Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử X^4+4

     
*Bạn đang xem: Phân tích đa thức thành nhân tử x^4+4

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán đồ dùng lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và thôn hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
toàn bộ Toán đồ lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và xã hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

Phân tích các da thức sau thành nhân tử:

a) x^4+4 (thêm giảm cùng một hạng tử)

b) (x+1)(x+2)(x+3)(x+4)-24 (đặt đổi thay phụ)


*

*

a) (x^4+4=x^4+4x^2+4-4)

(=left(x^2+2 ight)^2-4x^2=left(x^2+2x+2 ight)left(x^2-2x+2 ight))

b)(B=left(x+1 ight)left(x+2 ight)left(x+3 ight)left(x+4 ight)-24)

(=left(x^2+5x+4 ight)left(x^2+5x+6 ight)-24)

Đặt (x^2+5x+5=t)

Khi đó ta có: (B=left(t-1 ight)left(t+1 ight)-24=t^2-25=left(t-5 ight)left(t+5 ight))

Thay quay lại ta được:

(B=left(x^2+5x ight)left(x^2+5x+10 ight)=xleft(x+5 ight)left(x^2+5x+10 ight))


phân tích nhiều thức thành nhân tử (thêm bớt cùng một hạng tử):

x^3 - 2x - 4

phân tích đa thức thành nhân tử (đặt đổi mới phụ):

x^4 + 2x^3 + 5x^2 + 4x - 12


#)Giải :

(x^3-2x-4)

(=x^3+2x^2-2x^2+2x-4x-4)

(=x^3+2x^2+2x-2x^2-4x-4)

(=xleft(x^2+2x+2 ight)-2left(x^2+2x+2 ight))

(=left(x-2 ight)left(x^2+2x+2 ight))

(x^4+2x^3+5x^2+4x-12)

(=x^4+x^3+6x^2+x^3+x^2+6x-2x^2-2x-12)

(=x^2left(x^2+x+6 ight)+xleft(x^2+x+6 ight)-2left(x^2+x+6 ight))

(=left(x^2+x+6 ight)left(x^2+x-2 ight))

(=left(x^2+x+6 ight)left(x-1 ight)left(x+2 ight))
Xem thêm: Câu Hỏi Hỗn Hợp X Gồm Na Ba Na2O Và Bao, Hỗn Hợp X Gồm Na, Ba, Na2O Và Bao

Câu 1.

Đoán được nghiệm là 2.Ta giải như sau:

(x^3-2x-4)

(=x^3-2x^2+2x^2-4x+2x-4)

(=x^2left(x-2 ight)+2xleft(x-2 ight)+2left(x-2 ight))

(=left(x-2 ight)left(x^2+2x+2 ight))


(=x^4+2x^2+1-left(sqrt2x ight)^2)

(=left(x^2+1 ight)^2-left(sqrt2x ight)^2)

(=left(x^2+1-sqrt2x ight)left(x^2+1+sqrt2x ight))


(x^4+1)

(=x^4+2x^2+1-2x^2)

(=left(x^2+1 ight)^2-left(xsqrt2 ight)^2)

(=left(x^2-xsqrt2+1 ight)left(x^2+xsqrt2+1 ight))


a)x3+x2+4

=x3-x2+2x+2x2-2x+4

=x(x2-x+2)+2(x2-x+2)

=(x+2)(x2-x+2)

b)x3-2x-4

=x3+2x2+2x-2x2-4x-4

=x(x2+2x+2)-2(x2+2x+2)

=(x-2)(x2+2x+2)


giải hộ mình bài bác phân tích đa thức thành nhân tử theo phong cách thêm sút hạng tử này vs:

a, x^3 + x^2 +4

b, a^4 + 4b^4

c, x^3 - 2x -4

d, x^4 + 2x^2 -24


phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp thêm bớt hạng tử để xuất hiện thêm hằng đăng thức

x^4 + x^2 +1

phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách thức thêm hạng tử để xuất hiện thừa số chung

x^5 - x^4 - 1

x - x^10 + x^5 + 1


phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương thức thêm sút hạng tử để xuất hiện hằng đăng thức

x^4 + x^2 +1

phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách thức thêm hạng tử để mở ra thừa số chung

x^5 - x^4 - 1

x - x^10 + x^5 + 1


(x^3+x^2+4)

(=left(x^3+2x^2 ight)-left(x^2+2x ight)+left(2x+4 ight))

(=x^2.left(x+2 ight)-x.left(x+2 ight)+2.left(x+2 ight))

(=left(x+2 ight).left(x^2-x+2 ight))


(x^8+x^4+1)

(=x^4.left(x^4+1 ight)+left(x^4+1 ight)-x^4)

(=left(x^4+1 ight).left(x^4+1 ight)-left(x^2 ight)^2)

(=left(x^4+1 ight)^2-left(x^2 ight)^2)

(=left(x^4+1-x^2 ight).left(x^4+1+x^2 ight))


x8+4:Bạn thêm và giảm 4x4sau đó áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai lập phương

x3+x2+4:Bạn sử dụng phương thức nhẩm nghiệm.Nếu các bạn chưa biết cách thức này thì các bạn lên mạng tìm kiếm là được.
Xem thêm: Giải V Ở Châu Phi Môi Trường Địa Trung Hải Nằm Ở Bài Tập Địa Lí 7

tất cả Toán vật dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và làng hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên