Một người mua 600 cái bát

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Một người mua 600 cái bát

*

Một người tiêu dùng 600 loại bát.Khi chăm chở đã bao gồm 69 dòng bị vỡ.Mỗi mẫu bát sót lại người đó bán với giá 6000 đồng với lãi 18% đối với tiền cài bát.Hỏi giá bán tiền sở hữu mỗi tá chén là bao nhiêu?Một người mua 500 cái bát,mỗi chục bát giá 40 000 đồng.Khi chăm chở đã bị vỡ một trong những cái bát.Mỗi dòng bát còn sót lại người đó bán đi với giá 5 000 đồng cùng được lãi 20% đối với tiền mua bất.Hỏi số chén khi chăm chở bị vỡ vạc là bao nhiêu?
*

Một người mua 600 dòng bát.Khi chuyên chở đã tất cả 69 cái chén bị vỡ. Từng cái chén còn lại người kia bán với giá bán 6000 đồng và được lãi 18% đối với số tiền mua bát. Hỏi giá chỉ tiền mua mỗi tá chén là bao nhiêu đồng ? .


*

một người tiêu dùng 600 dòng bát. Khi đưa chở đã gồm 69 cái chén bị vỡ.Mỗi mẫu bát sót lại người đó bán ra với giá 6000 đồng với được lãi 18% đối với số tiền download bát. Hỏi giá chỉ tiền cài đặt mỗi tá chén bát là từng nào đồng?


Còn lại số cái bát là:

600 - 69 = 531 ( dòng )

Bán 531 cái chén bát được số tiền là:

6000 x 531 = 3186000 ( đồng )

Ta coi chi phí lãi là 18%, chi phí vốn là 100%. Vậy tiền chén chiếm số phần trăm là:

18% + 100% = 118%

Tiền vốn của 600 cái bát là:

3186000 : 118 x 100 = 2700000 ( đồng )

Đổi 1 tá = 12 

Giá tiền tải mỗi tá chén là:

2700000 : 600 x 12 = 54000 ( đồng )

Đáp số: 54000 đồng


Một người mua 600 cái bát. Khi siêng chở đã có 69 cái bát bị vỡ. Mỗi loại bát còn lại người đó bán đi với giá 6000 đồng và được lãi 18% đối với số tiền tải bát. Hỏi giá chỉ tiền cài mỗi tá chén là từng nào đồng?


Số cái bát lấy bán là:

600−69=531600−69=531 (cái)

Sô tiền bán 531 cái bát với giá 6000 đồng là:

531×6000=3186000531×6000=3186000 (đồng)

Coi giá vốn sở hữu bát là 100%

Số tiền bán bát chiếm số phần trăm số tiền vốn là:

100%+18%=118%100%+18%=118% (tiền vốn)

Số tiền vốn là:

3186000:118×100=27000003186000:118×100=2700000 (đồng)

Số tiền cài 1 cái bát là:

2700000:60=45000 (đồng)

Ta có 1 tá=12 cái

Số tiền mua mỗi tá bát là:

45000×12=54000045000×12=540000 (đồng)

Đáp số: 540000 đồng


Đúng 0
bình luận (0)
Số cái bát không bị vỡ là :600-69=531 (cái )Bán 531 dòng bắt được số chi phí là:6000×531=3186000 (đồng )Tỉ số xác suất của tiền bán so với chi phí mua bát là :18%+100%=118%Tiền mua 600 cái chén là :3186000÷118×100=2700000 (đồng )Đổi 1 tá = 12 cái.Tiền tải mỗi tá chén bát là :2700000÷600×12=54000 (đồng )Đáp số : 54000 đồng.
Đúng 0
bình luận (0)

Mot nguoi tải 600 cai bat . Khi siêng chở đã tất cả 69 cái chén bị vỡ.Mỗi cái bát sót lại người đó bán ra với giá 6000 đồng cùng được lãi 18 % so với tiền mua chén .Hỏi giá tiền thiết lập mỗi cái bát là từng nào đồng?


Lớp 5 Toán
0
0
Gửi bỏ

một người mua 600 cái chén bát khi chăm chở đã có 69 cái bát bị vỡ mỗi chiếc bát sót lại người đó bán ra với giá 6000 đồng cùng được lãi suốt 18% so với số tiền mua bát hỏi giá bán tiền cài đặt mỗi tá bát hỏi giá chỉ tiền mua mỗi cái bát là bao nhiêu đồng 


Lớp 5 Toán
5
0
giữ hộ Hủy

Ok nhe


Đúng 0

comment (0)

Số bát bán ra với giá 6000 đồng là :

600 - 69 = 531 ( chén bát )

Số tiền sau khoản thời gian bán chén bát được là :

531( imes) 6000 =3186000 ( đồng )

3186000 là 118% của của giá thiết lập 600 bát yêu cầu 100% giá cài đặt 600 bát là :

3186000 : 118% ( imes) 100% = 2700000 ( đồng )

Số tiền sở hữu 1 cái chén bát là :

2700000 : 600 = 4500 ( đồng )

Đáp số : 4500 đồng .

