Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

     

- Toàn mạch là mạch điện gồm một nguồn điện gồm suấtđiện động E và điện trở vào r, hoặc gồm nhiều nguồn điện đượcghép thành bộ nguồn có suất điện động Eb, điện trở vào rbvà mạch không tính gồm những điện trở. Cần buộc phải nhận dạng loại bộ nguồnvà áp dụng công thức khớp ứng để tính suất điện động với điện trởtrong của bộ nguồn.

Bạn đang xem: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

- Mạch bên cạnh của toànmạch bao gồm thể là những điện trở hoặc những vật dẫn được xem như cácđiện trở (ví dụ như các bóng đèn dây tóc) nối liền hai rất củanguồn điện. Cần đề xuất nhận dạng và phân tích xem những điện trở này đượcmắc với nhau như thế nào (nối tiếp hay tuy vậy song). Tự đó áp dụng địnhluật Ôm đối cùng với từng nhiều loại đoạn mạch tương ứng tương tự như tính điệntrở tương tự của mỗi đoạn mạch và của mạch ngoài.

- Áp dụng định luật Ôm đối với toàn mạch để tính cườngđộ loại điện mạch chính, suất điện động của nguồn điện xuất xắc của bộnguồn, hiệu điện thế mạch ngoài, công với công suất của nguồn điện,điện năng tiêu thụ của một đoạn mạch, … mà đề bài yêu cầu.

- những công thức cần sử dụng:

$I = fracER_N + r$$E = I(R_N + r)$$U = IR_N = E - Ir$$A_ng = EIt$$P_ng = EI$$A = UIt$$P = UI$

I. Bài xích tập ví dụ

1. Bài tập 1

- Một mạch điện gồm sơ đồ như hình vẽ, trong số đó nguồn điệncó suất điện động E = 6 V và tất cả điện trở vào r = 2Ω, các điện trở R1= 5Ω, R2= 10Ω cùng R3= 3 Ω.

*

a) Tính điện trở RN của mạch ngoài.

b) Tính cường độ chiếc điện I chạy qua nguồn điện với hiệuđiện thế mạch ko kể U.

c) Tính hiệu điện thế U1 giữa hai đầu điện trở R1.

- hướng dẫn giải

a) Điện trở mạch ngoài là RN = 18 Ω.

b) Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch, tính được dòngđiện mạch bao gồm chạy qua nguồn điện

đương của mạch bên cạnh này là I = 0,3 A.

Từ kia tính được hiệu điện thế mạch xung quanh là U = 5,4 V.

c) Áp dụng định luật Ôm, tính được U1 = 1,5 V.

2. Bài bác tập 2

- Một mạch điện bao gồm sơ đồ như hình vẽ, trong số ấy nguồn điệncó suất điện động E = 12,5 V và có điện trở trong r = 0,4 Ω; trơn đènĐ1 bao gồm ghi số 12V – 6W ; bóng đèn Đ2 nhiều loại 6 V – 4,5W; Rb là một biến trở.

Xem thêm: Công Thức Tính Diện Tích Hình Bình Hành, Chu Vi Hình Bình Hành

*

a) chứng minh rằng lúc điều chỉnh biến trở Rb cótrị số là 8 Ω thì những đèn Đ1 với Đ2 sáng bình thường.

b) Tính công suất Png với hiệu suất H của nguồnđiện lúc đó.

- phía dẫn giải

Để các đèn sáng sủa bình thỖờng thì hiệu điện thế mạchngoài buộc phải là U= 12 V. Áp dụng định luật Ôm, ta tìm kiếm được dòng điện chạyqua nguồn điện bao gồm cường độ I = 1,25 A.

Từ kia suy ra dòng điện chạy qua mỗi đèn tất cả cường độđúng bởi cường độ định nấc I1 = 0,5 A; I2 = 0,75A. Vậy những đèn sáng bình thường.

b) Công suất của nguồn điện khi đó là Png=15,625 W.

Hiệu suất là H = 0,96 = 96%.

3. Bài bác tập 3

- có tám nguồn điện cùng loại với cùng suất điện động E= 1,5 V và điện trở vào r = 1 Ω. Mắc các nguồn này thành bộ nguồn hỗn hợpđối xứng gồm nhị dãy song song để thắp sáng bóng đèn một số loại 6V – 6W.

Coi rằng bóng đèn có điện trở như những khi sáng bình thường.

a) Vẽ sơ đồ mạch điện kín gồm bộ nguồn và bóng đènmạch ngoài.

b) Tính cường độ I của chiếc điện thực thụ chạy qua bóngđèn và công suất điện phường của đèn điện khi đó.

Xem thêm: Kể Về Quê Hương Em Đang Sống Năm 2021, Tả Về Quê Hương Lớp 3 (37 Mẫu)

c) Tính công suất Pb của bộ nguồn, công suất Picủa mỗi nguồn vào bộ nguồn với hiệu điện thế Ui giữa haicực của mỗi nguồn đó.