Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Độ Dài Đáy Lớn Bằng Chiều Cao

     
*

Một thửa ruộng hình thang tất cả độ nhiều năm đáy bự là 75m. Đáy bé xíu bằng 2/5 đáy khủng và chiều cao bằng trung bình cùng hai đáy. Tính diện tích s thửa ruộng đó.

Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình thang có độ dài đáy lớn bằng chiều cao


*

Đáy nhỏ bé là :

75 x 2/5 = 30 ( m )

Chiều cao là :

( 75 + 30 ) : 2 = 52,5 ( m )

Diện tích là :

( 75 + 30 ) x 52,5 : 2 = 2756,25 ( m2 )

Đ/s : 2756,25 m2


*

đáy nhỏ nhắn của thửa ruộng là

75x2/5=30

trung bình cộng hai đáy là

<75+30>:2=52.5

vậy chiều cao bằng 52.5m

diện tích của thửa ruộng là

<75+30>x52.5:2=2756.25

đ/s:2756.25 m2


Đáy nhỏ bé là :

75 x 2/5 = 30 ( m )

Chiều cao là :

( 75 + 30 ) : 2 = 52,5 ( m )

Diện tích là :

( 75 + 30 ) x 52,5 : 2 = 2756,25 ( m2 )

Đ/s : 2756,25 m2


Một thửa ruộng hình thang có độ nhiều năm đáy phệ là 75m. Đáy nhỏ nhắn bằng 2/5 đáy to và độ cao bằng trung bình cộng hai đáy. Tính diện tích s thửa ruộng đó.


Một thửa ruộng hình thang tất cả độ dài đáy bự là 75m dạy nhỏ nhắn bằng 2_5 dây mập và độ cao bằng trung bình cùng 2 đáy. Tính diện tích thửa ruộng đó


một thửa ruộng hình thang tất cả độ lâu năm đáy khủng là 75m đáy bé xíu bằng 3 phần 5 đáy lớn và độ cao bằng trung bình cùng hai đáy 

a, tính diện tích s thửa ruộng kia ?

b, bạn ta mở rộng đáy bự về một phía phải diện tích tăng lên là 120m vuông tính độ lâu năm đoạn không ngừng mở rộng ?


1. Tính diện tích s hình thang, biết trung bình cộng độ nhiều năm hai đáy là 4m 2dm; độ cao là 2,5m.2. Một thửa ruộng hình thang tất cả đáy bự 120m, đáy bé bằng 2/3 đáy lớn, chiều cao bằng ba phần tư đáy bé, Tính diện tích thửa ruộng đó.3. Mang đến hình thang ABCD có diện tích là 300m2. Tính tổng độ dài hai đáy, biết chiều cao hình thang là 12m.4. Một thửa ruộng hình thang tất cả đáy mập là 84m, đáy nhỏ bằng 85% đáy lớn, độ cao bằng 2/3 đáy nhỏ. Vừa đủ trong một năm cứ 1ha thu được 6500kg thóc. Tính số thóc thu...
Đọc tiếp

1. Tính diện tích hình thang, biết trung bình cùng độ nhiều năm hai lòng là 4m 2dm; chiều cao là 2,5m.

2. Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy khủng 120m, đáy bé bởi 2/3 đáy lớn, chiều cao bằng 3 phần tư đáy bé, Tính diện tích s thửa ruộng đó.

Xem thêm: Các Dạng Toán Phương Trình Có Dạng A B C=0, Cách Nhẩm, Thể Loại:Thứ Tự Món Ăn Theo Abc/0

3. đến hình thang ABCD có diện tích là 300m2. Tính tổng độ dài hai đáy, biết độ cao hình thang là 12m.

4. Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy khủng là 84m, đáy nhỏ bằng 85% đáy lớn, độ cao bằng 2/3 đáy nhỏ. Trung bình trong một năm cứ 1ha thu được 6500kg thóc. Tính số thóc nhận được trên thửa ruộng đó trong một năm.

5. Một thửa ruộng hình thang gồm đáy bự 200m, đáy bé xíu bằng 4/5 đáy phệ và lâu năm hơn chiều cao là 10m. Mức độ vừa phải cứ 100m2 thu hoạch được 60kg thóc. Hỏi bên trên thửa ruộng đó người ta thu được bao nhiêu tạ thóc?

Xin lỗi nhưng các bạn giúp mình đc ko?


Xem chi tiết
Lớp 5 Toán câu hỏi của OLM
2
0

thửa ruộng hình thang tất cả trung bình cùng hai đáy 75m đáy nhỏ nhắn kém đáy mập 24m chiều cao bằng một nửa đáy lớn. Tính diện tích s thửa ruộng


Xem chi tiết
Lớp 5 Toán câu hỏi của OLM
2
0

Câu 1: Một thửa ruộng hình thang tất cả độ lâu năm cạnh đáy béo là 75m. Đáy bé bằng 2/5 đáy phệ và độ cao bằng trung bình cùng hai đáy. Tính diện tích thửa ruộng đó

Câu 2: hiện giờ trung bình cộng của tuổi chị em và tuổi nhỏ là 24 tuổi. Tính tuổi bà mẹ hiện nay, hiểu được sau 3 năm nữa thì tuổi con bằng 2/7 tuổi mẹ


Xem chi tiết
Lớp 5 Toán câu hỏi của OLM
1
0

1 . Một thửa ruộng hình thang bao gồm độ lâu năm 2 đáy lấn lượt là 110m với 90,2m. độ cao bằng trung bình cộng của 2 đáy. Tính diện tích s thửa ruộng đó.

2 . Một thửa ruộng hình thang có đáy bự 120m, đáy bé bỏng bằng 2/3 lòng lớn. Đáy bé bỏng dài hơn chiều cao 5m. Trung bình cứ 100m vuông thu hoạch được 64,5kg thóc. Tính số kilogam thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng đó.

Xem thêm: Một Bếp Ăn Dự Trữ Gạo Đủ Cho 120 Người Ăn Trong 40 Ngày, Bài 2 Trang 21 Toán 5, Bài 2


Xem chi tiết
Lớp 5 Toán thắc mắc của OLM
2
1

một thửa ruộng hình thang vuông có trung bình cùng hai lòng là 48m. Đáy bé xíu bằng 3/5 đáy lớn. Chiều cao bằng 1/3 đáy lớn.

a, Tính diện tích s thửa ruộng?

b, tín đồ ta không ngừng mở rộng thửa ruộng thành một hình chữ nhật bằng cách kéo dài đáy bé xíu (giữ nguyên lòng lớn). Hỏi diện tích thửa ruộng tăng bao nhiêu?


Xem cụ thể
Lớp 5 Toán
1
0

Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy bự 40m , đáy bé bỏng băng 25 đáy bự , độ cao bằng trung bình cộng của hai đáy . Tính diện tích thửa ruộng kia . 


Xem cụ thể
Lớp 5 Toán thắc mắc của OLM
7
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)