Phép Chia Có Dư Lớp 6

     

Phép trừ với Phép chia là nội dung bài 6 SGK lớp 6 tập 1 trang 23, 24. Ở đây bạn sẽ được học tập về phép trừ nhì số từ bỏ nhiên, phép phân tách hết với phép chia gồm dư. Quanh đó ra, các bạn còn được tìm hiểu thêm lời giải bài bác 41, 42, 43, 44, 45, 46 trang 23, 24 SGK Toán 6 – tập 1.

Bạn đang xem: Phép chia có dư lớp 6


Lý thuyết Phép Trừ và Phép ChiaTrả lời thắc mắc bài 6 SGK toán lớp 6 tập 1 trang 21Giải bài tập 41, 42, 43, 44, 45, 46 trang 23, 24 SGK Toán 6 – tập 1

Lý thuyết Phép Trừ cùng Phép Chia

1. Phép trừ nhị số tự nhiên

Cho hai số tự nhiên a với b, nếu gồm số tự nhiên và thoải mái x sao cho b + x = a thì ta gồm phép trừ a – b = x.

Trong đó: a là số bị trừ, b là số trừ, x là hiệu.

Tổng quát: (số vị trừ) – (số trừ) = hiệu.

Lưu ý:

– giả dụ b + x = a thì x = a – b và b = a – x.

– giả dụ x = a – b thì b + x = a và b = a – x.

Xem thêm: Bài 34 Trang 87 Sgk Toán 6 Tập 2, Bài 34 Trang 87

– Điều kiện để thực hiện được phép trừ là số bị trừ phải to hơn hay thông qua số trừ.

Ví dụ:

14 – 2 = 12

a – 0 = a

6 – 3 = 3

b – b = 0

2. Phép chia hết cùng phép chia gồm dư

Cho hai số tự nhiên a và b, trong các số ấy b ≠ 0 nếu tất cả số thoải mái và tự nhiên x thế nào cho b.x = a thì ta nói a phân chia hết mang lại b và ta tất cả phép phân tách hết là a : b = x.

Trong đó: a là số bị chia, b là số chia và x là thương.

Vậy (số bị chia) : (số chia) = thương.

Xem thêm: Mao Ốc Vị Thu Phong Sở Phá Ca, Bài Ca Nhà Tranh Bị Gió Thu Phá ()

Tổng quát: Cho hai số tự nhiên a cùng b, trong những số đó b ≠ 0 ta luôn tìm kiếm được hai số tự nhiên và thoải mái là q với r tốt nhất sao cho:

a = b.q + r trong những số ấy 0 ≤ r Trả lời thắc mắc bài 6 SGK toán lớp 6 tập 1 trang 21

Câu hỏi 1 Toán 6 Tập 1 bài 6 trang 21

Điền vào nơi trống:

a) a – a = …;

b) a – 0 = …;

c) Điều kiện để có hiệu a – b là …

Giải

a) a – a = 0

b) a – 0 = a

c) Điều kiện để sở hữu hiệu a – b là a > b

Câu hỏi 2 Toán 6 Tập 1 bài 6 trang 21

Điền vào vị trí trống:

a) 0 : a = … (a ≠ 0);

b) a : a = … (a ≠ 0);

c) a : 1 = …

Giải

a) 0 : a = 0 ( a ≠ 0)

b) a : a = 1 ( a ≠ 0)

c) a : 1 = a

Câu hỏi 3 Toán 6 Tập 1 bài xích 6 trang 22

Điền vào ô trống ở các trường hợp hoàn toàn có thể xảy ra:

*
*
*
*
*
*
*
*

Bài 46 trang 24 SGK Toán 6 – tập 1

a) vào phép phân chia cho 2, số dư hoàn toàn có thể bằng 0 hoặc 1. Trong mỗi phép chia cho 3, mang lại 4, mang lại 5, số dư rất có thể bằng bao nhiêu?

b) Dạng bao quát của số chia hết đến 2 là 2k, dạng tổng thể của số phân tách hết đến 2 dư 1 là 2k + 1 cùng với k ∈ Hãy viết dạng bao quát của số chia hết cho 3, số phân chia hết mang đến 3 dư 1, số chia hết mang lại 3 dư 2.

Giải:

a) Số dư vào phép chia một vài tự nhiên cho số tự nhiên b ≠ 0 là một số tự nhiên r