USE "IN TODAY OR ON TODAY"?

     

Giới trường đoản cú chỉ thời hạn trong giờ Anh (prepositions of time) rất đa dạng mẫu mã vì vậy cách dùng giới từ chỉ thời hạn sẽ trở đề xuất khó khăn còn nếu không nắm được phép tắc hay cấu tạo của các giới từ bỏ thời gian. Nếu biết được cách thực hiện giới từ chỉ thời gian thì giới từ sẽ nằm trong khoảng tay. Bài viết sau trên đây sẽ chuyển ra cách dùng giới từ chỉ thời gian trong giờ đồng hồ Anh như at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to. Bọn họ cùng bắt đầu với bảng nắm tắt ngữ pháp giới từ bỏ chỉ thời gian.

Bạn đang xem: Use "in today or on today"?

*

Bảng cầm tắt ngữ pháp giới trường đoản cú chỉ thời gian at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to

BẢNG TÓM TẮT CÁCH DÙNG GIỚI TỪ CHỈ THỜI GIAN vào TIẾNG ANH
Giới TừCách dùngVí dụ
atgiờat 5 o"clock, at 4:30
buổi vào ngàyat noon, at night, at midnight, at weekend, at lunchtime, at dinnertime, at breakfast time
thời gian vào ngàyat 6 o’clock; at midnight
Kỳ nghỉ ngơi lễat Christmas; at Easter
cụm từ vắt địnhat the same time
onngày (days)on Tuesday, on her birthday, on Christmas Day
ngày + mon hoặc mon + ngàyon the 1st of January / on Feb 2nd
ngày + morning/afternoon/evening/nighton Monday morning
dịp lễ + ngàyon Easter Friday
buổi + ngày tháng (tháng ngày) buổi + tomorrowon the afternoon of Feb 2nd on the evening of tomorrow
inthángin January; in October
mùain spring; in the winter of 1990
nămin 1978; in 2009
thập kỉ, thiên niên kỉin the 1980s; in the 18th century
buổi trong thời gian ngày (ngoại lệ) - xem xét lại giới từ bỏ on nghỉ ngơi trênin the morning; in the afternoon; in the evening
khoảng thời gianin three days; in 5 minutes
thành ngữin time (kịp giờ)
Không giới từnext / last / this / every + buổi/ngày/tháng/năm…next month, next week, this afternoon…
today, tomorrow, yesterday
forhành động trong một khoảng thời gianfor 2 days
duringtrong khoảng thời gian nào đó, thì một hành động khác diễn raduring the holidays
sincemốc thời giansince tomorrow
between (and)2 điểm thời gianbetween Friday và Saturday
from … to2 điểm thời gianfrom Friday to lớn Saturday
from… till/untilfrom Friday till Saturday
from Friday untill Saturday
till/untilcho đến khi mà / tới mức màtill / until next week
wait till/untill I come
withintrong vòng khoảng tầm thời gianwithin 5 working days
not untilkhông làm gì ….trước lúc ….we didn"t eat till midnight
don"t get down till the train has stopped
aftermuộn rộng (thời gian)after school
beforesớm hơn (thời gian)before Christmas eve
bykhông muộn hơn; vào tầm khoảng hay trước (mốc thời gian)by Monday
up lớn = up untillên cho (không nhiều hơn một khoảng chừng thời gian)up to yesteday
agođiều gì đã xẩy ra trước thời gian nói5 minutes ago
pastdùng cùng với giờhalf past six
todùng với giờhalf lớn six

Cách dùng giới từ bỏ chỉ thời gian

Để áp dụng giới trường đoản cú chỉ thời hạn at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to một bí quyết đúng đắn, bọn họ phải nắm rõ cách sử dụng của chúng, bọn họ cùng tra cứu hiểu.

Cách thực hiện giới từ bỏ in on at chỉ thời gian

In on at là 3 giới từ thường chạm chán nhất trong các bài tập về giới trường đoản cú chỉ thời gian, quy tắc ghi nhớ

– at + tiếng : lúc, vào lúc

Ví dụ: at 7 o’clock : thời gian 7 giờ đồng hồ ; at Easter : vào lễ Phục sinh; at Christmas: vào lễ giáng sinh

– on + ngày: vào

Ví dụ: on Tuesday : vào máy 3 ; on Oct 17th: vào trong ngày 17/10; on the morning of tomorrow: vào sáng ngày mai

– in + tháng/mùa/năm/thập kỉ/thiên niên kỉ : trong vào

Ví dụ: in Winter: vào mùa Đông; in the 1980s: vào phần nhiều thập niên 1980

ngoại lệ: in the morning/afternoon/evening: vào buổi sáng/trưa/chiều

*

Giới từ bỏ by chỉ thời gian

– by + thời gian : vào khoảng hoặc trước thời hạn nào đó

Ví dụ: by Monday: trước thiết bị 2

By = before

Cách sử dụng giới trường đoản cú chỉ thời gian before

before + thời gian: trước, trước khi

Ví dụ: before noon, before New Year Eve, before next year

Before leaving he said goodbye lớn each of them. Trước khi đi, anh ấy chào thân ái từng người trong những họ.

Giới từ thời gian after

after + thời gian / danh tự (hiểu ngầm là thời gian): sau, sau khi

Ví dụ: after 7 pm; 30 minutes after 7 am

I’ll see you after class. Tôi sẽ gặp gỡ anh sau buổi học.

Some people believe in life after death. Một vài người tin có cuộc sống thường ngày sau lúc chết.

Giới từ bỏ chỉ thời hạn trong giờ đồng hồ anh: till/until

till / untill + thời gian / danh tự : mang đến khi, cho đến khi

Ví dụ: Up till 1918, women in Britain were not allowed to lớn vote. Đến năm 1918, thiếu phụ nước Anh chưa được phép bỏ thăm bầu.

