100 ĐỀ THI TOÁN LỚP 4 NĂM 2021

     

Bài 1.

Bạn đang xem: 100 đề thi toán lớp 4 năm 2021

Đầu năm học đơn vị trường tải cho khối 4 là 625 vở phân chia cho bố lớp. Biết 4A bao gồm 38 học sinh, lớp 4B bao gồm 42 học sinh, lớp 4C gồm 45 học sinh, mỗi em được download số vở bởi nhau. Hỏi từng lớp mua bao nhiêu vở

Phân tích: tự số học viên 3 lớp ta kiếm được tổng số học sinh khối 4. Vì chưng mỗi học viên được số vở bằng nhau nên ta tìm được số vở mỗi học sinh được mua, từ kia ta đi tính số vở mỗi lớp được mua.

Giải:

Số học sinh 3 lớp là: 38 + 42 + 45 = 125 (học sinh)

1 học viên được cài đặt số vở là: 625 : 125 = 5 (vở)

Lớp 4A được mua: 5 x 38 = 190 (vở)

Lớp 4B được mua: 5 x 42 = 210 (vở)

Lớp 4C được mua: 5 x 45 = 225 (vở)

Bài 2. Cô giáo chia 720 quyển vở cho 3 lớp. Biết 3 lần số vở của lớp 4A bằng hai lần số vở của lớp 4B, 5 lần số vở của lớp 4B bằng 3 lần số vở của lớp 4C. Tìm kiếm số vở của mỗi lớp.

Giải:

Theo đề bài xích ta gồm nếu biểu lộ số vở 4B là 3 phần thì số vở của lớp 4A là 2 phần, số vở của lớp 4C là 5 phần. Ta bao gồm sơ đồ:

*

Tổng số phần đều bằng nhau là: 2 + 3 + 5 = 10 (phần)

Số vở 4A là: 720 : 10 x 2 = 144 (quyển)

Số vở 4B là: 144 : 2 x 3 = 216 (quyển)

Số vở 4C là: 216 : 3 x 5 = 360 (quyển)

Bài 3. Hai nhóm thiếu niên chi phí phong, team 1 có 4 phân đội, nhóm 2 bao gồm 5 phân đội. Đội 1 kém team 2 là 12 bạn. Biết số team viên từng phân đội bởi nhau, tính coi cả nhị đội gồm bao nhiêu đội viên?

Phân tích: Vì đội 2 nhiều hơn thế nữa đội một là 1 phân đội, mà đội 2 nhiều hơn thế nữa đội một là 12 bạn nên số các bạn 1 phân team là 12 bạn. Từ kia ta tính được số đội viên từng đội.

Giải:

Số phân đội của đội 2 hơn nhóm 1 là:

5 – 4 = 1 (phân đội)

Đội 1 kém đội 2 là 12 bạn, vậy 1 phân đội gồm 12 bạn.

Số đội viên nhóm 1 là: 12 x 4 = 48 (bạn)

Số team viên nhóm 2 là: 12 x 5 = 60 (bạn)

Số nhóm viên của cả hai đội là: 48 + 60 = 108 (bạn)

Bai 4. Một siêu thị bán xà phòng, buổi sáng bán được 5 thùng, buổi chiều bán được 5 hộp. Biết buổi sáng sớm bán nhiều hơn buổi chiều 100 gói và số gói ở mỗi thùng buổi sáng nhiều gấp đôi số gói nghỉ ngơi mỗi hộp buổi chiều. Hỏi buổi sáng, buổi chiều bán tốt bao nhiêu gói xà phòng?

Giải:

Buổi sáng bán nhiều hơn buổi chiều: 5 x 2 – 5 = 5 (hộp buổi chiều)

1 hộp buổi chiều tất cả số gói là: 100 : 5 = đôi mươi (gói)

Số gói bán buổi sáng sủa là: trăng tròn x 5 x 2 = 200 (gói)

Số gói phân phối buổi chiều là: 20 x 5 = 100 (gói)

Bài 5. tất cả 4 đoàn xe, đoàn 1 gồm những xe, từng xe chở được 15 tạ, đoàn 2 gồm những xe, mỗi xe chở được 2 tấn, đoàn 3 gồm các xe, mỗi xe chở được 25 tạ và đoàn 4 gồm những xe, từng xe chở được 3 tấn. Cả bốn đoàn chở được 450 tạ gạo. Tính xem từng đoàn chở bao nhiêu tạ gạo, biết số xe cộ của 4 đoàn bởi nhau.

Giải:

2 tấn = đôi mươi tạ

3 tấn = 30 tạ.

Vì số xe pháo của 4 đoàn cân nhau nên ta trả sử mỗi đoàn đều có 1 xe thì số tạ gạo chở được là:

15 + trăng tròn + 25 + 30 = 90 (tạ)

Số xe từng đoàn là: 450 : 90 = 5 (xe)

Đoàn 1 chở được: 15 x 5 = 75 (tạ)

Đoàn 2 chở được: đôi mươi x 5 = 100 (tạ)

Đoàn 3 chở được: 25 x 5 = 125 (tạ)

Đoàn 4 chở được: 30 x 5 = 150 (tạ)

Bài 6. trong một dịp kiểm tra, tía lớp 4A, 4B, 4C được tất cả 130 điểm 10. Biết số điểm 10 của lớp 4B gấp hai số điểm 10 của lớp 4A cùng gấp rưỡi số điểm 10 của lớp 4C. Tính xem từng lớp bao gồm bao nhiêu điểm 10.

Giải:

Vì số điểm 10 của lớp 4B gấp hai số điểm 10 của lớp 4A cùng gấp rưỡi số điểm 10 của lớp 4C với tổng số điểm 10 là 130 đề nghị ta tất cả sơ thiết bị : ( biểu lộ số điểm 10 của lớp 4B là 6 phần bằng nhau), thì số điểm 10 của lớp 4A là 3 phần với số điểm 10 của lớp 4C là 4 phần như thế.

*

Số điểm 10 lớp 4A là:

130 : (6 + 4 + 3) x 3 = 30 (điểm)

Số điểm 10 lớp 4B là: 30 x 2 = 60 (điểm)

Số điểm 10 lớp 4C là: 130 – 60 – 30 = 40 (điểm)

Bài 7. Cô giáo download vở cho học viên 66 000 đồng, gồm cha loại 200 đồng, 400 đồng với 500 đồng một quyển. Số tiền download vở mỗi nhiều loại đều bằng nhau. Hỏi mỗi loại tất cả bao nhiêu quyển vở?

Giải:

Vì số tiền mua mỗi các loại vở đều bằng nhau nên:

Số tiền thiết lập mỗi nhiều loại vở là: 66 000 : 3 = 22 000 (đồng)

Số vở loại 200 đồng là: 22 000 : 200 = 110 (quyển)

Số vở nhiều loại 400 đồng là: 22 000 : 400 = 55 (quyển)

Số vở nhiều loại 500 đồng là: 22 000 : 500 = 44 (quyển)

Bài 8. Hai người công nhân được thưởng 96 000 đồng. Biết 1/3 tiền thưởng của người đầu tiên bằng 1/5 tiền thưởng của fan thứ hai. Hỏi mọi người được thưởng bao nhiêu?

Giải:

Vì 1/3 số tiền thưởng của người thứ nhất bằng 1/5 số chi phí thưởng của bạn thứ hai với tổng số tiền thưởng của 2 người là 96 000 đồng đề nghị ta có sơ đồ:

*

Số tiền thưởng của người thứ nhất là: 96000 : (3 + 5 ) x 3 = 36 000 (đồng)

Số chi phí thưởng của tín đồ thứ hai là: 96000 – 36000 = 60000 (đồng)

Bài 9. cho 3 số gồm tổng bởi 550. Biết số đầu tiên bằng 1/2 số vật dụng ba, số thứ tía gấp 3 lần số thứ hai. Tìm ba số đó.

Giải:

Vì số đầu tiên bằng 1/2 số trang bị 3, số thứ tía gấp 3 lần số thứ 2 nên thể hiện số thứ cha là 6 phần đều nhau thì số thứ nhất sẽ là 3 phần như thế, số sản phẩm hai vẫn là 2 phần như thế.

Xem thêm: 1 Tấn Bằng Bao Nhiêu Niutơn, 1N (Newton) Bằng Bao Nhiêu Kg, G, Tạ, Tấn

Tổng của chúng bởi 550 yêu cầu ta tất cả sơ đồ:

*

Tổng số phần bởi nhau: 3 + 2 + 6 = 11 (phần)

Số thứ 1 là: 550 : 11 x 3 = 150

Số thiết bị 3 là: 150 x 2 = 300

Số thứ hai là: 300 : 3 = 100

Bài 10. Hai xí nghiệp A cùng B có 2550 công nhân. Nếu thêm vào nhà máy sản xuất B 200 người và giảm sút ở nhà máy A 200 người thì lúc ấy số công nhân ở nhà máy sản xuất A đã bằng 1/2 số công nhân ở trong phòng máy B. Tìm xem ban đầu mỗi xí nghiệp sản xuất có bao nhiêu công nhân.

