Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 8 4

     

Một tín đồ gửi tiết kiệm chi phí với lãi suất vay 8,4% năm với lãi thường niên được nhập vào vốn, hỏi sau bao nhiêu tháng fan đó thu được gấp đôi số tiền lúc đầu (lấy cực hiếm quy tròn)?

A. 96

B. 97

C. 98

D. 99


*

Giả sử: số tiền ban đầu đem gởi là a (đồng)

Từ yêu cầu bài bác ra thì số tiền nhận được là 2a (đồng)

Vì một năm lãi suất là 8,4%, mà 1 năm có 12 tháng buộc phải số lãi một tháng là:


Một bạn gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí với lãi suất vay 8,4% năm và lãi thường niên đuọc nhập vào vốn, hỏi sau bao nhiêu tháng người đó thu được gấp rất nhiều lần số tiền ban sơ (lấy quý hiếm quy tròn)?

A. 96

B. 97

C. 98

D. 99


Một fan gửi tiết kiệm vào một trong những ngân hàng với lãi vay 7,5% / năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ tiến hành nhập vào vốn nhằm tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau tối thiểu bao nhiêu năm người đó nhận được (cả số tiền gửi thuở đầu và lãi) gấp hai số tiền gửi ban đầu, giả định vào khoảng thời gian này lãi suất không biến đổi và người đó không rút tiền ra? A. 11 năm. B. 9 năm. C. 10 năm. D. 12 năm.

Bạn đang xem: Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 8 4


Một người gửi máu kiệm vào trong 1 ngân hàng với lãi vay 7,5% / năm. Biết rằng còn nếu không rút chi phí ra khỏi ngân hàng thì cứ sau tưng năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn nhằm tính lãi mang lại năm tiếp theo. Hỏi sau tối thiểu bao nhiêu năm tín đồ đó nhận được (cả số tiền gửi ban sơ và lãi) gấp rất nhiều lần số tiền giữ hộ ban đầu, trả định trong khoảng thời gian này lãi suất vay không thay đổi và bạn đó ko rút chi phí ra?

A. 11 năm.

B. 9 năm.

C. 10 năm.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Lớp 4: Chia 3 Chữ Số Cho 2 Chữ Số Có Hai Chữ Số

D. 12 năm.


Một tín đồ gửi huyết kiệm vào một ngân hàng với lãi vay 7,5% một năm. Biết rằng còn nếu như không rút tiền ra khỏi bank thì cứ sau mỗi năm số chi phí lãi sẽ được nhập vào vốn nhằm tính lãi mang đến năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm fan đó chiếm được (cả số tiền gửi lúc đầu và lãi) gấp rất nhiều lần số tiền giữ hộ ban đầu, trả định vào khoảng thời gian này lãi suất vay không thay đổi và ngườiđó ko rút tiền ra? A. 11 năm B. 9 năm C. 12 năm D. 10 năm

Một fan gửi máu kiệm vào trong 1 ngân mặt hàng với lãi suất vay 7,5% một năm. Biết rằng còn nếu như không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau hàng năm số tiền lãi sẽ tiến hành nhập vào vốn để tính lãi đến năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm fan đó nhận được (cả số chi phí gửi ban sơ và lãi) gấp rất nhiều lần số tiền nhờ cất hộ ban đầu, mang định vào khoảng thời gian này lãi suất vay không đổi khác và ngườiđó không rút tiền ra?

A. 11 năm

B. 9 năm

C. 12 năm

D. 10 năm


Cụ thể, câu 16 mã đề 109: Một tín đồ gửi tiết kiệm chi phí vào ngân hàng với lãi vay 7,5%/năm. Biết rằng còn nếu như không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau hàng năm số chi phí lãi sẽ tiến hành nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau tối thiểu bao nhiêu năm bạn đó thu được (cả số chi phí gửi thuở đầu và lãi) gấp rất nhiều lần số tiền giữ hộ ban đầu, mang định vào khoảng thời hạn này lãi vay không đổi khác và fan đó ko rút chi phí ra?Bốn phương án trả lời là: A 12 năm; B 10 năm; C 9 năm; D 11 năm. Ai muốn vào t...

Cụ thể, câu 16 mã đề 109: Một fan gửi tiết kiệm vào bank với lãi vay 7,5%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau tưng năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn nhằm tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau tối thiểu bao nhiêu năm bạn đó thu được (cả số tiền gửi thuở đầu và lãi) gấp hai số tiền gửi ban đầu, mang định vào khoảng thời hạn này lãi suất vay không biến đổi và bạn đó không rút tiền ra?

Bốn phương án vấn đáp là: A 12 năm; B 10 năm; C 9 năm; D 11 năm.

Xem thêm: Các Hành Tinh Lạnh Nhất Trong Hệ Mặt Trời ? Hành Tinh Nào Lạnh Nhất Trong Hệ Mặt Trời

 

 

 

 

 

 

 

Ai hy vọng vào team mik nhớ kb nha !


