PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN ĐI QUA 3 ĐIỂM

     

Phương trình mặt đường tròn đi qua 3 điểm là công ty đề quan trọng đặc biệt trong chương trình toán học tập trung học tập cơ sở. Dưới đấy là lý thuyết và bài xích tập về phương trình đường tròn qua 3 điểm được gmailwireless.com tổng hợp, cùng khám phá nhé. 

Bài toán : Cho tía điểm không thẳng hàng A, B, C.


Bạn đang xem: Phương trình đường tròn đi qua 3 điểm


Xem thêm: Truyện Sự Hy Sinh Của Những Alice, Hitobashira Arisu (Sự Hy Sinh Của Những Alice)

Viết phương trình đường tròn ( C ) đi qua 3 đặc điểm này .

Bạn đang xem: Viết phương trình Đường tròn Đi qua 3 Điểm ko thẳng hàng, viết phương trình Đường tròn Đi qua 3 Điểm $a$(1
Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 3 Unit 3: This Is Tony, Học Tiếng Anh Lớp 3

Bạn đã đọc: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN ĐI QUA 3 ĐIỂM KHÔNG THẲNG HÀNG, VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN ĐI QUA 3 ĐIỂM $A$(1


Trường đúng theo 1: Biết tọa độ 3 điểm

*

Lý thuyết lập phương trình đường tròn đi qua 3 điểm không thẳng mặt hàng biết tọa độ 3 đỉnh

Bước 1: hotline phương trình con đường tròn (C) có dạng: (x^2+y^2-2ax-2by+c=0) cùng với a^2+b^2-c>0Bước 2: nắm tọa độ của A, B, C vào phương trình con đường tròn (C) ta được một hệ phương trình 3 ẩn a, b, c.Bước 3: Giải hệ bên trên ta được a, b và c.Bước 4: rứa a, b cùng c vừa tìm được ở cách 3 vào phương trình đường tròn (C) đã gọi ở trên ta sẽ tiến hành phương trình mặt đường tròn (C) yêu cầu tìm.Bước 1 : call phương trình đường tròn ( C ) gồm dạng : ( x ^ 2 + y ^ 2-2 ax – 2 by + c = 0 ) với a ^ 2 + b ^ 2 – c > 0B mong 2 : gắng tọa độ của A, B, C vào phương trình đường tròn ( C ) ta được một hệ phương trình 3 ẩn a, b, c. Cách 3 : Giải hệ bên trên ta được a, b với c. Cách 4 : núm a, b cùng c vừa tìm được ở bước 3 vào phương trình mặt đường tròn ( C ) đã call ở trên ta sẽ tiến hành phương trình mặt đường tròn ( C ) đề nghị tìm .Bài toán viết phương trình mặt đường tròn trải qua 3 điểm không thẳng mặt hàng A, B cùng C hoàn toàn hoàn toàn có thể phát biểu thành việc viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .

Ví dụ chũm thể:

Giải: Gọi phương trình mặt đường tròn (C) trải qua ba điểm ko thẳng sản phẩm A, B, C gồm dạng (C): (x^2+y^2-2ax-2by+c=0)

Do A, B, C cùng thuộc mặt đường tròn đề xuất thay tọa độ A, B, C theo thứ tự vào phương trình mặt đường tròn ( C ) ta được hệ phương trình