PHÉP NHÂN SỐ THẬP PHÂN

     

Phép nhân và phép chia hai số thập phân được thực hiện tương từ bỏ như so với số nguyên.

Cách nhân số thập phân

Nhân hai số thập phân dương

Cách nhân nhì số thập phân dương các em đã được học làm việc bậc đái học. Coi ví dụ dưới đây để lưu giữ lại giải pháp làm:

Ví dụ 1: Để tính tích $5,285 cdot 7,21$, ta để tính như sau:


*

Vậy: $5,285 cdot 7,21 = 38,10485$.

Lưu ý là các dấu phẩy không cần thẳng sản phẩm (khác với khi cộng hoặc trừ số thập phân). Số lượng chữ số sau dấu phẩy ngơi nghỉ tích bởi với tổng con số chữ số sau dấu phẩy ở cả hai thừa số.


Cách nhân hai số thập phân dương: