Số dư của khi chia cho 8 là

     
*Gọi số kia là:A

Ta có:A :8(dư 7) thì A gồm dạng 8k+7(k$in$∈N)

Ta lại có :8k+7=8k+4+3=4(2k+1)+3 phân tách 4 dư 3

Vậy số phân tách 8 dư 7 thì phân chia 4 dư 3


khi phân tách một STN cho 8 được yêu thương là 50 cùng số dư là 3.hỏi số đó phân chia cho 24 thì thương bằng bao nhiêu và số dư là bao nhiêu


Câu hỏi 7:

Một số tự nhiên và thoải mái chia cho 38 được yêu thương là 75 và số dư là số dư lớn số 1 có thể.Nếu lấy số đó chia cho 46 thì được số dư bởi bao nhiêu?Trả lời:Số dư là 

tính nhanh nhé


Bài 36: Số a phân chia cho 12 dư 8 .Nếu không thay đổi số phân chia thì số a phải chuyển đổi như cầm nào để thương tăng thêm 2 đơn vị và phép chia không có dư ? 

Bài 37 : một số chia mang lại 18 dư 8 . Để phép chia không còn dư cùng thương giảm 2 lần thì phải biến hóa số bị chia như thế nào?

bài40:Một số phân chia cho 4 dư 3 ,chia mang đến 9 dư5 . Hỏi số đó phân tách 36 thì dư bao nhiêu?

Bài 41: một số chia mang lại 11 dư 6 ,chia mang đến 12 dư 5. Hỏi số đó phân tách cho 132 thì dư từng nào ?

 


1)Tìm một số biết rằng nếu đem số đó phân chia cho 8 thì được thương ngay số dư cùng số dư là số dư lớn nhất hoàn toàn có thể có.

Bạn đang xem: Số dư của khi chia cho 8 là

2) tìm kiếm số bih phân tách và số chia bé nhất để có thương bằng 125 với số dư bởi 7.

 


Một số phân chia cho 24 dư 10. Hỏi số đó phân chia hết cho 4 không? nếu số đó chia cho 4 thì sẽ sở hữu số dư là bao nhiêu?Lí giải do sao.


a) Một phép chia có số chia bằng 53, số dư bằng 21. Hỏi đề xuất bớt đi sinh sống số bị chia tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được phép chia hết. Lúc ấy thương biến đổi thế nào?

b) Một phép chia bao gồm số chia bằng 35, số dư bởi 27. Hỏi nên thêm vào số bị chia tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được phép phân chia hết. Lúc đó thương biến hóa thế nào?

 

 


Một hình bình hành có diện tích s bằng diện tích một hình vuông có cạnh là 12dm; độ cao bằng 8dm. Độ dài đáy của hình bình hành đó là: dm

Câu 7:Tìm những chữ số a, b làm sao để cho chia hết cho 2; 5 với 9.Trả lời: (a; b)=()(Nhập a, b lần lượt phân cách nhau do dấu “;”)

Câu 8:Có bao nhiêu số gồm 3 chữ số chia hết mang lại 3? Trả lời: tất cả số.

Xem thêm: Người Ta Dùng Một Mặt Phẳng Nghiêng Để Kéo Một Vật Có Khối Lượng 50Kg Lên Cao 2M.

Câu 9:Tìm số dư của phép chia A mang đến 9, biết A là số thoải mái và tự nhiên gồm năm ngoái chữ số 4.  Trả lời: Số dư khi phân tách A đến 9 là 

Câu 10:Số thoải mái và tự nhiên A khi phân chia cho 9 thì có số dư là 7. Số dư khi chia A đến 3 là: 


Xem cụ thể
Lớp 4 Toán câu hỏi của OLM
0
0

 

Câu:1

Tổng của nhì số bởi 5 lần số bé. Hiệu của nhì số đó bằng 1983. Search số lớn.

Câu hỏi 2

Một số thoải mái và tự nhiên chia cho 45 thì được yêu thương là 36 và dư 25. Nếu lấy số đó phân chia cho 27 thì được số dư bởi bao nhiêu?

Câu hỏi 3

Trên một đoạn đường dài 780m, bạn ta trồng cây hai bên đường, cứ cách 20m lại trồng một cây.Hỏi fan ta đã trồng bao nhiêu cây? (Biết rằng nhì đầu đường đều trồng cây)

Câu hỏi 4

Một số tự nhiên và thoải mái chia đến 38 được mến là 75 cùng số dư là số dư lớn nhất có thể.Nếu rước số đó phân tách cho 46 thì được số dư bởi bao nhiêu?

Câu hỏi 5

Hiện ni tổng số tuổi của hai anh em là 30 tuổi. Tính tuổi em hiện nay, biết khi tuổi anh bởi tuổi em hiện nay thì hồi kia tuổi anh gấp đôi tuổi em..

Câu hỏi 6:

Tính số trang của một quyển sách,biết rằng để viết số trang của cuốn sách đó bạn ta yêu cầu dùng 492 chữ số.

Xem thêm: Cách Đổi M/S Sang Km/H (Mét Trên Giây Sang Kilômét Trên Giờ)

Câu hỏi 7

Trong tất cả các hình vuông, hình chữ nhật tất cả chu vi bằng 64cm. Thì hình có diện tích lớn nhất, có diện tích s bằng bao nhiêu cm2?

.


Xem cụ thể
Lớp 4 Toán thắc mắc của OLM
0
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)