Giải phương trình: 4(sin^4x + cos^4x) + √3 sin4x = 2

     
lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán đồ dùng lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và xã hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán đồ gia dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
tất cả Toán đồ dùng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và thôn hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

*

*

(4left(sin^4x+cos^4x ight)+sqrt3sin4x=2)

(4left+sqrt3sin4x=2)

(4left(1-frac12sin^22x ight)+sqrt3sin4x=2)

(4-2sin^22x+sqrt3sin4x=2)

(-2sin^22x+sqrt3sin4x=-2)

(cos4x-1+sqrt3sin4x=-2)

(cos4x+sqrt3sin4x=-1)

(frac12cos4x+fracsqrt32sin4x=-frac12)

(cosfracpi3.cos4x+sinfracpi3.sin4x=cosfrac2pi3)

(cosleft(4x- ext​​ ext​​fracpi3 ight)=cosfrac2pi3)

Phương trình lượng giác cơ bản. Em đứng vững nhé!


Đúng(0)
Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!
*

Cho hàm số:(f(x)=dfrac13x^3−dfrac12x^2−4x+6)a) Giải phương trình (f’(sin x) = 0)b) Giải phương trình (f’’(cos x) = 0)c) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ dùng thị hàm số đã mang đến tại điểm bao gồm hoành độ là nghiệm của phương trình (f’’(x) =...

Bạn đang xem: Giải phương trình: 4(sin^4x + cos^4x) + √3 sin4x = 2


Đọc tiếp

Cho hàm số:(f(x)=dfrac13x^3−dfrac12x^2−4x+6)

a) Giải phương trình (f’(sin x) = 0)

b) Giải phương trình (f’’(cos x) = 0)

c) Viết phương trình tiếp đường của đồ vật thị hàm số đã mang lại tại điểm gồm hoành độ là nghiệm của phương trình (f’’(x) = 0)


#Toán lớp 12
1
Bùi Thị Vân
Đúng(0)
chứng minh các phương trình dưới đây có nghiệm duy nhất

a)(3left(cos x-1 ight)+2sin x+6x=0)

b)(4x+cos x-2sin x-2=0)

c)(-x^3+x^2-3x+2=0)

d)(x^5+x^3-7=0)


#Toán lớp 12
1
Nguyen Thuy Hoa
Đúng(0)
Trong các phương trình sau: cos x = 5 - 3 (1); sin x = 1 - 2 (2); sin x + cos x = 2 (3), phương trình như thế nào vô nghiệm? A. (2) B. (1) C. (3) D. (1) và...
Đọc tiếp

Trong những phương trình sau: cos x = 5 - 3 (1); sin x = 1 - 2 (2); sin x + cos x = 2 (3), phương trình như thế nào vô nghiệm?

A. (2)

B. (1)

C. (3)

D. (1) và (2)


#Toán lớp 12
1
Cao Minh trung tâm
Đúng(0)

Trong các phương trình sau: cos x = 5 - 3 (1); sin x = 1 - 2 (2); sin x + cos x = 2(3), phương trình làm sao vô nghiệm?

A. (2).

B. (1).

C. (3).

D. (1) với (2).


#Toán lớp 12
1
Cao Minh trọng tâm

Chọn C

Ta có:

*
nên (1) cùng (2) tất cả nghiệm.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Cách Giải Rubik 2X2 Nâng Cao Dễ Hiểu, Hướng Dẫn Cách Giải Rubik 2X2 Theo Ortega Method

Cách 1:

Xét:

*
*
nên (3) vô nghiệm.

Cách 2:

Điều kiện có nghiệm của phương trình:sin x + cos x = 2 là:

*

(vô lý) nên (3) vô nghiệm.

Cách 3:

*
*

nên (3) vô nghiệm.


Đúng(0)

Cho hàm số f x = 1 3 x 3 - 1 2 x 2 - 4 x + 6

Giải phương trình f"(cos x) = 0


#Toán lớp 12
1
Cao Minh trung ương

Ta có: f"(x) = 2x - 1

*


Đúng(0)

Cho hàm số

f x = 1 3 x 3 - 1 2 x 2 - 4 x + 6

Giải phương trình f"(sin x) = 0.


#Toán lớp 12
1
Cao Minh trọng tâm

*

*

Do kia phương trình vô nghiệm.

Xem thêm: Triều Đình Trung Ương Thời Tiền Lê Được Tổ Chức Như Thế Nào?


Đúng(0)

Nguyên hàm tự pi/2 mang đến 0 của (sin^4x+cos^4x)dx


#Toán lớp 12
0

Giải phương trình :

(3^sin^2x+3^cos^2x=2^x+2^-2+2)


#Toán lớp 12
1
Mai Linh

(Leftrightarrowfrac3^sin^2x+33^sin^2x-4=2^2.fracx2+2^2.frac-x2-2)

(Leftrightarrowfracleft(3^sin^2x-1 ight)left(3^sin^2x-3 ight)3^sin^2x=left(2^fracx2-2^frac-x2 ight)^2)

Vì 0(lesin^2x)(le1)nên1(le3sin^2x)(le3). Suy raVế trái(le0)(le) vế đề nghị và phương trình tương đương với hệ :

(egincasesleft(3^sin^2x-1 ight)left(3^sin^2x-3 ight)=0\2^fracx2-2^frac-x2=0endcases)

Từ phương trình đồ vật 2, dễ ợt suy ra x=0 (thỏa mãn). Vậy x=0 là nghiệm tốt nhất của phương trình vẫn cho.


Đúng(0)

1.(int_0^dfracpi4dfracsin2xsqrt1+cos^4xdx)

2.(int_0^ln3dfrace^xsqrte^x+1+1dx)

3.(int_1^2dfrac3x+1sqrtx^2+3x+9dx)

4.(intlimits^dfracpi3_-dfracpi3sin xsqrt3+cos^6xdx)


#Toán lớp 12
0
xếp thứ hạng
toàn bộ Toán vật lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tuần mon Năm

american-home.com.vn


học liệu Hỏi đáp
những khóa học hoàn toàn có thể bạn thân thiết ×
Mua khóa đào tạo
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
tới giỏ hàng Đóng