NĂM NAY MẸ 32 TUỔI CON 8 TUỔI HỎI SAU MẤY NĂM NỮA THÌ TỔNG SỐ TUỔI CỦA HAI MẸ CON SẼ BẰNG 50 TUỔI

     
trang chủ Blogs trong năm này mẹ 32 tuổi con 8 tuổi hỏi sau mấy năm nữa thì tổng thể tuổi của hai chị em con sẽ bởi 50 tuổi

Mỗi năm mẹ thêm một tuổi thì nhỏ cũng thêm 1 tuổi bởi vì vậy hiệu số tuổi của hai bà bầu con không biến hóa theo thời gian. Vậy sau 5 năm nữa chị em vẫn hơn con 25 tuổi

Ví dụ 2.Bạn đã xem: trong năm này mẹ 32 tuổi nhỏ 8 tuổi hỏi sau mấy năm nữa thì tổng số tuổi của hai người mẹ con sẽ bởi 50 tuổi

bây giờ tuổi người mẹ hơn tổng cộng tuổi hai bé là 20 tuổi. Hỏi 5 năm nữa tuổi chị em hơn toàn bô tuổi của hai con là bao nhiêu tuổi?

Giải:

Sau 5 năm nữa bà mẹ thêm 5 tuổi dẫu vậy tổng số tuổi hai con thêm 10 tuổi.

Bạn đang xem: Năm nay mẹ 32 tuổi con 8 tuổi hỏi sau mấy năm nữa thì tổng số tuổi của hai mẹ con sẽ bằng 50 tuổi

Vậy sau 5 năm nữa tuổi người mẹ hơn toàn bô tuổi hai nhỏ là:

20 – (10 – 5) = 15 (tuổi)

Đáp số: 15 tuổi

Ví dụ 3. năm nay (2020) Lan 10 tuổi cùng em của Lan 5 tuổi. Hỏi Lan sinh năm nào?

Đến năm 2028 em của Lan mấy tuổi?

Giải:

Lan sinh năm: 2020 – 10 = 2010

Em Lan sinh năm: 2020 - 5 = 2015

Đến năm 2028 tuổi của em Lan là:

2028 – 2015 = 13 (tuổi)

Ví dụ 4. Tuổi của tía Mai, chị em Mai và tuổi của Mai cùng lại là 70 tuổi. Người mẹ và Mai co tất cả 35 tuổi. Cha hơn Mai 30 tuổi. Hỏi tuổi của mỗi người?

Giải:

Tuổi của ba Mai là: 70 – 35 = 35 (tuổi)

Tuổi của Mai là: 35 – 30 = 5 (tuổi)

Tuổi của bà bầu Mai là: 70 – 35 – 5 = 30 (tuổi)

Ví dụ 5. hiện giờ em 4 tuổi, anh 10 tuổi. Hỏi mấy năm nữa tuổi anh gấp đôi tuổi em?

Giải:

Anh hơn em số tuổi là: 10 – 4 = 6 (tuổi)

Đến khi anh gấp rất nhiều lần tuổi em thì anh vẫn rộng em 6 tuổi, ta có sơ đồ:


*

Tuổi anh lúc sau: 6 x 2= 12 (tuổi)

Vậy sau thời gian nữa tuổi anh gấp rất nhiều lần tuổi em là:

12 – 10 = 2 (năm)

Đáp số: 2 năm

Ví dụ 6. hiện nay con 8 tuổi, tuổi chị em gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đó mấy năm tuổi nhỏ bằng 1/5 tuổi mẹ.

Giải:

Tuổi mẹ hiện thời là: 8 x 4 = 32 (tuổi)

Mẹ hơn con số tuổi là: 32 – 8 = 24 (tuổi)

Ta tất cả sơ thiết bị tuổi bà bầu và tuổi con khi đó:


*

Tuổi con trước đó là: 24 : ( 5 – 1 ) = 6 (tuổi)

Vậy từ thời điểm cách đây số năm tuổi bé bằng 1 tháng 5 tuổi người mẹ là:

6 – 4 = 2 (năm)

Đáp số: 2 năm

Ví dụ 7.

Xem thêm: Phát Biểu Cảm Về Tác Phẩm Văn Học Cảnh Khuya Hay Nhất, Cảm Nhận Của Em Về Bài Thơ Cảnh Khuya

Tuổi của Hoa tiếp sau đây 3 năm vội 3 lần tuổi của Hoa trước đó 3 năm. Hỏi hiện thời Hoa mấy tuổi?

Gỉai:

Tuổi Hoa dưới đây 3 năm nhiều hơn tuổi Hoa trước đó 3 năm là: 3 + 3 = 6 (tuổi)

Biểu thị tuổi Hoa từ thời điểm cách đây 3 năm là một trong những phần, ta gồm sơ đồ:


*

Tuổi Hoa cách đây 3 năm là: 6 : ( 3 – 1 ) = 3 (tuổi)

Tuổi Hoa hiện nay nay: 3 + 3 = 6 (tuổi)

Đáp số: 6 tuổi

Ví dụ 8. Tuổi Tùng bằng 1/10 tuổi của ba và bởi 1/8 tuổi của mẹ. Bố hơn chị em 8 tuổi. Hỏi Tùng bao nhiêu tuổi?

Bài giải:

Biểu thị tuổi Tùng là 1 phần thì tuổi ba là 10 phần, tuổi mẹ là 8 phần. Ta bao gồm sơ đồ:


*

Tuổi của Tùng là: 8 : (10 – 8) = 4 (tuổi)

Đáp số: 8 tuổi

BÀI TẬP TỰ LUYỆN:

Bài 1. bà bầu sinh nhỏ năm người mẹ 24 tuổi. Khi tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi bé thì người mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài 2. hiện thời tuổi anh cấp 3 lần tuổi em. Hỏi khi tuổi em tăng gấp rất nhiều lần thì dịp đó tuổi anh vội mấy lần tuổi em ?

Bài 3. Mẹ hơn bé 27 tuổi. 3 năm nữa, tuổi bà mẹ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi con hiện nay.

Bài 4.

Xem thêm: Mệnh Đề Trong Tiếng Anh Là Gì, Bài 26: Mệnh Đề Và Cấu Trúc Câu

ba hơn con 32 tuổi. Khi con từng nào tuổi thì tuổi cha gấp 5 lần tuổi con?

Bài 5. Tuổi bà mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi khi tuổi nhỏ gấp lên 4 lần thì tuổi bà mẹ gấp từng nào lần tuổi con?

Bài 6. Tuổi người mẹ gấp 6 lần tuổi con. Hỏi lúc tuổi bé gấp lên 5 lần thì tuổi chị em gấp bao nhiêu lần tuổi con?

Bài 7. Mẹ hơn bé 30 tuổi. 2 năm trước, tuổi người mẹ gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi con hiện nay.

Bài 8. Hiện nay tuổi anh vội vàng 3 lần tuổi em. Hỏi khi tuổi em tăng lên gấp đôi thì tuổi anh vội vàng mấy lần tuổi em?

Bài 9. Hiện nay con 12 tuổi, tuổi chị em gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi nhỏ bằng 01/05 tuổi mẹ?

Bài 10. Hiện nay bé 6 tuổi, tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi trước đó mấy năm tuổi con bởi 1/7 tuổi mẹ?