Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation


Bạn đang xem: Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất

Từ điển Hán Việt
*
淫 bộ 85 水 thủy <8, 11> U+6DEB淫 dâm yin2, yan4, yao2(Động) Ngấm, tẩm. ◎Như: tẩm dâm 浸淫 ngâm tẩm.(Động) Chìm đắm, say đắm. ◇Nguyễn Du 阮攸: Dâm thư vì chưng thắng vị hoa sở hữu 淫書猶勝爲花忙 (Điệp tử thư trung 蝶死書中) Say đắm vào sách còn hơn đa sở hữu vì hoa.(Động) Mê hoặc. ◇Mạnh Tử 孟子: Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất, thử chi vị đại trượng phu 富貴不能淫, 貧賤不能移, 威武不能屈, 此之謂大丈夫 (Đằng văn công hạ 滕文公下) Giàu sang không mê hoặc được, nghèo khó không dời đổi được, sức mạnh không khuất phục được, như thế gọi là bậc đại trượng phu.(Động) Thông gian. ◎Như: gian dâm 姦淫 dâm dục bất chính.(Tính) Lớn. ◇Thi tởm 詩經: Kí hữu dâm uy, Giáng phúc khổng di 既有淫威, 降福孔夷 (Chu tụng 周頌, Hữu khách 有客) Đã có uy quyền lớn lao, (Nên) ban mang lại phúc lộc rất dễ dàng.(Tính) Lạm, quá độ. ◎Như: dâm từ 淫辭 lời phóng đại thất thiệt, dâm lạm 淫濫 lời bừa bãi.(Tính) Tà, xấu, không chính đáng.

Xem thêm: Trong Các Giai Đoạn Tiếp Đất Quan Trọng Ở Điểm Nào ? Câu Hỏi Lí Thuyết Nhảy Xa

◎Như: dâm tà 淫邪 tà xấu, dâm bằng 淫朋 bạn bất chính. ◇Trần Quốc Tuấn 陳國峻: Hoặc thị dâm thanh 或嗜淫聲 (Dụ chư bì tướng hịch văn 諭諸裨將檄文) Có kẻ mê giọng nhảm.(Tính) Buông thả, tham sắc dục. ◎Như: dâm phụ 淫婦 đàn bà dâm đãng, dâm oa 淫娃 người nhỏ gái dâm đãng.(Tính) Lâu, dầm. Thông dâm 霪. ◇Tả truyện 左傳: Thiên tác dâm vũ 天作淫雨 (Trang Công thập nhất niên 莊公十一年) Trời làm mưa dầm.(Danh) quan hệ không chánh đáng giữa phái nam nữ. ◎Như: mại dâm 賣淫, hành dâm 行淫.(Phó) Quá, lắm. ◎Như: dâm dụng 淫用 lạm dụng, dùng quá mức độ.強淫 cưỡng dâm亂淫 loạn dâm奸淫 dâm tà


Xem thêm: Các Tác Phẩm Của Cooc Nây Mới Nhất 2022, Tác Phẩm Tiêu Biểu Của Coóc Nây

*