Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1, tập 2

     

Giải sách bài tập toán 5 tập 2, giải chi tiết và rõ ràng bài 149: ôn tập về đo thời gian trong SBT toán 5 tập 2 trang 87, 88. Thông qua bài học tập này, những em học tập sinh, các bậc bố mẹ sẽ thay được biện pháp làm bài xích tập nhanh chóng và dễ nắm bắt nhất
Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1, tập 2

Bài tập 1: Trang 87 vở bt toán 5 tập 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

1 cụ kỉ = …………. Năm

1 năm = …………. Tháng

1 năm (không nhuận) bao gồm …………. Ngày

1 năm (nhuận) tất cả …………. Ngày

1 tháng thường sẽ có …………. (hoặc …………. ) ngày

Tháng hai có …………. (hoặc …………. ) ngày

1 tuần lễ gồm …………. Ngày

1 ngày = …………. Giờ

1 tiếng = …………. Phút = …………. Giây

1 phút = …………. Giây =…………. Giờ

1 giây = …………. Phút = …………. Giờ

=> Giải:

1 nỗ lực kỉ = 100 năm

1 năm = 12 tháng

1 năm (không nhuận) có 365 ngày

1 năm (nhuận) có 366 ngày

1 tháng thông thường sẽ có 30 (hoặc 31 ) ngày

Tháng hai tất cả 28 (hoặc 29 ) ngày

1 tuần lễ có 7 ngày

1 ngày = 24 giờ

1 giờ đồng hồ = 60 phút

1 phút = 60 giây = $frac160$ giờ

1 giây = $frac160$ phút =$frac13600$giờ

Bài tập 2: Trang 88 vở bt toán 5 tập 2

Viết số thích hợp vào nơi chấm :

a. 1 năm 6 mon = …………. Tháng

2 phút 30 giây = …………. Giây

2 giờ 10 phút = …………. Phút

5 ngày 8 giờ đồng hồ = …………. Giờ

b. 30 tháng = …………. Năm …………. Tháng

150 phút = …………. Giờ đồng hồ …………. Phút

58 tiếng = …………. Ngày …………. Giờ

200 giây = …………. Phút …………. Giây

c. 60 phút = ………….

Xem thêm: Star - Just A Moment


Xem thêm: Lý Thuyết Về Hiệu Độ Âm Điện Là Gì, Cách Để Tính Độ Âm Điện


Giờ

30 phút = …………. Giờ đồng hồ = 0,…………. Giờ

1 giờ trong vòng 30 phút = ……,……. Giờ

75 phút = ……,……. Giờ

45 phút =3.....3.....giờ = 0,…………. Giờ

12 phút = …………. Giờ = 0,…………. Giờ

2 giờ 15 phút = ……,……. Giờ

1 giờ đồng hồ 12 phút = ……,……. Giờ

d. 60 giây = …………. Phút

90 giây = ……,……. Phút

1 phút 6 giây = ……,……. Phút

30 giây =1.....1.....phút = 0,…………. Phút

1 phút 15 giây = ……,……. Phút

1 phút 24 giây = ……,……. Phút

e. 2 giờ 18 phút = ……,……. Giờ

3 phút 48 giây = ……,……. Phút

1 tiếng 36 phút = ……,……. Giờ

1 phút 6 giây = ……,……. Phút

=> Giải:

a. Một năm 6 mon = 18 tháng

2 phút 30 giây = 150 giây

2 giờ 10 phút = 130 phút

5 ngày 8 giờ đồng hồ = 128 giờ

b. 30 mon = hai năm 6 tháng

150 phút = 2 tiếng 30 phút

58 giờ đồng hồ = 2 ngày 10 giờ

200 giây = 3 phút trăng tròn giây

c. 60 phút = 1 giờ

30 phút = $frac12$ giờ = 0,5 giờ

1 giờ 1/2 tiếng = 1,5 giờ

75 phút = 1,25 giờ

45 phút =$frac34$giờ = 0,75 giờ

12 phút =$frac15$giờ = 0,2 giờ

2 tiếng 15 phút = 2,25 giờ

1 tiếng 12 phút = 1,2 giờ

d. 60 giây = 1 phút

90 giây = 1,5 phút

1 phút 6 giây = 1,1 phút

30 giây =$frac12$phút = 0,5 phút

1 phút 15 giây = 1,25 phút

1 phút 24 giây = 1,4 phút

e. 2 tiếng 18 phút = 2,3 giờ

3 phút 48 giây = 3,8 phút

1 giờ 36 phút = 1,6 giờ

1 phút 6 giây = 1,1 phút

Bài tập 3: Trang 88 vở bt toán 5 tập 2

Viết vào chỗ chấm cho thích hợp :

Đồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ và bao nhiêu phút ?

*

=> Giải:

*

Bài tập 4: Trang 89 vở bt toán 5 tập 2

Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng :

Một ô tô dự định đi không còn quãng con đường AB lâu năm 300km. Ô tô kia đi với tốc độ 60km/giờ và đã đi được 2$frac12$ giờ. Hỏi ô tô đã đi được bao nhiêu tỷ lệ quãng đường AB ?

A. 55%

B. 50%

C. 45%

D. 60%

Hướng dẫn:

Thời gian ô tô đó đi được = 2$frac12$ = 2 tiếng 30 phút = 2,5 giờ

Vận tốc 60km/giờ

Quãng đường ô tô đi được là : tốc độ x thời gian

Ô tô đã đi được số xác suất quãng mặt đường AB là: Quãng đường xe hơi đi được : Quãng mặt đường AB x 100