Xem chi tiết
Lớp 12 Toán thắc mắc của OLM
2
0
Một bạn gửi tiền máu kiệm vào một trong những ngân hàng với lãi suất vay 6,1%năm. Biết rằng nếu như không rút tiền ra khỏi bank thì sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc và tính lãi mang đến năm tiếp theo. Hỏi sau tối thiểu bao nhiêu năm người đó chiếm được số tiền lãi tối thiểu bằng số tiền gửi ban đầu, giả định trong thời gian này lãi suất không thay đổi và bạn đó không rút tiền ra? A. 12 năm B. 11 năm C.10 năm D. 13 năm
Đọc tiếp

Một người gửi tiền tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất vay 6,1%năm. Biết rằng còn nếu như không rút tiền ra khỏi bank thì sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào nơi bắt đầu và tính lãi mang đến năm tiếp theo. Hỏi sau tối thiểu bao nhiêu năm bạn đó nhận được số tiền lãi ít nhất bằng số tiền gởi ban đầu, mang định trong thời hạn này lãi suất không thay đổi và bạn đó không rút chi phí ra?

A. 12 năm

B. 11 năm

C.10 năm

D. 13 năm


Xem chi tiết
Lớp 12 Toán
1
0
Một người gửi tiết kiệm vào một ngân sản phẩm với lãi vay 6,6% năm số chi phí là A. Biết rằng nếu không rút chi phí ra khỏi bank thì cứ sau hàng năm số tiền lãi sẽ tiến hành nhập vào vốn nhằm tính lãi mang lại năm tiếp theo. Hỏi sau tối thiểu bao nhiêu năm, fan đó thu được (cả cội và lãi) số chi phí là B vừa lòng B 2 A và B - 2 A nhỏ nhất, giả định vào khoảng thời gian này lãi suất vay không biến đổi và fan đó ko rút tiền ra?...
Đọc tiếp

Một bạn gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất vay 6,6% năm số chi phí là A. Biết rằng còn nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số chi phí lãi sẽ được nhập vào vốn nhằm tính lãi mang đến năm tiếp theo. Hỏi sau tối thiểu bao nhiêu năm, bạn đó chiếm được (cả gốc và lãi) số tiền là B thỏa mãn B > 2 A và B - 2 A nhỏ dại nhất, trả định trong khoảng thời gian này lãi suất vay không đổi khác và fan đó ko rút tiền ra?

A. 12 năm

B. 11 năm

C. 10 năm

D. 13 năm


Xem chi tiết
Lớp 12 Toán
1
0
Đọc tiếp

*

*

*

*


Xem cụ thể
Lớp 12 Toán
1
0
Một người gửi vào bank 100 triệu vnd với lãi suất lúc đầu 4% một năm và lãi hàng năm được nhập vào vốn. Cứ sau mỗi năm lãi suất tăng 0,3%. Hỏi số năm đầu tiên (kể từ khi bắt đầu gửi tiền) nhằm tổng số tiền bạn đó dìm được to hơn 125 triệu đồng? (làm tròn đến đơn vị nghìn đồng) A.4 năm B.5 năm C.3 năm D.6 năm
Đọc tiếp

Một fan gửi vào ngân hàng 100 triệu đ với lãi suất ban sơ 4% một năm và lãi hàng năm được nhập vào vốn. Cứ sau từng năm lãi suất tăng 0,3%. Hỏi số năm thứ nhất (kể tự khi bắt đầu gửi tiền) nhằm tổng số tiền fan đó thừa nhận được lớn hơn 125 triệu đồng? (làm tròn đến đơn vị chức năng nghìn đồng)

A.4 năm

B.5 năm

C.3 năm

D.6 năm


Xem chi tiết
Lớp 12 Toán
1
0
Một tín đồ gửi máu kiệm bank với lãi suất vay 0,6%/tháng theo cách sau: hàng tháng (vào đầu tháng) fan đó giữ hộ vào ngân hàng 5 triệu đ và bank tính lãi suất (lãi suất ko đổi) dựa trên số tiền tiết kiệm thực tế có trong ngân hàng. Hỏi sau 10 năm, số tiền của người đó có được gần duy nhất với số tiền nào dưới đây (cả nơi bắt đầu và lãi, đơn vị triệu đồng)? A.880,29 B.880,16 C.880 D.880,26
Đọc tiếp

Một fan gửi ngày tiết kiệm ngân hàng với lãi suất vay 0,6%/tháng theo cách sau: hàng tháng (vào đầu tháng) người đó gởi vào bank 5 triệu vnd và ngân hàng tính lãi suất (lãi suất không đổi) dựa trên số tiền huyết kiệm thực tiễn có vào ngân hàng. Hỏi sau 10 năm, số tiền của người đó đã đạt được gần tuyệt nhất với số tiền nào tiếp sau đây (cả gốc và lãi, đơn vị triệu đồng)?

A.880,29

B.880,16

C.880

D.880,26


Xem cụ thể
Lớp 12 Toán
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)