Giải:

Thêm vào xí nghiệp B 200 người, giảm nhà máy A 200 người thì tổng số công nhân hai xí nghiệp sản xuất vẫn là 2550 người. Số người công nhân ở mỗi nhà máy sau khoản thời gian đã đổi khác biểu thị theo sơ đồ vật sau:

*

Số công nhân ở xí nghiệp sản xuất A sau thời điểm giảm 200 bạn là:

2550 : ( 1 + 2 ) = 850 (người)

Số công nhân thuở đầu ở nhà máy sản xuất A là:

2550 – 1050 = 1500 (người)

Bài tập tự luyện.

Bài 1. An đi tự nhà tới trường mất trăng tròn phút, tự trường đến câu lạc cỗ thiếu niên mất 25 phút, quãng mặt đường từ trường mang đến câu lạc bộ dài ra hơn nữa quãng đường từ nhà mang lại trường là 325m. Hỏi trường đoản cú nhà cho trường dài từng nào mét? tự trường đến câu lạc cỗ dài từng nào mét?

Bài 2. Tìm nhị số có tổng là 1991 cùng thương của bọn chúng là 1990.

Bài 3. mẹ có 10 200 đồng tất cả 3 một số loại tiền : nhiều loại 200 đồng, nhiều loại 500 đồng với 1000 đồng. Biết số tờ mỗi loại bằng nhau, tính xem từng loại có bao nhiêu đồng.

Bài 4. Một shop bán được 150 000 đồng tiền hàng, trong số ấy 1/3 tiền bán hàng may mặc bởi ½ tiền bán hàng nhôm cùng bằng 01/05 tiền bán sản phẩm điện. Hỏi cửa hàng đó đã bán tốt bao nhiêu tiền sản phẩm mỗi loại?

Bài 5. có hai thùng kẹo. Giả dụ thêm 200 gói vào thùng trước tiên thì số gói kẹo ở nhì thùng bằng nhau, trường hợp thêm 300 gói vào thùng thứ hai thì số gói kẹo sinh hoạt thùng máy hai sẽ gấp rất nhiều lần số kẹo ngơi nghỉ thùng sản phẩm nhất. Tìm số gói kẹo sống mỗi thùng.

Bài 6. hai kho thóc, kho A gồm 3200 tấn, kho B gồm 5600 tấn. Nếu chuyển đi ở mỗi kho cùng một số trong những thóc nào kia thì số thóc sót lại của kho B gấp đôi số thóc ngơi nghỉ kho A. Tìm kiếm số thóc đã gửi đi nghỉ ngơi mỗi kho.

Bài 7. Lớp 4A cùng 4B chuẩn bị 96 000 đồng để mua phần thưởng cuối năm. Lớp 4A đã tải hết 10 000 đồng, lớp 4B mua hết 26 000 đồng lúc đó số tiền còn sót lại của lớp 4A gấp đôi số tiền còn lại của lớp 4B. Hỏi thuở đầu mỗi lớp sẵn sàng bao nhiêu tiền cài phần thưởng?

Bài 8. Tổ An với Bình mua một vài vở. Biết số vở của tổ An thấp hơn số vở của tổ Bình là 30 quyển và 1/3 số vở tổ Bình bởi ½ số vở tổ An. Tra cứu số vở tổ An, tổ Bình đã mua.

Bài 9. An và Bình có một số trong những tiền. Biết số tiền tài Bình bằng ½ số tài chánh An và Bình trường hợp thêm 200 đồng, An gồm thêm 1600 đồng thì lúc đó số tiền của An sẽ gấp 3 lần số tiền vàng Bình. Tìm số tiền lúc đầu của mỗi người.

Bài 10. vào một trường ngoại ngữ học buổi tối số fan học tiếng Đức bởi ½ số fan học tiếng Pháp, số người học giờ Pháp bởi 1/3 số người học giờ đồng hồ Anh. Hỏi mỗi ngoại ngữ có bao nhiêu fan học, biết số bạn học giờ Anh nhiều hơn số tín đồ học giờ đồng hồ Đức là 100 người?

Bài 11.

Xem thêm: Top 12 Bài Văn Cảm Nghĩ Về Sách Vở Mình Đọc Và Học Hằng Ngày (Lớp 7) Hay Nhất

bố người đi bằng ba loại xe khác biệt từ A mang lại B. Thời hạn người trước tiên đi bằng 1/3 thời gian người thứ ba đi với bằng 50% thời gian fan thứ nhì đi. Biết 1 giờ fan thứ nhị đi được 24km và thời gian người thứ cha đi là 135 phút, tính quãng con đường AB.