Một Nhà Máy Sản Xuất Trong 4 Ngày Được 680

     
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh học tập Ngữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

một nhà máy sản xuất trong 4 ngày được 680 loại tivi. Hỏi vào 7 ngày xí nghiệp sản xuất đó cung cấp được bao nhiêu chiếc tivi, biết số truyền ảnh sản xuất hàng ngày là như nhau?


*

*

một ngày xí nghiệp sản xuất sản xuất được:

680:4=170(chiếc)

bảy ngày xí nghiệp sản xuất sản xuất được:

170 x 7 =1190(chiếc)

đáp số: 1190 loại tivi


Mỗi ngày nhà máy sản suất được :

680 : 4 = 170 ( mẫu )

Vậy 7 ngày xí nghiệp sản suất được :

170 x 7 = 1190 ( chiếc )

Đáp số : 1190 cái ti vi


Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó bao gồm câu trả lời mà chúng ta cần!

Một nhà máy sản xuất sản suất trong 4 ngày được 680 dòng tivi . Hỏi trong 7 ngày xí nghiệp đó tiếp tế được từng nào chiếc tivi , biết số tivi sản xuất mỗi ngày là như nhau


bài giải

1 ngày nhà máy sản xuất sản xuất được là :

680 : 4 = 170 ( dòng )

7 ngày nhà máy sản xuất sản xuất được là :

170 x 7 = 1190 ( cái )

Đ/S : ..............

Bạn đang xem: Một nhà máy sản xuất trong 4 ngày được 680

chúc chúng ta nhí Họa sĩ luôn luôn hok giỏi nhé !


7 ngày thì xí nghiệp đó cấp dưỡng được số tv là :

680 : 4 x 7 = 1190 ( chiếc )

Đ/S : 1190 dòng ti vi

Hok giỏi .

# MissyGirl #


MỘT NHÀ MÁY SẢN XUẤT vào 4 NGÀY ĐƯỢC 680 TIVI.HỎI trong 7 NGÀY NHÀ MÁY ĐÓ SẢN XUẤT ĐƯỢC BAO NHIÊU CHIẾC TIVI,BIẾT SỐ truyền hình SẢN XUẤT MỖI NGÀY LÀ NHƯ NHAU ?


1 ngày thì nhà máy đó cấp dưỡng dược số tivilà :

680 : 4= 170 ( tivi)

7 ngày thì nhà máy sản xuất đó chế tạo được số truyền họa là :

170 x 7 =1190( tivi)

Đáp số 1190 tivi


Một nhà máy sản xuất trong 4 ngày cung cấp được 680 ti vi. Hỏi vào 7 ngày nhà máy sản xuất đó sản xuất được từng nào chiếc tivi, biết số ti vi mỗi ngày sản xuất như nhau...............................................................................................................................................................................................................................Giúp mình với...

Một xí nghiệp trong 4 ngày chế tạo được 680 ti vi. Hỏi trong 7 ngày xí nghiệp đó sản xuất được bao nhiêu chiếc tivi, biết số ti vi hàng ngày sản xuất như nhau.

..........................................................................

Xem thêm: Giải Toán Đố Lớp 3 - 6 Dạng Bài Tập Toán Lớp 3 Theo Từng Chủ Đề

..........................................................................

..........................................................................

Giúp mình với TvT


một ngày nhà máy sản xuất sản xuất được:

680:4=170(chiếc)

bảy ngày nhà máy sản xuất sản xuất được:

170 x 7 =1190(chiếc)

đáp số: 1190 cái tivi


Một nhà máy sản xuất vào 4 ngày được 680 chiếc tv . Hỏi vào 7 ngày xí nghiệp đó chế tạo được bao nhiêu chiếc ti vi , biết số tv sản xuất mỗi ngày là như nhau


mỗi ngày chế tạo được số TV là 680:4=170(chiếc)

7 ngày chế tạo được số TV là 170x7=1190(chiếc)

Đ/S................................

Xem thêm: Lời Bài Hát 5 Anh Em Trên 1 Chiếc Xe Tăng Lời, Lời Bài Hát Năm Anh Em Trên Chiếc Xe Tăng


một xí nghiệp trong 4 ngày cung cấp được 680 loại ti vi. Hỏi vào 7 ngày nhà máy sản xuất đó cung ứng được bao nhieu cái ti vi, biết số ti vi sản xuất mỗi ngày là đồng nhất ?


Bài 2 : Một nhà máy trong 4 ngày cấp dưỡng được 680 ti vi. Hỏi vào 7 ngày nhà máy sản xuất đó chế tạo được bao nhiêu chiếc ti vi, biết số ti vi hàng ngày sản xuất đồng nhất .


giải

1 ngày nhà máy sản xuất đó sản xuất được số ti vi la :

680 : 4 = 170 ( ti vi)

7 ngày xí nghiệp đó cung ứng được số tv là

170 x 7 = 1190 ( ti vi )

đáp số : 1190 ti vi

tk nha


Trong 1 ngày xí nghiệp sản xuất đó phân phối được

680 : 4 = 170 ( tv )

TRong 7 ngày nhà máy sản xuất được

170 x 7 = 1190 ( ti vi )

Đáp số : 1190 ti vi

k mik nha,chúc các bạn học tốt


Một nhà máy sản xuất trong 4 ngày chế tạo được 680 ti vi. Vào 7 ngày xí nghiệp sản xuất đó chế tạo được từng nào chiếc ti vi, biết số ti vi hàng ngày sản xuất như nhau?

A. 1190

B. 170

C. 1910

D. 107


Một xí nghiệp sản xuất vào 4 ngày được 680 mẫu ti vi. Hỏi vào 7 ngày xí nghiệp đó phân phối được từng nào chiếc ti vi, biết số tv sản xuất môĩ ngày là như nhau?


Số ti vi sản xuất trong 1 ngày là :680 : 4 = 170 ( tv )Số tv sản xuất vào bảy ngày là :170 x 7 = 1190 ( ti vi )Đáp số : 1190 ti vi


một xí nghiệp sản xuất sản xuất trong 4 ngày được 680 chiếc tv . Hỏi vào 7 ngày nhà máy sản xuất dó cấp dưỡng được bao nhiêu tv , biết số ti vi hàng ngày sản xuất la tương đồng ?


Giải

1 ngày cấp dưỡng được số ti vi là :

680 : 4 = 170 ( mẫu )

7 ngày sản xuất được số tv là :

170 * 7 = 1190 ( mẫu )

Đáp số : 1190 cái ti vi


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên