Số các cặp số nguyên (x y) thỏa mãn là

     
lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán đồ dùng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thôn hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán vật dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và làng hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên
toàn bộ Toán trang bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng mạc hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

*

Dưới đây là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó bao gồm câu trả lời mà bạn cần!
*

*

cặp số (y;x) mãn nguyện là : nếu x = 2thì y = 2 = 5x4 =20.

Bạn đang xem: Số các cặp số nguyên (x y) thỏa mãn là

nếu x = 7 thì y = 0 = 10 x 2 = 20.

Vậy chỉ có 2 trường vừa lòng được bằng 20 là:

x = 2 và y= 2.

x = 7 với y = 0.


Bài 1: tất cả tất cả_____cặp số nguyên (x;y) thỏamãn 2/x/ + 3/y/ = 13.

Bài 2:Số các cặp sốnguyên (x;y) thỏa mãn nhu cầu xy + 3x = 7y + 22 là...?

mk nên gấp ạ!


1.

Xem thêm: Cách Làm Sắt Không Bị Rỉ Sét Trên Kim Loại Đơn Giản Mà Hiệu Quả

(2left|x ight|+3left|y ight|=13Rightarrowleft|x ight|=dfrac2)

(Rightarrowleft{eginmatrixleft|y ight|ledfrac133\left|y ight| ext là số lẻendmatrix ight.)(Rightarrowleft|y ight|=left1;3 ight\)

- Với(left|y ight|=1Rightarrowleft|x ight|=5Rightarrow)có 4 cặp

- Với(left|y ight|=3Rightarrowleft|x ight|=2)có 4 cặp

Tổng cộng gồm 8 cặp số nguyên thỏa mãn

2.

(xleft(y+3 ight)=7y+21+1)

(Leftrightarrow xleft(y+3 ight)-7left(y+3 ight)=1)

(Leftrightarrowleft(x-7 ight)left(y+3 ight)=1)

(Rightarrowleft(x;y ight)=left(6;-4 ight);left(8;-2 ight))có 2 cặp


Đúng(2)
1.số cặp (x;y)nguyên dương thỏa mãn nhu cầu x^2 + y^2 =13 là ..2.Tập hợp các số nguyênx thỏa mãn nhu cầu (frac3x+2)= (fracx+23) là .....(Nhập các giá trị theo sản phẩm tự tăng dần, cách nhau bởi vì dấu ";")3.Cặp số nguyên dương (x;y) thỏa mãn |(x^2 + 3) (y+1)|=16là (x;y) (....)(Nhập những giá trị theo máy tự,cách nhau do dấu ";"...
Đọc tiếp

1.số cặp (x;y)nguyên dương vừa lòng x^2 + y^2 =13 là ..

2.Tập hợp các số nguyênx vừa lòng (frac3x+2)= (fracx+23) là .....(Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần, phương pháp nhau vì dấu ";")

3.Cặp số nguyên dương (x;y) thỏa mãn |(x^2 + 3) (y+1)|=16là (x;y) (....)(Nhập những giá trị theo sản phẩm tự,cách nhau vì chưng dấu ";" )


#Toán lớp 6
7
Anh Nguyễn Lê quan lại

đố vui

1 ơi + 2 ơi = bằng mấy ơi ?

đây là mọi câu đố mẹo sau hầu như ngày học mệt nhọc


Đúng(0)
Nhok Lok Chok

4 ơi??? xuất xắc 5 ơi, mjk hok bjk chịu thảm bại nèk, pn ns đi Anh Nguyễn Lê Quan


Đúng(0)

Số các cặp số nguyên (x;y) thỏa mãn: |x - 2 | + 3. |y| = 10 là: ...

Xem thêm: Describe A Successful Small Company That You Know: Bài Mẫu Kèm Từ Vựng


#Toán lớp 6
5
lam tieu phái mạnh

X,Y=1va10;10va1;(-1)va(-10);5va2;2va5;(-2)va(-5);(-5)va(-2)


Đúng(0)
trung ngô

ko hieu


Đúng(0)

số những cặp số nguyên (x;y) thỏa mãn nhu cầu /x-2/ +3/y/ = 10 là?


#Toán lớp 6
1
Nguyễn Thị mùi hương

Đặt u =/x-2/, v=/y/

Ta bao gồm u+3v=10

Ta có những giá trị (u,v) -----> (1,3),(4,2),(7,1)

Từ đó giải các phương trình chứa dấu giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất sẽ tìm được các cặp cực hiếm x,y nguyên


Đúng(0)

số các cặp số tn (x,y) thỏa mãn: (x+3)(y+2)=20 là?


#Toán lớp 6
1
Võ hoàng anh

Giải :

(x+3)(y+2) = 20

=> x + 3 ; y + 2(in)Ư(20)

Ư(20) = 1; 2; 4; 5; 10; 20

# x + 3 = 1 ; y + 2 = 20

=> x = 1 - 3 = -2 ; y = đôi mươi - 2 = 18

#x + 3 = 2; y + 2 = 10

=>x = 2 - 3 = -1 ; y = 10 - 2 = 8

# x + 3 = 4; y + 2 = 5

=> x = 4 - 3 = 1 ; y = 5 - 2 = 3

# x + 3 = 5; y + 2 = 4

=> x = 5 - 3 = 2 ; y = 4 - 2 = 2

# x + 3 = 10 ; y + 2 = 2

=> x = 10 - 3 = 7 ; y = 2 - 2 = 0

# x + 3 = trăng tròn ; y + 2 = 1

=> x = 20 - 3 = 17 ; y = 1 - 2 = -1

Vậy x = CSLL(các tần số lượt) -2; -1; 1; 2; 7; 17 thì y = CSLL 18; 8; 3; 2; 0; -1

Đáp số :x = CSLL -2; -1; 1; 2; 7; 17 thì y = CSLL 18; 8; 3; 2; 0; -1.


Đúng(0)

Cho nhì số x, y là những cặp số nguyên sao cho: |x| + |y| = 2. Số cặp (x, y) thỏa mãn nhu cầu là


#Toán lớp 6
5
Nguyễn Ngọc Quý

Vì x,y nguyên mà |x| + |y| = 2

x , y(le)2

TH1: |x| = 0 ; |y| = 2 => gồm 2 trường hợp

TH2: |x| = 1 ; |y| = 1 => bao gồm 4 trường hợp

TH3: |x| = 2 ; |y| = 0 => bao gồm 2 trường hợp

Vậy gồm tất cả: 2 + 4 + 2= 8 ngôi trường hợp


Đúng(0)
Nguyễn chiến hạ Tùng

TH1 : x = 1 cùng y = 2

TH2 : x = -1 với y = -1

TH3 : x = -2 hoặc 2 và y = 0

TH4 : x= 0 cùng y = -2 hoặc 2

**** đúng nha


Đúng(0)

Cho hai số x, y là những cặp số nguyên sao cho: |x| + |y| = 2. Số cặp (x, y) thỏa mãn là


#Toán lớp 6
1
Bùi Danh Nghệ

Các cặp số(x,y) thỏa mãn nhu cầu là:0,2;1,1;-1,-1;-2,0 hết


Đúng(0)

Cho nhì số x, y là các cặp số nguyên sao cho: |x| + |y| = 2. Số cặp (x, y) vừa lòng là


#Toán lớp 6
2
Phạm trằn Quỳnh hương

TH1 : x=1 với y=2

TH2 : x= -1 cùng y= -1

TH3 :x=-2 hoặc 2 và y=0

TH4 : x=0 cùng y = -2 hoặc 2


Đúng(0)
Lê Văn Quyết

1;1 1;-1 -1;1 -1;-1 ban thieu


Đúng(0)
xếp thứ hạng
tất cả Toán thiết bị lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
Tuần tháng Năm

american-home.com.vn


học liệu Hỏi đáp
những khóa học rất có thể bạn niềm nở ×
Mua khóa huấn luyện và đào tạo
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
tới giỏ sản phẩm Đóng