Quá Khứ Của Từ Read

     

Read chính là động từ không ít quen thuộc, bài học này sẽ liên quan trực tiếp đến cách phân chia động từ bỏ Read trong số thì tiếng Anh nhất là quá khứ của Read, không thể thiếu không ít nhiều những thí dụ giúp học viên hiểu rộng về động đến từ đặc biệt quan trọng này.

Bạn đang xem: Quá khứ của từ read

*

Read (v): đọc, hiểu

Nguyên thể Động danh tới từ Phân đến từ II

Bạn đã đọc: vượt khứ của Read – bí quyết chia động từ Read trong tiếng Anh

To read Reading Read

Quá khứ của Read – bí quyết chia động tới từ Read trong tiếng Anh

Ex : – I want to lớn read the comics . ( Tôi mong mỏi đọc truyện tranh ) . – She likes reading the funny stories . ( Cô ấy thích đọc đa số câu truyện cười cợt ) . – He has read ‘ Conan ’ for 4 years . ( Anh ấy sẽ đọc Conan khoảng chừng 4 năm ) . Vào ngữ pháp tiếng Anh, Read thường xuyên có những phương pháp chia động từ khác nhau theo thì của câu , ngôi chủ ngữ :

1. Read ở thì bây giờ đơn:


Ngôi I/You/We/They/Nsố những She/He/It/Nsố ít

Chia động tới từ read reads

Ex : – I read book everyday .

(Tôi xem sách hàng ngày).

– She often reads book . ( Cô ấy thường đọc sách ) .

2. Read nghỉ ngơi thì lúc này tiếp diễn:

Ngôi I/You/We/They/Nsố những She/He/It/Nsố ít

Chia đụng từ Am reading (I) Are reading ( You / We / They / Nsố những ) Is reading

Ex : – I am reading this letter now . ( Tôi vẫn đọc lá thư này bây giờ ) . – They are reading that book now . ( Họ vẫn đọc cuốn sách kia giờ đây ) . – She is reading that letter at the moment . ( Cô ấy vẫn đọc lá thư kia ngay bây giờ ) .

3. Read nghỉ ngơi thì thừa khứ đơn:

Ngôi I/You/We/They/Nsố những She/He/It/Nsố ít

Chia động đến từ Read Read

Quá khứ của read vào thì vượt khứ 1-1 vẫn không thay đổi với phần đa ngôi số các , số ít sẽ là : read / read . Ex : I read this book yesterday . ( Tôi đang đọc quyển sách này ngày ngày hôm qua ) .

4. Read làm việc thì quá khứ tiếp diễn:

Ngôi You/We/They/Nsố các I/She/He/It/Nsố ít

Chia động đến từ Were reading Was reading

Ex : They were reading when the phone rang .

(Họ đã đọc thì chiếc smartphone đổ chuông).

Xem thêm: Câu Chuyện Về Thầy Nguyễn Ngọc Ký, Thầy Giáo Nguyễn Ngọc Ký

5. Read ở thì lúc này hoàn thành:

Ngôi I/You/We/They/Nsố những She/He/It/Nsố ít

Chia động đến từ Have read Has read

Ex : I have read seventy pages, while he has read only ten . ( Tôi vẫn đọc đã làm được 70 trang trong khi anh ấy chỉ đọc đã được 10 trang ) .

6. Read sinh sống thì hiện tại xong tiếp diễn:

Ngôi I/You/We/They/Nsố các She/He/It/Nsố ít

Chia động từ Have been reading Has been reading

Ex : She has been reading this book . ( Cô ấy vẫn đang phát âm quyển sách này ) .

7. Read sống thì vượt khứ hoàn thành:

Ngôi I/You/We/They/Nsố những She/He/It/Nsố ít

Chia động tới từ Had read Had read

Ex : She had read that book for 4 years ago . ( Cô ấy vẫn đọc cuốn sách kia khoảng tầm chừng 4 năm ngoái ) .

8. Read sinh sống thì vượt khứ hoàn thành tiếp diễn:

Ngôi I/You/We/They/Nsố các She/He/It/Nsố ít

Chia rượu cồn từ Had been reading Had been reading

Ex : They had been reading this book before he came . ( Họ đang đọc cuốn sách này trước khi anh ấy mang đến ) .

9. Read sống thì tương lai:

Ngôi I/You/We/They/Nsố những She/He/It/Nsố ít

Chia hễ từ Will read Will read

Ex : I will read this letter . ( Tôi cũng trở nên đọc lá thư này ) .

10. Read sống thì sau này tiếp diễn:

Ngôi I/You/We/They/Nsố những She/He/It/Nsố ít

Chia động đến từ Will be reading Will be reading

Ex : I will be reading that book in Hanoi at this time tommorow . ( Tôi cũng biến thành đang hiểu quyển sách cơ ở Thành Phố thủ đô hà nội vào thời hạn này mai sau ) .

Xem thêm: Cách Lắp Rubik 2X2 Khi Bị Vỗ, Hướng Dẫn Cách Giải Rubik 2X2X2 Đơn Giản Nhất

11. Read ở thì tương lai hoàn thành:

Ngôi I/You/We/They/Nsố các She/He/It/Nsố ít

Chia động từ Will have read Will have read

Ex : She will have read this letter before 12 p. M this evening . ( Cô ấy cũng sẽ định gọi lá thư này trước 12 giờ buổi tối nay ) .

12. Read làm việc thì tương lai dứt tiếp diễn:

Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít

Chia động tới từ Will have been reading Will have been reading

Ex : mãng cầu will have been reading with her best friend for an hour by the time her parents came home . ( Na cũng trở thành định đã đọc cùng bạn bè cô ấy khoảng chừng chừng một giờ cho đến khi phụ huynh cô ấy về đơn vị ) . Tiếng Anh –