2=29,5left(km ight))

Trung bình mỗi giờ fan đó đi được số ki-lô-mét là: 

(left(37,5+29,5 ight)divleft(3+2 ight)=13,4left(km ight))
Xem thêm: Cuộc Thi Vẽ Tranh Ngôi Trường Tương Lai, Vẽ Tranh Ngôi Trường Mơ Ước Của Em

giải:

trong 3 giờ đầu fan đó đi được số ki-lô-mét là:

3x12,5=37,5(km)

Trong 2 giờ sau,mỗi giờ đi đc số ki-lô-mét là:

2x14,75=29,5(km)

Trung bình mỗi giờ fan đó đi đc số ki-lô-mét là:

(37,5+29,5):(3+2)=13,4(km)

ĐS:13,4 km

Chúc bàn sinh hoạt tốt!


Một fan đi xe đạp trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đi được 12,5 km ; trong 2 tiếng sau , mỗi giờ đi được 13,75km . Hỏi trên cả quãng con đường , trung bình mỗi giờ tín đồ đó đi được bao nhiêu km ?