How long is it till your baby is due? Còn bao lâu nữa là mang đến kỳ sinh nở?

Giới trường đoản cú đi với thời hạn up to

up to lớn = up until = đến, mang lại đến

Ví dụ: Up to two hundred people were on board the ship. Đến 200 người có mặt trên tàu.

We can teach dancers up lớn intermediate level here. Bạn cũng có thể dạy diễn viên múa có trình độ trung cấp tại đây.

Cách dùng giới từ thời hạn between

between …(and)…..: giữa 2 điểm thời gian

Ví dụ: There is a break of ten minutes between classes. Gồm giờ giải lao 10 phút giữa những buổi học.

The cửa hàng is closed for lunch between 12.30 & 1.30. Cửa hàng đóng cửa suốt giữa trưa giữa 12.30 – 1.30.

Xem thêm: Phát Biểu Định Luật Phân Li Của Menden, Câu 18: Bản Chất Quy Luật Phân Li Của Menđen Là

Cách dùng các giới từ chỉ thời gian from……..to, from ……till………, from……until……..

from …… khổng lồ ………, from………..till………., from………….until……….. = between : tự …….đến……..

Ví dụ: The museum is open from 9.30 to lớn 6.00 Tuesday khổng lồ Sunday. Bảo tàng mở cửa từ 9.30 mang lại 6.00 từ bỏ Thứ cha đến chủ Nhật.

Giới từ bỏ trước thời gian during

during: trong lúc, trong thời hạn –> nhấn mạnh khoảng thời hạn một sự việc xảy ra khi một hành vi khác diễn ra

Ví dụ: They work during the night và sleep by day. Họ làm việc vào đêm hôm và ngủ vào ban ngày. (Nhấn mạnh thời gian ban đêm là thời gian họ có tác dụng việc)

I woke up several times during the night. Tôi thức dây nhiều lần trong đêm.

The programme will be shown on television during the weekend. Chương trình sẽ tiến hành chiếu trên truyền hình vào thời điểm cuối tuần.

Cách sử dụng giới trường đoản cú chỉ thời gian trong giờ anh for

for + khoảng giời gian: vào khoảng thời hạn ; được dùng làm nhấn mạnh khoảng tầm thời gian ra mắt của hành vi hay sự việc nào đó.

Ví dụ: for ages: trong thời hạn dài;

I have been working as a director for 5 years. Tôi đang làm người đứng đầu được / trong 5 năm. Nhấn mạnh khoảng thời gian 5 năm, diễn ra “working…”

Sử dụng giới từ chỉ thời hạn since

since + mốc thời hạn / mệnh đề nghỉ ngơi quá khứ đơn: từ bỏ / tự khi

Ví dụ: He started working for the company when he left school, & has been there ever since (= & is still there) . Anh ấy bước đầu làm câu hỏi cho doanh nghiệp khi rời trường học, với đã ở đó tính từ lúc đó (= và vẫn sinh hoạt đó)

Giới từ thời gian tiếng anh within

within + khoảng thời gian: trong khoảng thời gian/trong khoảng chừng thời gian

Ví dụ: within three months: vào vòng bố tháng; within an hour: trong vòng một giờ

Within a short space of time you could be speaking perfect English! vào một khoảng thời hạn ngắn, bạn cũng có thể nói giờ đồng hồ Anh hoàn hảo!

Các giới trường đoản cú chỉ thời gian trong giờ anh past, to

past/ khổng lồ + giờ: thừa (qua, sau) / kém (đến, tới)

It’s a quarter to six. 6 giờ nhát 15 phút.

Trước thời gian dùng giới từ bỏ gì ago

thời gian + ago: cách/ vẫn qua / trước (đó)

Ví dụ: 2 weeks ago: từ thời điểm cách đây 2 tuần

She left the house over an hour ago. Cô ấy đã rời ra khỏi nhà hơn một giờ đồng hồ trước.

The dinosaurs died out 65 million years ago. Khủng long đã chết cách đó 65 triệu năm.

Xem thêm: Dụng Cụ Gì Dùng Để Đo Điện Năng Tiêu Thụ Ta Dùng Các Đồng Hồ Đo Theo Thứ Tự Là:

Bài tập trắc nghiệm về giới từ bỏ trong tiếng anh có đáp án

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online bao gồm đáp án (Bài 1A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online có đáp án (Bài 2A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online gồm đáp án (Bài 3A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online gồm đáp án (Bài 4A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online có đáp án (Bài 5A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online gồm đáp án (Bài 6A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online tất cả đáp án (Bài 7A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online bao gồm đáp án (Bài 8A)

100 câu bài bác tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online gồm đáp án

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh trực tuyến (Bài 9A – có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh trực tuyến (Bài 10A – bao gồm đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh trực con đường (Bài 11A – bao gồm đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online (Bài 12A – gồm đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online bao gồm đáp án (Bài 13A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online bao gồm đáp án (Bài 14A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online bao gồm đáp án (Bài 15A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online bao gồm đáp án (Bài 16A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online có đáp án (Bài 17A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online gồm đáp án (Bài 18A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online gồm đáp án (Bài 1B)

Kết luận: phương pháp dùng giới trường đoản cú chỉ thời gian trong giờ đồng hồ Anh at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up lớn mỗi từ có cách sử dụng riêng, họ cần làm rõ cấu trúc, cách làm và ý nghĩa sâu sắc của từng giới xuất phát từ một thì mới rất có thể sử dụng giới tự chỉ thời gian một cách đúng đắn được. Trong quá trình biên soạn, chắc chắn là có hồ hết thiếu sót, ý muốn nhận được đóng góp và bình luận của bạn bên dưới bài viết.