Học tốt


Đúng 0
bình luận (0)

Số cái chén đem đi phân phối là :

600 - 69 = 531 cái bát

Số tiền phân phối 531 loại bát với cái giá 6000 đồng là :

531 x 6000 = 3186000 đồng

Coi giá chỉ vốn mua chén là 100%

Số tiền chào bán bát chiếm phần số tỷ lệ số chi phí vốn là :

100% + 18% = 118% tiền vốn 

Số chi phí vốn là :

3186000 : 118 x 100 = 2700000 đồng

Số tiền cài đặt 1 cái bát là :

2700000 : 60 = 45000 đồng

Ta có : 1 tá bát = 12 loại bát

Số tiền mua mỗi tá chén là :

45000 x 12 = 540000 đồng

Đáp số : 540000 đồng


Đúng 0
comment (0)

một người mua 600 cái chén . Khi siêng chở đã bao gồm 69 mẫu bị vỡ lẽ . Mỗi cái bát còn laii tín đồ đó xuất kho với giá 6000 đồng với lãi được 18 % đối với tiền download bát. Hoi giá tiền cài mỗi tá bát là bao nhiêu đồng ?


Lớp 5 Toán
0
0
Gửi bỏ

Một người mua 600 cái chén bát . Lúc chở gồm 69 bát vỡ.Mỗi bát sót lại Người đó bán ra với giá 6000 thì lãi 18%so với chi phí mua chén .Hỏi giá tiền cài mỗi tá là từng nào đồng?


Lớp 5 Toán


Xem thêm: 1 Hộp Có 5 Bi Xanh, 7 Đỏ, 8 Vàng. Lấy Ngẫu Nhiên 8 Viên. Tính Xác Suất Để 8 Viên Lấy Ra Đủ 3 Màu

9
0
gởi Hủy

 54000 đồng.


Đúng 0

bình luận (0)

Đáp số : 54000 đồng

Bạn tham khảo nha

https://olm.vn/hoi-dap/detail/781238409.html


Đúng 0
comment (0)

Số cái bát đem buôn bán là: 

600-69=531 ( cái chén bát )

Sô tiền bán 531 cái bát với giá 6000 đồng là:

531×6000=3186000531×6000=3186000 (đồng)

Coi giá vốn cài bát là 100%

Số tiền bán bát chiếm số phần trăm số tiền vốn là:

100%+18%=118%100%+18%=118% (tiền vốn)

Số tiền vốn là:

3186000:118×100=27000003186000:118×100=2700000 (đồng)

Số tiền download 1 cái bát là:

2700000:60=45000 (đồng)

Ta có 1 tá=12 cái

Số tiền download mỗi tá bát là:

45000×12=54000045000×12=540000 (đồng)

Đáp số: 540000 đồng

Chúc các bạn học tốt !!!


Đúng 0
phản hồi (0)

Một người mua 600 chiếc bát.Khi vận chuyển bao gồm 69 dòng bị vỡ.Mỗi chiếc bát còn lại người đó bán với giá 6 000đ và được lãi 18% đối với số tiền mua bát.Hỏi fan đó mua chén hết từng nào tiền?


Lớp 5 Toán
3
0
Gửi hủy

Số bát bán với giá 6000 đồng là 600-69=531(đồng)Số tiền bán tốt là 531x6000=3186000 đồng3186000 là 118% của giá download 600 bát đề nghị 100% giá download 600 chén là3186000 : 118% x 100% =2700000 đồngVậy giá tải 1 bát là 2700000 : 600 = 4500 đồngĐáp số: 54000 đồng


Đúng 0

phản hồi (0)

54000 đồng


Đúng 0
bình luận (0)
54000 đồng
Đúng 0
phản hồi (0)

Bài3:Một người tiêu dùng 600 cái chén bát . Khi chuyên chở đã gồm 69 cái chén bát bị tan vỡ . Mỗi dòng bát còn lại người đó bán với giá 6000 đồng và được lãi 18% đối với số chi phí mua chén . Hỏi giá download mỗi tá chén bát là bao nhiêu đồng


Lớp 5 Toán
2
0
Gửi bỏ

Số bát còn sót lại là: 600-69=531 (cái)

Tổng số tiền fan đó buôn bán 531 cái chén bát là: 531*6000=3186000 (đồng)

Tổng số tiền người đó thiết lập 600 cái chén là: (frac3186000100\%+18\%=frac3186000118\%=frac3186000118x100=2700000left(đồng ight))

Giá download mỗi cái chén là: 2700000:600=4500 (đồng)

Đáp số: 4500 (đồng)


Đúng 0

comment (0)

mìn ko bt


Đúng 0
comment (0)

Lớp học tập trực đường

Toán 5 - Cô hiền tiếng Việt 5- Cô Tú Anh giờ Anh 5- Cô Uyên

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)
Xem thêm: Chẳng Quan Trọng Những Thứ Sang Giàu, Lời Bài Hát Hóa Tương Tư

olm.vn hoặc hdtho
american-home.com.vn